Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Málo známy prírodovedec

Správy / Ostatné / Málo známy prírodovedec

Fridrich Hazslinszký. Keď cestujeme vlakom či autom z Vranova do Prešova, pri pohľade vľavo nám obzor vypĺňa masív Slanských vrchov. Geologicky sopečné pohorie, pekné lesy i pekná turistika. Mňa pri pohľade na Slanské vrchy napadá meno Fridrich Hazslinszký. Len dosť úzky okruh ľudí vie, že to bol prírodovedec, botanik, skúmateľ a znalec flóry Slanských vrchov. A bolo by dobre, keby o ňom vedeli i širšie vrstvy obyvateľstva nášho regiónu, i keď on sám nežil priamo u nás. Zdôvodnime si, prečo by sme ho mali poznať.

Fridrich August Hazslinszký /aj Hažlinský/, neskôr sa bude písať aj Frigyes Ágost Hazslinsky/ sa narodil v Kežmarku, študoval na tamojšom lýceu, veľmi ho zaujímala príroda, rastliny, huby, lišajníky. Ale ako to už bývalo, študoval najprv teológiu. / V tejto súvislosti si spomínam, koľkí z našich významných ľudí boli teológmi/. Až neskôr, keď vlastným pričinením nadobudol nejaké peniažky, študoval prírodné vedy, až vo Viedni. Mal šťastie, stal sa profesorom na Evanjelickom kolégiu v Prešove. Bol už zabezpečený a mohol sa venovať prírodným vedám, najmä botanickým výskumom. Robil to celých päťdesiat rokov a naozaj čosi dosiahol. Stal sa zakladateľom modernej slovenskej, ale i maďarskej botaniky nižších rastlín, napísal vyše sto odborných prác i viaceré učebnice. Na vedeckej konferencii o ňom sa konštatovalo, že vo svojom odbore bol až na svetovej úrovni. Prečo ale má zaujímať nás?

Svoje výskumné aktivity Hazslinszký zameral najmä na Slanské vrchy. Nevieme presne, ako často prekračoval hrebeň pohoria na vranovskú stranu, čo tu skúmal a vyskúmal. Ešte aj dnes nie všetko o flóre tejto časti Slanských vrchov všeobecne vieme. Poznaním Hazslinszkého výskumov by sme mohli porovnať stav flóry v 19. storočí s dnešným, zistiť, ktoré druhy už zmizli. Keby sa ktosi dal na napísanie knihy o Hazslinszkom, najmä ak by išlo o dielo trochu populárnejšie napísané, čosi by sme zase vedeli viac o našich dejinách, spoznali by sme ďalšiu vzácnu osobnosť, mohli by sme ukázať ďalší vzor pre dnešných mladých. O Hazslinszkom by nádejný autor dosť zistil, v archíve v Prešove je k videniu celá kopa dokumentov /pozor, boli aj iní činní Hazslinszkí priamo v Prešove/. Problém by bol s jazykovou stránkou výskumov. Takmer všetky Hazslinszkého práce sú napísané v maďarčine, v druhej polovici 19. storočia predsa úradnou i vyučovacou rečou bola ona. Ďalším problémom by sa ukázala neexistencia veľkého Hazslinszkého herbára, kdesi sa na škodu vedy a histórie stratil. Takže aj hľadanie nálezov z našej časti Slanských hôr by bolo ťažké. Ale predsa len, bola by to zaujímavá práca. A zaujímavý by bol aj výsledok. Zatiaľ sa totiž o našom botanikovi niečo dozvieme len z knihy Ivana Pišúta Záhadný zelený lišajník. Nájde sa ktosi, kto nám povie viac o tejto ďalšej málo známej, ale významnej osobnosti so vzťahom k nášmu regiónu, i keď tu tento prírodovedec priamo nebýval, ani nepôsobil?

ZNÁMI – NEZNÁMI (Súbor esejí Martina Micháleka o našej minulosti)

Málo známy prírodovedec

Správy / Ostatné / Málo známy prírodovedec

Fridrich Hazslinszký. Keď cestujeme vlakom či autom z Vranova do Prešova, pri pohľade vľavo nám obzor vypĺňa masív Slanských vrchov. Geologicky sopečné pohorie, pekné lesy i pekná turistika. Mňa pri pohľade na Slanské vrchy napadá meno Fridrich Hazslinszký. Len dosť úzky okruh ľudí vie, že to bol prírodovedec, botanik, skúmateľ a znalec flóry Slanských vrchov. A bolo by dobre, keby o ňom vedeli i širšie vrstvy obyvateľstva nášho regiónu, i keď on sám nežil priamo u nás. Zdôvodnime si, prečo by sme ho mali poznať.

Fridrich August Hazslinszký /aj Hažlinský/, neskôr sa bude písať aj Frigyes Ágost Hazslinsky/ sa narodil v Kežmarku, študoval na tamojšom lýceu, veľmi ho zaujímala príroda, rastliny, huby, lišajníky. Ale ako to už bývalo, študoval najprv teológiu. / V tejto súvislosti si spomínam, koľkí z našich významných ľudí boli teológmi/. Až neskôr, keď vlastným pričinením nadobudol nejaké peniažky, študoval prírodné vedy, až vo Viedni. Mal šťastie, stal sa profesorom na Evanjelickom kolégiu v Prešove. Bol už zabezpečený a mohol sa venovať prírodným vedám, najmä botanickým výskumom. Robil to celých päťdesiat rokov a naozaj čosi dosiahol. Stal sa zakladateľom modernej slovenskej, ale i maďarskej botaniky nižších rastlín, napísal vyše sto odborných prác i viaceré učebnice. Na vedeckej konferencii o ňom sa konštatovalo, že vo svojom odbore bol až na svetovej úrovni. Prečo ale má zaujímať nás?

Svoje výskumné aktivity Hazslinszký zameral najmä na Slanské vrchy. Nevieme presne, ako často prekračoval hrebeň pohoria na vranovskú stranu, čo tu skúmal a vyskúmal. Ešte aj dnes nie všetko o flóre tejto časti Slanských vrchov všeobecne vieme. Poznaním Hazslinszkého výskumov by sme mohli porovnať stav flóry v 19. storočí s dnešným, zistiť, ktoré druhy už zmizli. Keby sa ktosi dal na napísanie knihy o Hazslinszkom, najmä ak by išlo o dielo trochu populárnejšie napísané, čosi by sme zase vedeli viac o našich dejinách, spoznali by sme ďalšiu vzácnu osobnosť, mohli by sme ukázať ďalší vzor pre dnešných mladých. O Hazslinszkom by nádejný autor dosť zistil, v archíve v Prešove je k videniu celá kopa dokumentov /pozor, boli aj iní činní Hazslinszkí priamo v Prešove/. Problém by bol s jazykovou stránkou výskumov. Takmer všetky Hazslinszkého práce sú napísané v maďarčine, v druhej polovici 19. storočia predsa úradnou i vyučovacou rečou bola ona. Ďalším problémom by sa ukázala neexistencia veľkého Hazslinszkého herbára, kdesi sa na škodu vedy a histórie stratil. Takže aj hľadanie nálezov z našej časti Slanských hôr by bolo ťažké. Ale predsa len, bola by to zaujímavá práca. A zaujímavý by bol aj výsledok. Zatiaľ sa totiž o našom botanikovi niečo dozvieme len z knihy Ivana Pišúta Záhadný zelený lišajník. Nájde sa ktosi, kto nám povie viac o tejto ďalšej málo známej, ale významnej osobnosti so vzťahom k nášmu regiónu, i keď tu tento prírodovedec priamo nebýval, ani nepôsobil?

ZNÁMI – NEZNÁMI (Súbor esejí Martina Micháleka o našej minulosti)

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok