Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Nadácia Orange podporuje moderné formy vzdelávania

Správy / Školstvo / Nadácia Orange podporuje moderné formy vzdelávania

Bratislava, 3. september 2012 – Nadácia Orange už desiatykrát podporuje rozvoj vzdelávania na Slovensku prostredníctvom svojho grantového programu Školy pre budúcnosť. Sumou až 160 000 eur aj tento rok prispeje k šíreniu netradičného a tvorivého vyučovania v školách. Tisíce žiakov a študentov z celého Slovenska tak vďaka novým nápadom od svojich učiteľov či miestnych mimovládnych organizácií dostanú možnosť zažiť vyučovanie, ktoré bude nielen záživnejšie, atraktívnejšie ale zároveň pomôže žiakom sa aj viac naučiť.

Nadácia Orange založila tradíciu grantového programu Školy pre budúcnosť v roku 2003 a teší sa stále väčšiemu záujmu zo strany pedagógov. Inšpiruje ich totiž k novým nápadom, ako urobiť vyučovanie v školách pre žiakov a študentov zaujímavejšie. Zároveň iniciatívnym jednotlivcom či skupinám pomáha pri zavádzaní interaktívnych vzdelávacích trendov, ktoré prinášajú pozitívne zmeny.

Odvážni a kreatívni pedagógovia môžu vďaka tomuto grantovému programu už 10 rokov realizovať svoje vízie. Majú šancu získať podporu pre nápadité projekty, ktorými sa snažia prirodzeným spôsobom vzbudiť v žiakoch a študentoch záujem o nové poznatky. „Program Školy pre budúcnosť patrí dlhodobo medzi najviditeľnejšie aktivity našej nadácie. Veríme v jeho zmysel a dôležitú úlohu, veď vo vzdelaných deťoch a mladých ľuďoch sa ukrýva budúcnosť našej krajiny. Sme radi, že sa na nej môžeme aj touto formou spolupodieľať,“ hovorí správkyňa Nadácie Orange Andrea Cocherová.

Desiaty ročník programu prináša aj novinku. V školskom roku 2012/2013 sa môžu do iniciatívy zapojiť popri pedagógoch základných či stredných škôl, osemročných gymnázií a špeciálnych škôl po prvýkrát aj mimovládne a miestne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania. Aj tento rok budú Nadáciou Orange podporené najmä inovatívne a moderné projekty, ktoré školy premieňajú na atraktívne prostredie, kde si žiaci a študenti osvojujú nové vedomosti zaujímavou formou, umožňujú im aktívne sa zapájať do vyučovania či spoluvytvárať samotný priebeh vyučovacích hodín.

Nadácia Orange vyčlenila pre desiaty ročník grantového programu Školy pre budúcnosť doposiaľ rekordnú sumu v celkovej hodnote 160 000 Eur, z ktorých 100 000 eur je určených na priamu podporu aktivít učiteľov v rámci vyučovania a 60 000 Eur na podporu vzdelávacích programov realizovaných miestnych a mimovládnych organizácií.

Predkladanie projektov po novom

Žiadosti o podporu prostredníctvom grantového programu Školy pre budúcnosť budú môcť žiadatelia zasielať po prvýkrát elektronicky, a to na oficiálnej webovej stránke Nadácie Orange www.nadaciaorange.sk, kde sú k dispozícii aj ďalšie informácie o grantovom programe a podmienkach zapojenia sa. Záujemcovia o grantový príspevok môžu svoje projekty predkladať do 9. októbra 2012. Výzvu o programe žiadatelia nájdu aj na webovej stránke www.oskole.sk, ktorá tiež obsahuje vybrané najzaujímavejšie podporené projekty z predošlých ročníkov.

Nadácia Orange podporuje moderné formy vzdelávania

Správy / Školstvo / Nadácia Orange podporuje moderné formy vzdelávania

Bratislava, 3. september 2012 – Nadácia Orange už desiatykrát podporuje rozvoj vzdelávania na Slovensku prostredníctvom svojho grantového programu Školy pre budúcnosť. Sumou až 160 000 eur aj tento rok prispeje k šíreniu netradičného a tvorivého vyučovania v školách. Tisíce žiakov a študentov z celého Slovenska tak vďaka novým nápadom od svojich učiteľov či miestnych mimovládnych organizácií dostanú možnosť zažiť vyučovanie, ktoré bude nielen záživnejšie, atraktívnejšie ale zároveň pomôže žiakom sa aj viac naučiť.

Nadácia Orange založila tradíciu grantového programu Školy pre budúcnosť v roku 2003 a teší sa stále väčšiemu záujmu zo strany pedagógov. Inšpiruje ich totiž k novým nápadom, ako urobiť vyučovanie v školách pre žiakov a študentov zaujímavejšie. Zároveň iniciatívnym jednotlivcom či skupinám pomáha pri zavádzaní interaktívnych vzdelávacích trendov, ktoré prinášajú pozitívne zmeny.

Odvážni a kreatívni pedagógovia môžu vďaka tomuto grantovému programu už 10 rokov realizovať svoje vízie. Majú šancu získať podporu pre nápadité projekty, ktorými sa snažia prirodzeným spôsobom vzbudiť v žiakoch a študentoch záujem o nové poznatky. „Program Školy pre budúcnosť patrí dlhodobo medzi najviditeľnejšie aktivity našej nadácie. Veríme v jeho zmysel a dôležitú úlohu, veď vo vzdelaných deťoch a mladých ľuďoch sa ukrýva budúcnosť našej krajiny. Sme radi, že sa na nej môžeme aj touto formou spolupodieľať,“ hovorí správkyňa Nadácie Orange Andrea Cocherová.

Desiaty ročník programu prináša aj novinku. V školskom roku 2012/2013 sa môžu do iniciatívy zapojiť popri pedagógoch základných či stredných škôl, osemročných gymnázií a špeciálnych škôl po prvýkrát aj mimovládne a miestne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania. Aj tento rok budú Nadáciou Orange podporené najmä inovatívne a moderné projekty, ktoré školy premieňajú na atraktívne prostredie, kde si žiaci a študenti osvojujú nové vedomosti zaujímavou formou, umožňujú im aktívne sa zapájať do vyučovania či spoluvytvárať samotný priebeh vyučovacích hodín.

Nadácia Orange vyčlenila pre desiaty ročník grantového programu Školy pre budúcnosť doposiaľ rekordnú sumu v celkovej hodnote 160 000 Eur, z ktorých 100 000 eur je určených na priamu podporu aktivít učiteľov v rámci vyučovania a 60 000 Eur na podporu vzdelávacích programov realizovaných miestnych a mimovládnych organizácií.

Predkladanie projektov po novom

Žiadosti o podporu prostredníctvom grantového programu Školy pre budúcnosť budú môcť žiadatelia zasielať po prvýkrát elektronicky, a to na oficiálnej webovej stránke Nadácie Orange www.nadaciaorange.sk, kde sú k dispozícii aj ďalšie informácie o grantovom programe a podmienkach zapojenia sa. Záujemcovia o grantový príspevok môžu svoje projekty predkladať do 9. októbra 2012. Výzvu o programe žiadatelia nájdu aj na webovej stránke www.oskole.sk, ktorá tiež obsahuje vybrané najzaujímavejšie podporené projekty z predošlých ročníkov.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok