Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Primátor J. Ragan otvoril školský rok na ZŠ Bernolákova a Lúčna

Správy / Školstvo / Primátor J. Ragan otvoril školský rok na ZŠ Bernolákova a Lúčna

  Primátor J. Ragan otvoril školský rok na ZŠ Bernolákova a Lúčna

Po dvoch mesiacoch prázdnin otvorilo svoje brány osem materských a tri základné školy, ktorých zriaďovateľom je Mesto Vranov. Primátor Ján Ragan pri tejto príležitosti navštívil ZŠ Bernolákova a ZŠ Lúčna, kde sa prihovoril žiakom a ich rodičom. „Takto to už v škole chodí, vyvolajú vás, ako mňa teraz vyvolala pani riaditeľka, a musíte odpovedať. Prišiel som dnes medzi vás, aby som sa presvedčil, že vaša škola je na začiatok školského roka pripravená. Hoci leto ešte nechce skončiť a vonku je teplo, pre vás sa začína nové dobrodružstvo spojené s novými povinnosťami. Som presvedčený o tom, že vás budú učiť veľmi dobré panie učiteľky a pani učitelia, ktorí sa budú každý deň o vás starať. Verím, že aj vy, žiaci, ste po prázdninách oddýchnutí a pripravení zbierať nové vedomosti. Prajem vám, aby sa vám v tomto školskom roku darilo,“ zaprial primátor Ján Ragan na ZŠ Lúčna, kde počas prázdnin v triedach a knižnici vymenili okná a opravili fasádu.

Viacerými úpravami prešli aj ďalšie vranovské školy. Na ZŠ Bernolákova prebehlo maľovanie drevených lavičiek, kovových zábradlí, drevených kvetináčov, stĺpov, vysadili sa kroviny a malé stromčeky, a vykonaná bola údržba školských priestorov (opravy a úpravy stien a podláh v triedach, učebniach, na školských chodbách, v kabinetoch, sociálnych zariadeniach a oboch telocvičniach). Zároveň sa na tejto škole konalo výberové konanie za účelom opravy strechy nad telocvičňou a jedálňou. ZŠ Sídlisko II zrekonštruovalo schody do kotolne v rámci opatrení Inšpektorátu práce, veľkú aj malú telocvičňu, ako každý rok, ošetrili novým lakom a zriadila sa nová učebňa s interaktívnou tabuľou v rámci sponzorského programu Aktívna škola. V ZŠ JUH sa vymaľoval archív, priestory školy a následne sa pripravuje realizácia projektu prechodu z telocvične do džudo haly. „Mesto Vranov nad Topľou vystavalo nový asfaltový chodník v dĺžke 35 m a úpravou plôch pri ZŠ Bernolákova vzniklo približne 15 miest na zastavenie, čo má zabezpečiť bezpečné vystúpenie detí z áut, ktoré navštevujú ZŠ Bernolákovu a ZŠ Juh. V strede komunikácie sa zmenšila zelená plocha, z dôvodu možného otáčania áut, čo doteraz nebolo možné. K tejto úprave mesto pristúpilo z dôvodu, že práve na tomto mieste často, najmä v rannej špičke, dochádza ku kolíziám, narušeniu bezpečnosti detí dochádzajúcich ráno do školy. Taktiež touto úpravou dosiahneme plynulejšiu cestnú premávku,“ informovala hovorkyňa mesta Vranov Eva Mitaľová.

Práce sa počas prázdnin nevyhli ani materským školám, v ktorých zriaďovateľ zabezpečil hygienickú maľbu kuchýň a jedální, zatečených miest v triedach a na chodbách, plus sa opravili pieskoviská. „V MŠ Kukučínova bol opravený vstup do triedy č. 1 (nová omietka, maľba, oprava laminátov) a zlikvidoval sa nefunkčný bazén. Všetky materské školy dostali nové matrace a paplóny. MŠ Sídlisko II, Sídlisko 1. mája a Kukučínova dostali nové detské ihriská,“ dodala E. Mitaľová.

Primátor J. Ragan otvoril školský rok na ZŠ Bernolákova a Lúčna

Správy / Školstvo / Primátor J. Ragan otvoril školský rok na ZŠ Bernolákova a Lúčna

  Primátor J. Ragan otvoril školský rok na ZŠ Bernolákova a Lúčna

Po dvoch mesiacoch prázdnin otvorilo svoje brány osem materských a tri základné školy, ktorých zriaďovateľom je Mesto Vranov. Primátor Ján Ragan pri tejto príležitosti navštívil ZŠ Bernolákova a ZŠ Lúčna, kde sa prihovoril žiakom a ich rodičom. „Takto to už v škole chodí, vyvolajú vás, ako mňa teraz vyvolala pani riaditeľka, a musíte odpovedať. Prišiel som dnes medzi vás, aby som sa presvedčil, že vaša škola je na začiatok školského roka pripravená. Hoci leto ešte nechce skončiť a vonku je teplo, pre vás sa začína nové dobrodružstvo spojené s novými povinnosťami. Som presvedčený o tom, že vás budú učiť veľmi dobré panie učiteľky a pani učitelia, ktorí sa budú každý deň o vás starať. Verím, že aj vy, žiaci, ste po prázdninách oddýchnutí a pripravení zbierať nové vedomosti. Prajem vám, aby sa vám v tomto školskom roku darilo,“ zaprial primátor Ján Ragan na ZŠ Lúčna, kde počas prázdnin v triedach a knižnici vymenili okná a opravili fasádu.

Viacerými úpravami prešli aj ďalšie vranovské školy. Na ZŠ Bernolákova prebehlo maľovanie drevených lavičiek, kovových zábradlí, drevených kvetináčov, stĺpov, vysadili sa kroviny a malé stromčeky, a vykonaná bola údržba školských priestorov (opravy a úpravy stien a podláh v triedach, učebniach, na školských chodbách, v kabinetoch, sociálnych zariadeniach a oboch telocvičniach). Zároveň sa na tejto škole konalo výberové konanie za účelom opravy strechy nad telocvičňou a jedálňou. ZŠ Sídlisko II zrekonštruovalo schody do kotolne v rámci opatrení Inšpektorátu práce, veľkú aj malú telocvičňu, ako každý rok, ošetrili novým lakom a zriadila sa nová učebňa s interaktívnou tabuľou v rámci sponzorského programu Aktívna škola. V ZŠ JUH sa vymaľoval archív, priestory školy a následne sa pripravuje realizácia projektu prechodu z telocvične do džudo haly. „Mesto Vranov nad Topľou vystavalo nový asfaltový chodník v dĺžke 35 m a úpravou plôch pri ZŠ Bernolákova vzniklo približne 15 miest na zastavenie, čo má zabezpečiť bezpečné vystúpenie detí z áut, ktoré navštevujú ZŠ Bernolákovu a ZŠ Juh. V strede komunikácie sa zmenšila zelená plocha, z dôvodu možného otáčania áut, čo doteraz nebolo možné. K tejto úprave mesto pristúpilo z dôvodu, že práve na tomto mieste často, najmä v rannej špičke, dochádza ku kolíziám, narušeniu bezpečnosti detí dochádzajúcich ráno do školy. Taktiež touto úpravou dosiahneme plynulejšiu cestnú premávku,“ informovala hovorkyňa mesta Vranov Eva Mitaľová.

Práce sa počas prázdnin nevyhli ani materským školám, v ktorých zriaďovateľ zabezpečil hygienickú maľbu kuchýň a jedální, zatečených miest v triedach a na chodbách, plus sa opravili pieskoviská. „V MŠ Kukučínova bol opravený vstup do triedy č. 1 (nová omietka, maľba, oprava laminátov) a zlikvidoval sa nefunkčný bazén. Všetky materské školy dostali nové matrace a paplóny. MŠ Sídlisko II, Sídlisko 1. mája a Kukučínova dostali nové detské ihriská,“ dodala E. Mitaľová.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok