Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Úradná správa č. 07

Šport / Futbal / Úradná správa č. 07

Obsadenie rozhodcov a delegátov
Majstrovstvá okresu - MUŽOV - 05. kolo 16. 09. 2012 o 15:30 hod.
:
Kamenná Poruba - Komárany (Palenčík, Vojtek - Žolna), Lomnica - Merník (Gajdoš, Paľko - Jenčo), Druž. Nižný Hrabovec - Zámutov B (Fečo, Varga - Horňák), Banské - Roma Nižný Hrabovec (Šesták, Nemčík - Katriňák), Hlinné - Hencovce (Sukeľ, Kováč - Ferčák), Čaklov - Sačurov (Bašista, Kmec, Kič - VsFZ).
MO - DVOJIČKY - 07. kolo - 15. 09. 2012 o 13:00 hod. žiaci, o 15:00 dorast.:
Sečovská Polianka - Sedliská (Vojtek, Fečo), Vyšný Žipov - Nižný Hrušov (Nemčík, Jenčo), Dlhé Klčovo - Soľ (Varga, Kič), Hanušovce - Bystré n/T. (VsFZ, VsFZ), Hlinné - Sačurov (Paľko, Kmec), Vechec - Hencovce (VsFZ, Palenčík).
Sólo dorast - skupina B: 05. kolo 16. 09. 2012 o 13:00 hod.:
Kamenná Poruba - Komárany (Vojtek), Lomnica - Merník (Paľko).
Sólo žiaci - skupina B: 04. kolo 15. 09. 2012 o 15:00 hod.:
Holčíkovce Čierne n/T. (Gajdoš), Čaklov - Tovarné (Šesták).

Športovo-technická komisia
- Schvaľuje výsledky 3. kola mužov a sólo dorastu, 4 a 5. kola dvojičiek, až na stretnutie 5. kola žiakov Vyšný Žipov – Bystré – v šetrení ŠTK a Soľ – Zámutov – nedohrané stretnutie a 2. kola sólo žiakov až na stretnutie Holčíkovce – Rudlov.
- Berie na vedomie odstúpenie žiakov FK Rudlov zo súťaže.
- Kontumuje výsledok stretnutia DVŽ 5. kola Vyšný Žipov – Bystré n/T. 0:3. Dôvod: Neoprávnený štart hráča.
- Ponecháva výsledok nedohraného stretnutia DVD Soľ – Zámutov 6:0 v platnosti a FK Zámutov odstupuje DK.

Disciplinárna komisia
Trestá hráčov:
- Mikula Martin (Zámutov) - vylúčený po 2 ŽK. Podľa 1/5a - 1stretnutie od 06.09.2012.
-Havran Peter (S.Polianka) - vylúčený za HNS (udretie spoluhráča ) podľa DP 1/6b - 6 stretnutia od 06.09.2012.
- Kostelník Matej (Soľ) - vylúčený za HNS (urážka rozhodcu) podľa DP 1/3b -3 stretnutia od 06.09.2012.
- Zajac René (Čaklov) - vylúčený za HNS /urážka rozhodcu/ podľa DP 1/3b -3 stretnutia od 06.09.2012.
- Goroľ Milan (Čaklov) – žiadosť o odpustenie zvyšku trestu. Žiadosti sa nevyhovuje.
Tresty klubom :
- FK Tatran Zámutov – na návrh ŠTK, podľa 2/6 s poukázaním na RS príl. 1/13 peňažný trest 30,-€.

Proti rozhodnutiam je možno podať odvolanie do 15 dni od ich zverejnenia.

Úradná správa č. 07

Šport / Futbal / Úradná správa č. 07

Obsadenie rozhodcov a delegátov
Majstrovstvá okresu - MUŽOV - 05. kolo 16. 09. 2012 o 15:30 hod.
:
Kamenná Poruba - Komárany (Palenčík, Vojtek - Žolna), Lomnica - Merník (Gajdoš, Paľko - Jenčo), Druž. Nižný Hrabovec - Zámutov B (Fečo, Varga - Horňák), Banské - Roma Nižný Hrabovec (Šesták, Nemčík - Katriňák), Hlinné - Hencovce (Sukeľ, Kováč - Ferčák), Čaklov - Sačurov (Bašista, Kmec, Kič - VsFZ).
MO - DVOJIČKY - 07. kolo - 15. 09. 2012 o 13:00 hod. žiaci, o 15:00 dorast.:
Sečovská Polianka - Sedliská (Vojtek, Fečo), Vyšný Žipov - Nižný Hrušov (Nemčík, Jenčo), Dlhé Klčovo - Soľ (Varga, Kič), Hanušovce - Bystré n/T. (VsFZ, VsFZ), Hlinné - Sačurov (Paľko, Kmec), Vechec - Hencovce (VsFZ, Palenčík).
Sólo dorast - skupina B: 05. kolo 16. 09. 2012 o 13:00 hod.:
Kamenná Poruba - Komárany (Vojtek), Lomnica - Merník (Paľko).
Sólo žiaci - skupina B: 04. kolo 15. 09. 2012 o 15:00 hod.:
Holčíkovce Čierne n/T. (Gajdoš), Čaklov - Tovarné (Šesták).

Športovo-technická komisia
- Schvaľuje výsledky 3. kola mužov a sólo dorastu, 4 a 5. kola dvojičiek, až na stretnutie 5. kola žiakov Vyšný Žipov – Bystré – v šetrení ŠTK a Soľ – Zámutov – nedohrané stretnutie a 2. kola sólo žiakov až na stretnutie Holčíkovce – Rudlov.
- Berie na vedomie odstúpenie žiakov FK Rudlov zo súťaže.
- Kontumuje výsledok stretnutia DVŽ 5. kola Vyšný Žipov – Bystré n/T. 0:3. Dôvod: Neoprávnený štart hráča.
- Ponecháva výsledok nedohraného stretnutia DVD Soľ – Zámutov 6:0 v platnosti a FK Zámutov odstupuje DK.

Disciplinárna komisia
Trestá hráčov:
- Mikula Martin (Zámutov) - vylúčený po 2 ŽK. Podľa 1/5a - 1stretnutie od 06.09.2012.
-Havran Peter (S.Polianka) - vylúčený za HNS (udretie spoluhráča ) podľa DP 1/6b - 6 stretnutia od 06.09.2012.
- Kostelník Matej (Soľ) - vylúčený za HNS (urážka rozhodcu) podľa DP 1/3b -3 stretnutia od 06.09.2012.
- Zajac René (Čaklov) - vylúčený za HNS /urážka rozhodcu/ podľa DP 1/3b -3 stretnutia od 06.09.2012.
- Goroľ Milan (Čaklov) – žiadosť o odpustenie zvyšku trestu. Žiadosti sa nevyhovuje.
Tresty klubom :
- FK Tatran Zámutov – na návrh ŠTK, podľa 2/6 s poukázaním na RS príl. 1/13 peňažný trest 30,-€.

Proti rozhodnutiam je možno podať odvolanie do 15 dni od ich zverejnenia.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok