Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

V. Bednár vydal publikáciu História vojenskej posádky v Čemernom

Správy / Mesto Vranov / V. Bednár vydal publikáciu História vojenskej posádky v Čemernom

  V. Bednár vydal publikáciu História vojenskej posádky v Čemernom

Na Vojenskom cintoríne v Čemernom si pri príležitosti 68. výročia SNP pripomenuli Deň úcty obetiam vojny, ktorý bol spojený s pietnym aktom kladenia vencov. Primátor Ján Ragan vo svojom príhovore pripomenul, že kým dnešok prijímame ako samozrejmosť, mali by sme si uvedomiť, že v minulosti tu boli ľudia, ktorí opustili blízkych a svoje domovy, aby nám zabezpečili mier a slobodu. „Staršia generácia sa na všetko pozerá cez prežité roky a získané skúsenosti. Veľmi dobre si uvedomuje, že nič nie je tak samozrejmé, ako sa na prvý pohľad zdá. Kto vie, ako by to bolo, keby počas vojnových rokov neprišli ľudia s veľkým srdcom. Svoje rodiny nechali veľmi ďaleko a ocitli sa v cudzej krajine, kde ich síce vítali uplakané oči, ale predsa v nich svietila nádej. Poďakujme sa im nielen takto verejne, ale hlavne ticho, každý vo svojom srdci,“ uviedol J. Ragan.

V priebehu spomienkovej slávnosti si verejnosť mohla zakúpiť knihu História vojenskej posádky v Čemernom, ktorej autorom je Vladimír Bednár. Rodák z Vechca sa vo voľnom čase zaujíma o vojenskú históriu, hlavne o armádu prvej Československej republiky. Je členom Klubu vojenstva a histórie Praha a ako historik - amatér sa špecializuje na československé opevnenia z obdobia 1935 – 1938. K napísaniu publikácie ho motivovalo stretnutie s bývalým spolužiakom so základnej školy MUDr. Ungrádym. „Tak trochu splácam i akýsi morálny dlh voči regiónu, ktorý som opustil a kde som prežil detstvo. No a tiež chcem, aby sa občania Čemerného a Vranova dozvedeli, že v Čemernom existovala vojenská posádka, ktorou prešlo veľa jednotiek a mnoho známych hrdinov nášho zahraničného odboja počas II. svetovej vojny. Takúto bohatú históriu totiž nemajú ani niektoré väčšie posádkové mestá,“ vysvetľoval V. Bednár, ktorý informácie pre publikáciu čerpal predovšetkým z Vojenského historického archívu, zborníkov, publikovaných i nepublikovaných prác rôznych autorov, dokumentov Národného zhromaždenia RČS v rokoch 1920 – 1925, internetu, spomienok rodinných príslušníkov a osobného prieskumu na mieste.

Keďže nové Československo potrebovalo po svojom vzniku rozmiestniť na východe Slovenska pravidelné vojenské jednotky, boli pre tento účel zrekonštruované v Čemernom priestory bývalej rakúsko-uhorskej nemocnice. Osud kasárni, ktoré stáli na mieste dnešnej tehelne, sa naplnil 31. augusta 1944, keď ich posádka podpálila a prešla do hôr k partizánom. „Potrebné je vidieť, že kasárne v Čemernom neboli pre predvojnovú vojenskú správu prioritou. Miesto malo nevyhovujúce napojenie na celorepublikovú železničnú sieť a nachádzalo sa pomerne hlboko vo vnútrozemí. Preto sa výstavba murovaných kasární v 30-tych rokoch minulého storočia realizovala v Humennom, Michalovciach a Trebišove. To bol pravdepodobne dôvod prečo nebola akceptovaná žiadosť mesta Vranov z roku 1936 o zriadenie vojenskej posádky. Po vojne sa situácia radikálne zmenila a povojnová obnova posádky v Čemernom už v zámeroch československej armády nemala opodstatnenie,“ konštatoval V. Bednár.

V. Bednár vydal publikáciu História vojenskej posádky v Čemernom

Správy / Mesto Vranov / V. Bednár vydal publikáciu História vojenskej posádky v Čemernom

  V. Bednár vydal publikáciu História vojenskej posádky v Čemernom

Na Vojenskom cintoríne v Čemernom si pri príležitosti 68. výročia SNP pripomenuli Deň úcty obetiam vojny, ktorý bol spojený s pietnym aktom kladenia vencov. Primátor Ján Ragan vo svojom príhovore pripomenul, že kým dnešok prijímame ako samozrejmosť, mali by sme si uvedomiť, že v minulosti tu boli ľudia, ktorí opustili blízkych a svoje domovy, aby nám zabezpečili mier a slobodu. „Staršia generácia sa na všetko pozerá cez prežité roky a získané skúsenosti. Veľmi dobre si uvedomuje, že nič nie je tak samozrejmé, ako sa na prvý pohľad zdá. Kto vie, ako by to bolo, keby počas vojnových rokov neprišli ľudia s veľkým srdcom. Svoje rodiny nechali veľmi ďaleko a ocitli sa v cudzej krajine, kde ich síce vítali uplakané oči, ale predsa v nich svietila nádej. Poďakujme sa im nielen takto verejne, ale hlavne ticho, každý vo svojom srdci,“ uviedol J. Ragan.

V priebehu spomienkovej slávnosti si verejnosť mohla zakúpiť knihu História vojenskej posádky v Čemernom, ktorej autorom je Vladimír Bednár. Rodák z Vechca sa vo voľnom čase zaujíma o vojenskú históriu, hlavne o armádu prvej Československej republiky. Je členom Klubu vojenstva a histórie Praha a ako historik - amatér sa špecializuje na československé opevnenia z obdobia 1935 – 1938. K napísaniu publikácie ho motivovalo stretnutie s bývalým spolužiakom so základnej školy MUDr. Ungrádym. „Tak trochu splácam i akýsi morálny dlh voči regiónu, ktorý som opustil a kde som prežil detstvo. No a tiež chcem, aby sa občania Čemerného a Vranova dozvedeli, že v Čemernom existovala vojenská posádka, ktorou prešlo veľa jednotiek a mnoho známych hrdinov nášho zahraničného odboja počas II. svetovej vojny. Takúto bohatú históriu totiž nemajú ani niektoré väčšie posádkové mestá,“ vysvetľoval V. Bednár, ktorý informácie pre publikáciu čerpal predovšetkým z Vojenského historického archívu, zborníkov, publikovaných i nepublikovaných prác rôznych autorov, dokumentov Národného zhromaždenia RČS v rokoch 1920 – 1925, internetu, spomienok rodinných príslušníkov a osobného prieskumu na mieste.

Keďže nové Československo potrebovalo po svojom vzniku rozmiestniť na východe Slovenska pravidelné vojenské jednotky, boli pre tento účel zrekonštruované v Čemernom priestory bývalej rakúsko-uhorskej nemocnice. Osud kasárni, ktoré stáli na mieste dnešnej tehelne, sa naplnil 31. augusta 1944, keď ich posádka podpálila a prešla do hôr k partizánom. „Potrebné je vidieť, že kasárne v Čemernom neboli pre predvojnovú vojenskú správu prioritou. Miesto malo nevyhovujúce napojenie na celorepublikovú železničnú sieť a nachádzalo sa pomerne hlboko vo vnútrozemí. Preto sa výstavba murovaných kasární v 30-tych rokoch minulého storočia realizovala v Humennom, Michalovciach a Trebišove. To bol pravdepodobne dôvod prečo nebola akceptovaná žiadosť mesta Vranov z roku 1936 o zriadenie vojenskej posádky. Po vojne sa situácia radikálne zmenila a povojnová obnova posádky v Čemernom už v zámeroch československej armády nemala opodstatnenie,“ konštatoval V. Bednár.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok