Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Literárny klub pozýva

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / Literárny klub pozýva

Aké sú môžnosti reklamy?

Či si malý, či si veľký, chceš vojsť do kníh, chceš do telky?

Chceš si písať len tak z nudy? Krátky príbeh, román hrubý?
 
Príď k nám, priveď kamaráta, 
na klube ťa u nás čaká hra so slovom, slabikami... 
Milí páni, mladé dámy – veľkí, malí, cudzí, známi.... 
vo štvrtok 7. 11. 2013 o 14.00 hod. ste k nám pozvaní!
 
Hornozemplínska knižnica Vranov nad Topľou, o. z. Korálky v spolupráci so SZUŠ Jastrabie nad Topľou vás pozýva na literárny klub, venovaný tvorivému písaniu, určený pre deti od 8 do 99 rokov. Deväť tohtoročných spisovateľských stretnutí v Hornozemplínskej knižnici (07. 11. 2013, 28. 11. 2013, 19. 12. 2013, 30. 01. 2014, 27. 02. 2014, 27. 03. 2014, 24. 04. 2014, 29. 05. 2014, 26. 06. 2014 o 14.00 hod.)
povedie (nielen) prekladateľka a literárna teoretička PhDr. Valéria Juríčková, PhD.
 
Literárny klub sa bude realizovať v rámci projektu Čítačka s písačkou, podporený Ministerstvom kultúry SR.
 

Literárny klub pozýva

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / Literárny klub pozýva

Aké sú môžnosti reklamy?

Či si malý, či si veľký, chceš vojsť do kníh, chceš do telky?

Chceš si písať len tak z nudy? Krátky príbeh, román hrubý?
 
Príď k nám, priveď kamaráta, 
na klube ťa u nás čaká hra so slovom, slabikami... 
Milí páni, mladé dámy – veľkí, malí, cudzí, známi.... 
vo štvrtok 7. 11. 2013 o 14.00 hod. ste k nám pozvaní!
 
Hornozemplínska knižnica Vranov nad Topľou, o. z. Korálky v spolupráci so SZUŠ Jastrabie nad Topľou vás pozýva na literárny klub, venovaný tvorivému písaniu, určený pre deti od 8 do 99 rokov. Deväť tohtoročných spisovateľských stretnutí v Hornozemplínskej knižnici (07. 11. 2013, 28. 11. 2013, 19. 12. 2013, 30. 01. 2014, 27. 02. 2014, 27. 03. 2014, 24. 04. 2014, 29. 05. 2014, 26. 06. 2014 o 14.00 hod.)
povedie (nielen) prekladateľka a literárna teoretička PhDr. Valéria Juríčková, PhD.
 
Literárny klub sa bude realizovať v rámci projektu Čítačka s písačkou, podporený Ministerstvom kultúry SR.
 
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok