Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

V piatok bude preskúšaná varovná siréna

Správy / Oznamy / V piatok bude preskúšaná varovná siréna

Aké sú môžnosti reklamy?

V piatok 11. októbra 2013 o 12. hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén na území Slovenskej republiky dvojminútovým stálym tónom. Preskúšanie sirén sa vykonáva v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

Toto pravidelné preskúšavanie sa uskutočňuje najmä v zmysle §3a ods.4 Zák.č. 42/94 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva (Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. Koordináciu preskúšavania týchto systémov vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky), ako aj v súlade s §5 ods. 2 Vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany (Varovací systém sa preskúšava spravidla v druhý piatok kalendárneho mesiaca o 12.00 hod.). 
Martin Vasko,
odbor krízového riadenia OÚ Vranov n.T.

V piatok bude preskúšaná varovná siréna

Správy / Oznamy / V piatok bude preskúšaná varovná siréna

Aké sú môžnosti reklamy?

V piatok 11. októbra 2013 o 12. hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén na území Slovenskej republiky dvojminútovým stálym tónom. Preskúšanie sirén sa vykonáva v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

Toto pravidelné preskúšavanie sa uskutočňuje najmä v zmysle §3a ods.4 Zák.č. 42/94 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva (Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. Koordináciu preskúšavania týchto systémov vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky), ako aj v súlade s §5 ods. 2 Vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany (Varovací systém sa preskúšava spravidla v druhý piatok kalendárneho mesiaca o 12.00 hod.). 
Martin Vasko,
odbor krízového riadenia OÚ Vranov n.T.
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok