Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Š. Straka môže kandidovať na predsedu PSK

Správy / Ostatné / Š. Straka môže kandidovať na predsedu PSK

Aké sú môžnosti reklamy?

Okresný súd vo Vranove nad Topľou uložil za porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku starostovi obce Čierne nad Topľou Štefanovi Strakovi trest odňatia slobody v trvaní 8 mesiacov. Výkon trestu odňatia slobody mu bol podmienečne odložený na skúšobnú dobu v trvaní 18 mesiacov. Taktiež mu bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze výkonu funkcie starostu v trvaní 2 rokov. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, nakoľko sa obžalovaný voči tomuto rozsudku odvolal. O odvolaní bude rozhodovať Krajský súd v Prešove. „Kto inému spôsobí malú škodu tým, že poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu alebo vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky,“ vysvetľoval hovorca Krajského súdu v Prešove Michal Drimák. 

Š. Straka, ktorý kandiduje aj za predsedu a poslanca Prešovského samosprávneho kraja, sa k rozsudku vyjadrovať nechcel. „K rozsudku sa nebudem vyjadrovať, pretože nie je právoplatný. Obvinenia sú neopodstatnené, nemám k tomu, čo dodať. V právnom štáte platí prezumpcia neviny,“ uviedol Š. Straka. 
 
Podmienky kandidatúry na post predsedu samosprávneho kraja upravuje § 4 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov. Kandidát musí mať v čase podania kandidátnej listiny právo voliť, najneskôr v deň konania volieb musí dovŕšiť 25 rokov veku a nesmú u neho nastať prekážky vo výkone volebného práva (nie je vo výkone trestu odňatia slobody alebo nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony). „Ak kandidát na post predsedu spĺňa vyššie uvedené zákonom dané podmienky, potom je spôsobilý kandidovať na post predsedu samosprávneho kraja. Neprávoplatný rozsudok vo veci prečinu nie je v zmysle volebného zákona prekážkou pasívneho volebného práva,“ dodala predsedníčka krajskej volebnej komisie Mária Lukačíková. 

Š. Straka môže kandidovať na predsedu PSK

Správy / Ostatné / Š. Straka môže kandidovať na predsedu PSK

Aké sú môžnosti reklamy?

Okresný súd vo Vranove nad Topľou uložil za porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku starostovi obce Čierne nad Topľou Štefanovi Strakovi trest odňatia slobody v trvaní 8 mesiacov. Výkon trestu odňatia slobody mu bol podmienečne odložený na skúšobnú dobu v trvaní 18 mesiacov. Taktiež mu bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze výkonu funkcie starostu v trvaní 2 rokov. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, nakoľko sa obžalovaný voči tomuto rozsudku odvolal. O odvolaní bude rozhodovať Krajský súd v Prešove. „Kto inému spôsobí malú škodu tým, že poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu alebo vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky,“ vysvetľoval hovorca Krajského súdu v Prešove Michal Drimák. 

Š. Straka, ktorý kandiduje aj za predsedu a poslanca Prešovského samosprávneho kraja, sa k rozsudku vyjadrovať nechcel. „K rozsudku sa nebudem vyjadrovať, pretože nie je právoplatný. Obvinenia sú neopodstatnené, nemám k tomu, čo dodať. V právnom štáte platí prezumpcia neviny,“ uviedol Š. Straka. 
 
Podmienky kandidatúry na post predsedu samosprávneho kraja upravuje § 4 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov. Kandidát musí mať v čase podania kandidátnej listiny právo voliť, najneskôr v deň konania volieb musí dovŕšiť 25 rokov veku a nesmú u neho nastať prekážky vo výkone volebného práva (nie je vo výkone trestu odňatia slobody alebo nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony). „Ak kandidát na post predsedu spĺňa vyššie uvedené zákonom dané podmienky, potom je spôsobilý kandidovať na post predsedu samosprávneho kraja. Neprávoplatný rozsudok vo veci prečinu nie je v zmysle volebného zákona prekážkou pasívneho volebného práva,“ dodala predsedníčka krajskej volebnej komisie Mária Lukačíková. 
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok