Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Tanečný klub DYNO v Rzeszowe

Správy / Ostatné / Tanečný klub DYNO v Rzeszowe

Aké sú môžnosti reklamy?

Fascinujúce choreografie rôznych tanečných štýlov, nápadité a udivujúce kostýmy i vizáž tanečníkov, výborná hudba, kulisy, vynikajúce výkony mladých tanečníkov... aj taký bol v poradí už XI. Medzinárodný festival tanečných súborov „O Laur Rzecha“, ktorý prebiehal v dňoch 23. - 24. 10. 2013 v poľskom Rzeszowe. Úspešne ho zorganizoval partner nášho mestského domu kultúry – Mládežnický dom kultúry v Rzeszowe (MDK) s ďalšími spoluorganizátormi pod záštitou prezidenta Rzeszowa a podkarpackého kurátora osvety. Tohto prestížneho festivalu sa zúčastnilo 13 súborov z Poľska a svoje zastúpenie malo aj mesto Vranov nad Topľou prostredníctvom tanečného klubu Dyno pri ZŠ Bernolákova. Ten najprv účinkoval v sprievodnom programe 23.10. v sále MDK. Naši tanečníci sa nestratili ani o deň neskôr v súťažnej časti festivalu, podali vyrovnaný výkon a odniesli si 2 tretie miesta vo vekovej kategórii 16-24 rokov a 12-15 rokov. Vyvrcholením festivalu bol večerný galaprogram v športovej hale, na ktorom organizátori zverejnili výsledky a odovzdali ceny. V úžasnom tanečnom programe sa predstavili všetky súťažiace súbory, ktoré si za svoje nápadité choreografie vyslúžili zaslúžený potlesk prítomných divákov. Lahôdkou i „pastvou“ pre oči bolo vystúpenie domáceho tanečného súboru z mládežníckeho domu kultúry T-8, úspešného reprezentanta a laureáta viacerých medzinárodných súťaží, ktorého budeme mať možnosť vidieť aj vo Vranove, v pripravovanom programe „Nad Topľou a Wyslokiem“ 15. novembra t.r. Za úspešnú reprezentáciu nášho mesta patrí poďakovanie TK Dyno, jeho vedúcej Dane Pelcerovej a Mestskému domu kultúry vo Vranove nad Topľou, ktorý na tento uznávaný festival našich tanečníkov vyslal. 

Viera Machková

Tanečný klub DYNO v Rzeszowe

Správy / Ostatné / Tanečný klub DYNO v Rzeszowe

Aké sú môžnosti reklamy?

Fascinujúce choreografie rôznych tanečných štýlov, nápadité a udivujúce kostýmy i vizáž tanečníkov, výborná hudba, kulisy, vynikajúce výkony mladých tanečníkov... aj taký bol v poradí už XI. Medzinárodný festival tanečných súborov „O Laur Rzecha“, ktorý prebiehal v dňoch 23. - 24. 10. 2013 v poľskom Rzeszowe. Úspešne ho zorganizoval partner nášho mestského domu kultúry – Mládežnický dom kultúry v Rzeszowe (MDK) s ďalšími spoluorganizátormi pod záštitou prezidenta Rzeszowa a podkarpackého kurátora osvety. Tohto prestížneho festivalu sa zúčastnilo 13 súborov z Poľska a svoje zastúpenie malo aj mesto Vranov nad Topľou prostredníctvom tanečného klubu Dyno pri ZŠ Bernolákova. Ten najprv účinkoval v sprievodnom programe 23.10. v sále MDK. Naši tanečníci sa nestratili ani o deň neskôr v súťažnej časti festivalu, podali vyrovnaný výkon a odniesli si 2 tretie miesta vo vekovej kategórii 16-24 rokov a 12-15 rokov. Vyvrcholením festivalu bol večerný galaprogram v športovej hale, na ktorom organizátori zverejnili výsledky a odovzdali ceny. V úžasnom tanečnom programe sa predstavili všetky súťažiace súbory, ktoré si za svoje nápadité choreografie vyslúžili zaslúžený potlesk prítomných divákov. Lahôdkou i „pastvou“ pre oči bolo vystúpenie domáceho tanečného súboru z mládežníckeho domu kultúry T-8, úspešného reprezentanta a laureáta viacerých medzinárodných súťaží, ktorého budeme mať možnosť vidieť aj vo Vranove, v pripravovanom programe „Nad Topľou a Wyslokiem“ 15. novembra t.r. Za úspešnú reprezentáciu nášho mesta patrí poďakovanie TK Dyno, jeho vedúcej Dane Pelcerovej a Mestskému domu kultúry vo Vranove nad Topľou, ktorý na tento uznávaný festival našich tanečníkov vyslal. 

Viera Machková
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok