Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Rozžiarme si Vianoce 2013 v znamení koncertov, trhov a poľských priateľov

Správy / Ostatné / Rozžiarme si Vianoce 2013 v znamení koncertov, trhov a poľských priateľov

 Rozžiarme si Vianoce 2013 v znamení koncertov, trhov a poľských priateľov
Aké sú môžnosti reklamy?

Očakávanie najkrajších sviatkov v roku sa bude vo Vranove niesť v znamení seriálu podujatí pod názvom Rozžiarme Vianoce 2013, ktorý otvoril Pesničkový Mikuláš. Autorské podujatie Mestského domu kultúry z dielne scenáristu a režiséra Petra Nováka videlo viac ako 3 000 detí! Spolu s mladými talentovanými vranovskými hercami a spevákmi pripravil predstavenie na motívy príbehu zo zbierky bábkových divadielok Človek a had. Tento rok bola témou ochrana prírody a životného prostredia. Na túto aktuálnu a citlivú otázku poukazovali rôzne rozprávkové bytosti, pričom nezabudli ani na známe koledy napr. od Petra Nagy, Jara Filipa alebo Tublatanky, ktoré si vždy zaspievali v spolupráci s publikom. „Každý rok prinesie čert Mikulášovi príbeh, ktorým poukazuje na to, čo je zlé a nesprávne. Teraz sme sa snažili vysvetliť, že keď ľudia ničia prírodu a znečisťujú životné prostredie, raz sa im to vráti. Chceme, aby deti pochopili, že ak ubližujú prírode, v prvom rade škodia sami sebe, lebo narúšajú krehkú rovnováhu, čo sa musí niekde prejaviť a v tomto prípade na to doplácame vlastným zdravím,“ vysvetľoval posolstvo vedúci programového oddelenia Mestského domu kultúry vo Vranove Peter Novák. 

Prvý decembrový týždeň ukončili Zimný jarmok a Vianočný kamión Coca-Cola. Vranovčania sa môžu ďalej tešiť na koncert ZUŠ Dobrú novinu nesieme (11. 12.), Vianočnú akadémiu CVČ (13. 12.), Vianočné vinše Vranovčanom s kultúrnym programom (13. 12), Vianočný koncert SZUŠ a Združenia SZ Ozvena (19. 12.), či Adventnú nedeľu s koledami v podaní MSZ Chryzostomos (22. 12.). S vianočnou atmosférou navštívia Vranov aj dlhoroční priatelia z poľského Rzeszowa, ktorí najskôr 12. 12. vystúpia s programom Rzeszow Vranovu a počas Vianočných trhov od 13. do 15. 12. sa predstavia s tradičnými remeslami. „Počas týchto dní budú na Námestí slobody pred AOC prezentovať svoje výrobky remeselníci z Poľska a Slovenska. Návštevníci trhov sa môžu tešiť na drevorezbárov, výtvarníkov, výšivky, vianočné dekoračné predmety, keramiku, sviečky, rôzne úžitkové predmety, medovinu, či tradičné poľské jedlá, nápoje a likéry,” informovala hovorkyňa mesta Vranov Eva Fedorňáková. Pripomenieme, že tieto aktivity sa uskutočnia v rámci projektu Kultúra bez hraníc Rzeszow – Jaslo – Vranov nad Topľou, ktorý sa realizoval cez Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 – 2013, do ktorého sa spoločne zapojili MsDK Vranov n. T., MDK Rzeszow a JDK Jaslo. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013.

Rozžiarme si Vianoce 2013 v znamení koncertov, trhov a poľských priateľov

Správy / Ostatné / Rozžiarme si Vianoce 2013 v znamení koncertov, trhov a poľských priateľov

 Rozžiarme si Vianoce 2013 v znamení koncertov, trhov a poľských priateľov
Aké sú môžnosti reklamy?

Očakávanie najkrajších sviatkov v roku sa bude vo Vranove niesť v znamení seriálu podujatí pod názvom Rozžiarme Vianoce 2013, ktorý otvoril Pesničkový Mikuláš. Autorské podujatie Mestského domu kultúry z dielne scenáristu a režiséra Petra Nováka videlo viac ako 3 000 detí! Spolu s mladými talentovanými vranovskými hercami a spevákmi pripravil predstavenie na motívy príbehu zo zbierky bábkových divadielok Človek a had. Tento rok bola témou ochrana prírody a životného prostredia. Na túto aktuálnu a citlivú otázku poukazovali rôzne rozprávkové bytosti, pričom nezabudli ani na známe koledy napr. od Petra Nagy, Jara Filipa alebo Tublatanky, ktoré si vždy zaspievali v spolupráci s publikom. „Každý rok prinesie čert Mikulášovi príbeh, ktorým poukazuje na to, čo je zlé a nesprávne. Teraz sme sa snažili vysvetliť, že keď ľudia ničia prírodu a znečisťujú životné prostredie, raz sa im to vráti. Chceme, aby deti pochopili, že ak ubližujú prírode, v prvom rade škodia sami sebe, lebo narúšajú krehkú rovnováhu, čo sa musí niekde prejaviť a v tomto prípade na to doplácame vlastným zdravím,“ vysvetľoval posolstvo vedúci programového oddelenia Mestského domu kultúry vo Vranove Peter Novák. 

Prvý decembrový týždeň ukončili Zimný jarmok a Vianočný kamión Coca-Cola. Vranovčania sa môžu ďalej tešiť na koncert ZUŠ Dobrú novinu nesieme (11. 12.), Vianočnú akadémiu CVČ (13. 12.), Vianočné vinše Vranovčanom s kultúrnym programom (13. 12), Vianočný koncert SZUŠ a Združenia SZ Ozvena (19. 12.), či Adventnú nedeľu s koledami v podaní MSZ Chryzostomos (22. 12.). S vianočnou atmosférou navštívia Vranov aj dlhoroční priatelia z poľského Rzeszowa, ktorí najskôr 12. 12. vystúpia s programom Rzeszow Vranovu a počas Vianočných trhov od 13. do 15. 12. sa predstavia s tradičnými remeslami. „Počas týchto dní budú na Námestí slobody pred AOC prezentovať svoje výrobky remeselníci z Poľska a Slovenska. Návštevníci trhov sa môžu tešiť na drevorezbárov, výtvarníkov, výšivky, vianočné dekoračné predmety, keramiku, sviečky, rôzne úžitkové predmety, medovinu, či tradičné poľské jedlá, nápoje a likéry,” informovala hovorkyňa mesta Vranov Eva Fedorňáková. Pripomenieme, že tieto aktivity sa uskutočnia v rámci projektu Kultúra bez hraníc Rzeszow – Jaslo – Vranov nad Topľou, ktorý sa realizoval cez Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 – 2013, do ktorého sa spoločne zapojili MsDK Vranov n. T., MDK Rzeszow a JDK Jaslo. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013.
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok