Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Aj medzi žiakmi špeciálnych škôl rastú talenty

Správy / Školstvo / Aj medzi žiakmi špeciálnych škôl rastú talenty

Aké sú môžnosti reklamy?

Je známe, že pre žiakov základných škôl sa pravidelne organizuje súťaž Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy, ale málokto vie, že aj pre žiakov špeciálnych základných škôl sa organizujú súťaže v recitácii a žiaci majú možnosť ukázať svoj talent v tomto smere.

Ako spomienka na významného predstaviteľa špeciálnej pedagogiky Viliama Gaňa, sa pre tieto deti každoročne organizuje súťaž v prednese poézie a prózy Gaňov literárny Prešov. Víťazi krajských kôl postupujú potom na celoštátne súťažné kolo Gaňova Tarnava.
 
Žiaci Spojenej školy na ulici Budovateľská, sa každoročne zúčastňujú týchto literárnych súťaží, v ktorých získavajú víťazné miesta, na ktoré sme právom hrdí. Aj tohto roku žiak Tomáš Bužo získal 1. miesto v krajskej súťažnej prehliadke XIV. ročníka Gaňov literárny Prešov s básňou Laktibrada od Milana Rúfusa. Ako víťaz prešovského kraja postúpil na IV. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky Gaňova Tarnava, ktorá sa konala v Spišskej Novej Vsi. Tomáš Bužo tu ukázal svoj veľký talent v II. kategórii poézie žiakov 4. – 6. ročníka, kde za svoj umelecký prednes získal 1. miesto, tak ako pred dvoma rokmi žiak Milan Madar v kategórii próza. K tomuto vynikajúcemu umiestneniu srdečne blahoželáme.

Aj medzi žiakmi špeciálnych škôl rastú talenty

Správy / Školstvo / Aj medzi žiakmi špeciálnych škôl rastú talenty

Aké sú môžnosti reklamy?

Je známe, že pre žiakov základných škôl sa pravidelne organizuje súťaž Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy, ale málokto vie, že aj pre žiakov špeciálnych základných škôl sa organizujú súťaže v recitácii a žiaci majú možnosť ukázať svoj talent v tomto smere.

Ako spomienka na významného predstaviteľa špeciálnej pedagogiky Viliama Gaňa, sa pre tieto deti každoročne organizuje súťaž v prednese poézie a prózy Gaňov literárny Prešov. Víťazi krajských kôl postupujú potom na celoštátne súťažné kolo Gaňova Tarnava.
 
Žiaci Spojenej školy na ulici Budovateľská, sa každoročne zúčastňujú týchto literárnych súťaží, v ktorých získavajú víťazné miesta, na ktoré sme právom hrdí. Aj tohto roku žiak Tomáš Bužo získal 1. miesto v krajskej súťažnej prehliadke XIV. ročníka Gaňov literárny Prešov s básňou Laktibrada od Milana Rúfusa. Ako víťaz prešovského kraja postúpil na IV. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky Gaňova Tarnava, ktorá sa konala v Spišskej Novej Vsi. Tomáš Bužo tu ukázal svoj veľký talent v II. kategórii poézie žiakov 4. – 6. ročníka, kde za svoj umelecký prednes získal 1. miesto, tak ako pred dvoma rokmi žiak Milan Madar v kategórii próza. K tomuto vynikajúcemu umiestneniu srdečne blahoželáme.
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok