Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

HLINENÁ KRÁSA NAŠIMI OČAMI

Správy / Ostatné / HLINENÁ KRÁSA NAŠIMI OČAMI

Aké sú môžnosti reklamy?

Od rána 21.5.2014 sa v Centre voľného času modelovalo, nie iba tak, ale na 15. ročníku súťaže v modelovaní z umeleckej hliny „Hlinená krása našimi očami“. Podujatia sa zúčastnilo 26 detí zo ZŠ Bernolákova, Lúčna, Sídlisko II, Kukučínova, Lomnica. Deti modelovali z hliny v troch vekových kategóriách: I. 3.- 4.ročník, II. 5. – 6. ročník a III. 7. – 8. ročník. Vo všetkých kategóriách porota zadala rovnakú tému „Zlatá rybka pre šťastie“. Rybka mohla dostať podobu obrazu na stenu, či na stôl alebo úžitkového predmetu, všetko záležalo na rozhodnutí tvorcov. Porota pracovala v tomto zložení: predsedníčka PaedDr. Mária Križalkovičová – zriaďovateľka SZUŠ odbor výtvarný vo Vranove nad Topľou, členovia poroty Beáta Halandová - výtvarníčka a organizátorka kreatívnych kurzov v obchode Add Art na Dobrianskeho ul. a Mgr. Andrea Fišmanová – vedúca oddelenia estetiky, krúžok keramika v CVČ.

Výsledné výtvory boli naozaj veľmi pôsobivé. Najkrajšie práce boli ocenené vecnými cenami, ktoré do súťaže venovalo CVČ spolu s krásnym diplomom na pamiatku z tejto súťaže.
 
I. kategória (3. – 4. ročník): 1. miesto Klára Bodnárová (ZŠ Sídl. II), 2. miesto Benedikt Fedor (ZŠ Bernolákova), 3. miesto Adriana Makarová (ZŠ Lúčna). Čestné uznanie Kristína Borošová (ZŠ Bernolákova).
 
II. kategória (5. – 6. ročník): 1. miesto Júlia Barnová (ZŠ Kukučínova), 2. miesto Barbora Tutková (ZŠ Bernolákova), 3. miesto Andrea Krankotová (ZŠ Sídl. II). Čestné uznanie Adrián Varga (ZŠ Kukučínova).
 
III. kategória (7. – 8. ročník): 1. miesto Erik Pohlodko (ZŠ Kukučínova), 2. miesto Jakub Hodor (ZŠ Sídl. II), 3. miesto Kristína Lazúrová (ZŠ Bernolákova).
 
Víťazom srdečne blahoželáme! 
 
Mgr. Andrea Fišmanová 
koordinátorka súťaže

HLINENÁ KRÁSA NAŠIMI OČAMI

Správy / Ostatné / HLINENÁ KRÁSA NAŠIMI OČAMI

Aké sú môžnosti reklamy?

Od rána 21.5.2014 sa v Centre voľného času modelovalo, nie iba tak, ale na 15. ročníku súťaže v modelovaní z umeleckej hliny „Hlinená krása našimi očami“. Podujatia sa zúčastnilo 26 detí zo ZŠ Bernolákova, Lúčna, Sídlisko II, Kukučínova, Lomnica. Deti modelovali z hliny v troch vekových kategóriách: I. 3.- 4.ročník, II. 5. – 6. ročník a III. 7. – 8. ročník. Vo všetkých kategóriách porota zadala rovnakú tému „Zlatá rybka pre šťastie“. Rybka mohla dostať podobu obrazu na stenu, či na stôl alebo úžitkového predmetu, všetko záležalo na rozhodnutí tvorcov. Porota pracovala v tomto zložení: predsedníčka PaedDr. Mária Križalkovičová – zriaďovateľka SZUŠ odbor výtvarný vo Vranove nad Topľou, členovia poroty Beáta Halandová - výtvarníčka a organizátorka kreatívnych kurzov v obchode Add Art na Dobrianskeho ul. a Mgr. Andrea Fišmanová – vedúca oddelenia estetiky, krúžok keramika v CVČ.

Výsledné výtvory boli naozaj veľmi pôsobivé. Najkrajšie práce boli ocenené vecnými cenami, ktoré do súťaže venovalo CVČ spolu s krásnym diplomom na pamiatku z tejto súťaže.
 
I. kategória (3. – 4. ročník): 1. miesto Klára Bodnárová (ZŠ Sídl. II), 2. miesto Benedikt Fedor (ZŠ Bernolákova), 3. miesto Adriana Makarová (ZŠ Lúčna). Čestné uznanie Kristína Borošová (ZŠ Bernolákova).
 
II. kategória (5. – 6. ročník): 1. miesto Júlia Barnová (ZŠ Kukučínova), 2. miesto Barbora Tutková (ZŠ Bernolákova), 3. miesto Andrea Krankotová (ZŠ Sídl. II). Čestné uznanie Adrián Varga (ZŠ Kukučínova).
 
III. kategória (7. – 8. ročník): 1. miesto Erik Pohlodko (ZŠ Kukučínova), 2. miesto Jakub Hodor (ZŠ Sídl. II), 3. miesto Kristína Lazúrová (ZŠ Bernolákova).
 
Víťazom srdečne blahoželáme! 
 
Mgr. Andrea Fišmanová 
koordinátorka súťaže
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok