Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Rudlovský šlapák

Šport / Ďalšie športy / Rudlovský šlapák

Aké sú môžnosti reklamy?

Rudlovský šlapák
Usporiadateľ: Obec Rudlov, ZŠ Rudlov, KST Rudlov
Termín: 31.5.2014 (sobota)
Miesto: Kultúrny dom Rudlov
Štart: 10:00 hod.
Trať: asfalt. povrch, 9km / 590m prevýšenie 
Prezentácia a šatne v deň preteku:  Kultúrny dom Rudlov od 8:30 – 9.30 hod.
Štartovné: 4€ - pretekár obdrží obed a občerstvenie
Informácie: OcÚ Rudlov tel.: 057/4496337, mob.: 0905807298, ZŠ Rudlov: 0917091781
Kategórie:
Muži:

A do 39 rokov          
B 49 rokov
C 50 - 59 rokov        
D nad 60 rokov
Ženy:
E do 35 rokov
F nad 35 rokov
Žiaci materských a základných škôl: štart 10,10 hod. – sladká odmena
1. materská škola - 50 m
2. žiačky 1. a 2. ročníka ZŠ - 100 m
3. žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ - 100 m
4. žiačky 3. a  4. ročníka ZŠ - 200 m
5. žiaci  3. a 4. ročníka ZŠ - 200 m
6. žiačky 5., 6. a 7. ročníka ZŠ - 500 m
7. žiaci 5., 6. a 7. ročníka ZŠ - 500 m
8. žiačky 8. a 9. ročníka ZŠ - 800 m
9. žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ - 800 m
Technické podmienky: preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií za každého počasia. Auto s náhradnými vecami pre pretekárov do cieľa odchádza 5 min. pred štartom. Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť.
Tešíme sa na Vašu účasť!

Rudlovský šlapák

Šport / Ďalšie športy / Rudlovský šlapák

Aké sú môžnosti reklamy?

Rudlovský šlapák
Usporiadateľ: Obec Rudlov, ZŠ Rudlov, KST Rudlov
Termín: 31.5.2014 (sobota)
Miesto: Kultúrny dom Rudlov
Štart: 10:00 hod.
Trať: asfalt. povrch, 9km / 590m prevýšenie 
Prezentácia a šatne v deň preteku:  Kultúrny dom Rudlov od 8:30 – 9.30 hod.
Štartovné: 4€ - pretekár obdrží obed a občerstvenie
Informácie: OcÚ Rudlov tel.: 057/4496337, mob.: 0905807298, ZŠ Rudlov: 0917091781
Kategórie:
Muži:

A do 39 rokov          
B 49 rokov
C 50 - 59 rokov        
D nad 60 rokov
Ženy:
E do 35 rokov
F nad 35 rokov
Žiaci materských a základných škôl: štart 10,10 hod. – sladká odmena
1. materská škola - 50 m
2. žiačky 1. a 2. ročníka ZŠ - 100 m
3. žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ - 100 m
4. žiačky 3. a  4. ročníka ZŠ - 200 m
5. žiaci  3. a 4. ročníka ZŠ - 200 m
6. žiačky 5., 6. a 7. ročníka ZŠ - 500 m
7. žiaci 5., 6. a 7. ročníka ZŠ - 500 m
8. žiačky 8. a 9. ročníka ZŠ - 800 m
9. žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ - 800 m
Technické podmienky: preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií za každého počasia. Auto s náhradnými vecami pre pretekárov do cieľa odchádza 5 min. pred štartom. Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť.
Tešíme sa na Vašu účasť!

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok