Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vydarené oslavy Dňa matiek

Správy / Ostatné / Vydarené oslavy Dňa matiek

Aké sú môžnosti reklamy?

Občianske združenie VIA MAGNA v spolupráci s Okresnou organizáciou Jednoty dôchodcov vo Vranove nad Topľou pod záštitou honorárneho konzula pána Stanislava Obického usporiadali v pondelok 12. mája oslavy Dňa matiek.

V jedálni ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou sa zišlo 130 matiek z 20-tich základných organizácií, ktorí reprezentovali členskú základňu.
Pri vstupe do školskej jedálne čakalo aj milé prekvapenie účastníčok tohto podujatia, keď každá z nich dostala karafiát, srdiečko a darček.
Slávnostné stretnutie otvorila riaditeľka školy Blažena Matisová, ktorá privítala vzácnych hostí – prezidenta SR Rudolfa Schustera (1999-2004), generálnu konzulku Ukrajiny na Slovensku Oľgu Benč, zástupcu prešovského samosprávneho kraja Petra Bizovského, primátora Vranova Jána Ragana a ďalších hostí.
 
V úvode osláv pozdravili účastníčky žiaci tamojšej školy pod vedením svojich učiteliek Zuzany Hupceovej, Júliany Mikitovej a Jany Budaiovej milým srdiečkom a bohatým kultúrnym programom, ktoré oslávenkyne odmenili srdečným potleskom. 
 
Pán Obický vo svojom príhovore, okrem iného, zdôraznil, že každému z nás vždy dobre padnú vo vhodnej chvíli povedané úprimné slová, prejav úcty a uznania za vykonanú prácu. Deň matiek je deň, keď sa týchto zaslúžených, oceňujúcich, povzbudzujúcich a hrejivých slov, dostáva vám – matkám. Veď materstvo je ten najväčší a najkrajší dar. Deň matiek nie je len, vašim sviatkom, ale aj spomienkou, keď ste v rozkvete života vkladali svoje najväčšie sily, všetok svoj um, do každodennej práce. Keď si v týchto sviatočných chvíľach opäť uvedomíme, že najväčším bohatstvom sú naše deti, naše vnúčatá, aj pravnúčatá.
 
V závere svojho vystúpenia predstavil prítomným Občianske združenie VIA MAGNA a jeho štatutárnu reprezentantku V. Zahorianovú. Ako zvýraznila, poslaním tohto občianskeho združenia je poskytovať všestrannú pomoc trýzneným matkám a ženám, deťom i opusteným ľuďom pri riešení ich problémov. Byť šťastný a obšťastňovať iných – to je práve poslanie človeka.
 
Predseda Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska vo Vranove Ján Popaďák sa poďakoval matkám v mene svojom i mužov. Odovzdal najagilnejším organizátorkám podujatí pre dôchodcov červenú ružu. Potom predstavil Máriu Baranovú, rodáčku z obce Sačurov, ktorá oslavovala 81. narodeniny. Pani Baranová spolu s manželom Andrejom spolu vychovali 6 synov a 4 dcéry. Najväčšiu radosť jej robia deti, ktoré žijú v usporiadaných manželstvách, ale aj 12 vnúčat a 8 pravnúčat. Poteší sa, keď ju navštívi vnuk lekár, učiteľ či inžinier, ale aj ostatní vysokoškolsky vzdelaní potomkovia. Pri tejto príležitosti jej odovzdal darčekový kôš prezident Rudolf Schuster a honorárny konzul pán Obický. V prípitku sa poďakoval oslávenkyniam za ich prácu, ktorú vykonávali a vykonávajú.
 
Po oficiálnej časti nasledovalo družné posedenie pri káve a vystúpenie obľúbenej speváčky ľudových piesní Marky Mačoškovej. Svojimi piesňami vytvorila spontánnu atmosféru a získala všetkých prítomných do spevu. Odchádzali sme s tými najlepšími pocitmi. Dokázali sme, že ľudia, ktorí prežívajú jeseň života, vedia nielen radostne a veselo žiť, ale vedia lásku, radosť a veselosť plným priehrštím aj rozdávať.
 
PaedDr. Ján Popaďák
predseda OO JDS

Vydarené oslavy Dňa matiek

Správy / Ostatné / Vydarené oslavy Dňa matiek

Aké sú môžnosti reklamy?

Občianske združenie VIA MAGNA v spolupráci s Okresnou organizáciou Jednoty dôchodcov vo Vranove nad Topľou pod záštitou honorárneho konzula pána Stanislava Obického usporiadali v pondelok 12. mája oslavy Dňa matiek.

V jedálni ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou sa zišlo 130 matiek z 20-tich základných organizácií, ktorí reprezentovali členskú základňu.
Pri vstupe do školskej jedálne čakalo aj milé prekvapenie účastníčok tohto podujatia, keď každá z nich dostala karafiát, srdiečko a darček.
Slávnostné stretnutie otvorila riaditeľka školy Blažena Matisová, ktorá privítala vzácnych hostí – prezidenta SR Rudolfa Schustera (1999-2004), generálnu konzulku Ukrajiny na Slovensku Oľgu Benč, zástupcu prešovského samosprávneho kraja Petra Bizovského, primátora Vranova Jána Ragana a ďalších hostí.
 
V úvode osláv pozdravili účastníčky žiaci tamojšej školy pod vedením svojich učiteliek Zuzany Hupceovej, Júliany Mikitovej a Jany Budaiovej milým srdiečkom a bohatým kultúrnym programom, ktoré oslávenkyne odmenili srdečným potleskom. 
 
Pán Obický vo svojom príhovore, okrem iného, zdôraznil, že každému z nás vždy dobre padnú vo vhodnej chvíli povedané úprimné slová, prejav úcty a uznania za vykonanú prácu. Deň matiek je deň, keď sa týchto zaslúžených, oceňujúcich, povzbudzujúcich a hrejivých slov, dostáva vám – matkám. Veď materstvo je ten najväčší a najkrajší dar. Deň matiek nie je len, vašim sviatkom, ale aj spomienkou, keď ste v rozkvete života vkladali svoje najväčšie sily, všetok svoj um, do každodennej práce. Keď si v týchto sviatočných chvíľach opäť uvedomíme, že najväčším bohatstvom sú naše deti, naše vnúčatá, aj pravnúčatá.
 
V závere svojho vystúpenia predstavil prítomným Občianske združenie VIA MAGNA a jeho štatutárnu reprezentantku V. Zahorianovú. Ako zvýraznila, poslaním tohto občianskeho združenia je poskytovať všestrannú pomoc trýzneným matkám a ženám, deťom i opusteným ľuďom pri riešení ich problémov. Byť šťastný a obšťastňovať iných – to je práve poslanie človeka.
 
Predseda Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska vo Vranove Ján Popaďák sa poďakoval matkám v mene svojom i mužov. Odovzdal najagilnejším organizátorkám podujatí pre dôchodcov červenú ružu. Potom predstavil Máriu Baranovú, rodáčku z obce Sačurov, ktorá oslavovala 81. narodeniny. Pani Baranová spolu s manželom Andrejom spolu vychovali 6 synov a 4 dcéry. Najväčšiu radosť jej robia deti, ktoré žijú v usporiadaných manželstvách, ale aj 12 vnúčat a 8 pravnúčat. Poteší sa, keď ju navštívi vnuk lekár, učiteľ či inžinier, ale aj ostatní vysokoškolsky vzdelaní potomkovia. Pri tejto príležitosti jej odovzdal darčekový kôš prezident Rudolf Schuster a honorárny konzul pán Obický. V prípitku sa poďakoval oslávenkyniam za ich prácu, ktorú vykonávali a vykonávajú.
 
Po oficiálnej časti nasledovalo družné posedenie pri káve a vystúpenie obľúbenej speváčky ľudových piesní Marky Mačoškovej. Svojimi piesňami vytvorila spontánnu atmosféru a získala všetkých prítomných do spevu. Odchádzali sme s tými najlepšími pocitmi. Dokázali sme, že ľudia, ktorí prežívajú jeseň života, vedia nielen radostne a veselo žiť, ale vedia lásku, radosť a veselosť plným priehrštím aj rozdávať.
 
PaedDr. Ján Popaďák
predseda OO JDS
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok