Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vyhodnotenie Biologickej olympiády kat. D – obvodové kolo

Správy / Ostatné / Vyhodnotenie Biologickej olympiády kat. D – obvodové kolo

Aké sú môžnosti reklamy?

Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou zorganizovalo 48. ročník obvodového kola Biologickej olympiády kat. D pre žiakov 6. a 7. ročníka základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Súťaže sa zúčastnilo 13 súťažiacich zo 6 základných škôl. Súťažilo sa v teoreticko-praktickej a projektovej časti. V teoreticko-praktickej časti riešili praktickú úlohu a 16 teoretických úloh. Súťažilo v nej 10 súťažiacich. Projekt pozostával zo správy a obhájenia posteru, v ktorom súťažiaci popisovali svoje výskumy a pozorovania. Súťažili v nej 3 súťažiaci.

Projekty súťažiacich:
 
1. Monitoring jarných lesných bylín v lokalite Majerovský les - 1. miesto. 2. Monitoring zveri v Bartkovej doline za pomoci videopascí - 2. miesto. 3. Gravidita kobyly, pôrod a prvé dni života žriebätka - 3. miesto.
 
Súťažné práce hodnotila komisia v zložení predseda Ing. Mariana Petíková, členovia Mgr. Monika Gumanová a Ing. Viera Krotká.
 
Súťažiaci mohol získať 60 bodov a úspešným riešiteľom sa stal súťažiaci, ktorý získal najmenej 30 bodov. Všetci súťažiaci boli úspešnými riešiteľmi. 
 
Ďakujeme všetkým súťažiacim a učiteľom, ktorí ich na súťaž pripravovali.
 
Umiestnenie súťažiacich: 

Teoreticko-praktická časť
 
1. miesto Vladimír Uhlík, ZŠ Kukučínova (príprava p. uč. Krotká), 2. miesto Hana Hupcejová, ZŠ Lúčna (príprava p. uč. Gumanová), 3. miesto Viktória Hostová, ZŠ Juh (príprava p. uč. Petíková), 4. miesto Katarína Baškovská, ZŠ Bernolákova (príprava p. uč. Šustová), 5. miesto Tamara Minarčinová, ZŠ Lúčna (príprava p. uč. Gumanová), 6 miesto Andrea Balická, ZŠ Juh (príprava p. uč. Petíková), 6. miesto Ivana Plančárová, ZŠ Bernolákova (príprava p. uč. Šustová), 8. miesto Erik Lapunik, ZŠ Kukučínova (príprava p. uč. Krotká), 9. miesto Tomáš Pavlišinovič, ZŠ Seč. Polianka (príprava p. uč. Jakubeková), 10. miesto Gregor Nemčík, ZŠ Seč. Polianka (príprava p. uč. Jakubeková).
 
Projektová časť: 
 
1. miesto Kristína Petíková ZŠ Juh (príprava p. uč. Petíková), 2. miesto Ľuboš Feník ZŠ Kukučínova (príprava p. uč. Krotká), 3. miesto Adéla Molčanová ZŠ Sídlisko II (príprava p. uč. Opaľuchová). 
 
Valéria Petrášová
prac. prírodovedy

Vyhodnotenie Biologickej olympiády kat. D – obvodové kolo

Správy / Ostatné / Vyhodnotenie Biologickej olympiády kat. D – obvodové kolo

Aké sú môžnosti reklamy?

Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou zorganizovalo 48. ročník obvodového kola Biologickej olympiády kat. D pre žiakov 6. a 7. ročníka základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Súťaže sa zúčastnilo 13 súťažiacich zo 6 základných škôl. Súťažilo sa v teoreticko-praktickej a projektovej časti. V teoreticko-praktickej časti riešili praktickú úlohu a 16 teoretických úloh. Súťažilo v nej 10 súťažiacich. Projekt pozostával zo správy a obhájenia posteru, v ktorom súťažiaci popisovali svoje výskumy a pozorovania. Súťažili v nej 3 súťažiaci.

Projekty súťažiacich:
 
1. Monitoring jarných lesných bylín v lokalite Majerovský les - 1. miesto. 2. Monitoring zveri v Bartkovej doline za pomoci videopascí - 2. miesto. 3. Gravidita kobyly, pôrod a prvé dni života žriebätka - 3. miesto.
 
Súťažné práce hodnotila komisia v zložení predseda Ing. Mariana Petíková, členovia Mgr. Monika Gumanová a Ing. Viera Krotká.
 
Súťažiaci mohol získať 60 bodov a úspešným riešiteľom sa stal súťažiaci, ktorý získal najmenej 30 bodov. Všetci súťažiaci boli úspešnými riešiteľmi. 
 
Ďakujeme všetkým súťažiacim a učiteľom, ktorí ich na súťaž pripravovali.
 
Umiestnenie súťažiacich: 

Teoreticko-praktická časť
 
1. miesto Vladimír Uhlík, ZŠ Kukučínova (príprava p. uč. Krotká), 2. miesto Hana Hupcejová, ZŠ Lúčna (príprava p. uč. Gumanová), 3. miesto Viktória Hostová, ZŠ Juh (príprava p. uč. Petíková), 4. miesto Katarína Baškovská, ZŠ Bernolákova (príprava p. uč. Šustová), 5. miesto Tamara Minarčinová, ZŠ Lúčna (príprava p. uč. Gumanová), 6 miesto Andrea Balická, ZŠ Juh (príprava p. uč. Petíková), 6. miesto Ivana Plančárová, ZŠ Bernolákova (príprava p. uč. Šustová), 8. miesto Erik Lapunik, ZŠ Kukučínova (príprava p. uč. Krotká), 9. miesto Tomáš Pavlišinovič, ZŠ Seč. Polianka (príprava p. uč. Jakubeková), 10. miesto Gregor Nemčík, ZŠ Seč. Polianka (príprava p. uč. Jakubeková).
 
Projektová časť: 
 
1. miesto Kristína Petíková ZŠ Juh (príprava p. uč. Petíková), 2. miesto Ľuboš Feník ZŠ Kukučínova (príprava p. uč. Krotká), 3. miesto Adéla Molčanová ZŠ Sídlisko II (príprava p. uč. Opaľuchová). 
 
Valéria Petrášová
prac. prírodovedy
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok