Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Výsledky Šaffovej ostrohy 2014

Kultúra / Folklórne súbory / Výsledky Šaffovej ostrohy 2014

Aké sú môžnosti reklamy?

V dňoch 23. – 25. mája 2014 Dlhé Klčovo opäť ožilo folklórom. Vyhlasovateľom a odborným garantom bolo Národné osvetové centrum Bratiislava (NOC Bratislava), realizátorom a organizačným garantom bola obec Dlhé Klčovo a Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou.

Na celoslovenskej súťaži a prehliadke sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou Šaffova ostroha 2014 sa zúčastnilo vyše 120 účinkujúcich. Zo zahraničia pricestovali hostia z Rzeszówa z Poľska, Hroznovej Lhoty z Moravy a stály hosť každého ročníka Šaffovej ostrohy a zároveň súťažiaci Filip Cíl z Prahy. O výsledkoch v jednotlivých kategóriách rozhodla sedemčlenná odborná porota v zložení Doc. Ján BLAHO, Mgr.art. Lenka KONEČNÁ, ArtD., Mgr.art. Agáta KRAUSOVÁ, ArtD., Mgr.art. Stanislav MARIŠLER, ArtD., Mgr. art. Miroslava PALANOVÁ, Mgr.art., Barbora MORONGOVÁ, PhD. a Ing. Vladimír URBAN. 
 
Náš región reprezentovali tri páry - z FS Vranovčan a DFS Cifroško. Porota ocenila zlatým pásmom v kategórii D páry z DFS Cifroško: Barboru MILTÁKOVÚ – Ľubomíra HAJNÍKA s choreografiou „Čardáš z Kamenice n. Cirochou“ a Lenku KRIŠTANOVÚ – Dominika ŠVARNÉHO s tancom „Čardáš z Pozdišoviec“. V C kategórii si Simona BASCHIEROVÁ a Ondrej VARGA z FS Vranovčan s choreografiou „Zamutovski čardaš“ vytancovali bronzové pásmo. Cenu Petra Homolku získal Filip Cíl z FS Rosénka z Prahy za vynikajúci tanečný prejav. Všetkým súťažiacim a blahoželáme. Kompletné výsledky a zaradenie do pásem nájdete na stránke Hornozemplínskeho osvetového strediska www.osvetavranov.sk.

Výsledky Šaffovej ostrohy 2014

Kultúra / Folklórne súbory / Výsledky Šaffovej ostrohy 2014

Aké sú môžnosti reklamy?

V dňoch 23. – 25. mája 2014 Dlhé Klčovo opäť ožilo folklórom. Vyhlasovateľom a odborným garantom bolo Národné osvetové centrum Bratiislava (NOC Bratislava), realizátorom a organizačným garantom bola obec Dlhé Klčovo a Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou.

Na celoslovenskej súťaži a prehliadke sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou Šaffova ostroha 2014 sa zúčastnilo vyše 120 účinkujúcich. Zo zahraničia pricestovali hostia z Rzeszówa z Poľska, Hroznovej Lhoty z Moravy a stály hosť každého ročníka Šaffovej ostrohy a zároveň súťažiaci Filip Cíl z Prahy. O výsledkoch v jednotlivých kategóriách rozhodla sedemčlenná odborná porota v zložení Doc. Ján BLAHO, Mgr.art. Lenka KONEČNÁ, ArtD., Mgr.art. Agáta KRAUSOVÁ, ArtD., Mgr.art. Stanislav MARIŠLER, ArtD., Mgr. art. Miroslava PALANOVÁ, Mgr.art., Barbora MORONGOVÁ, PhD. a Ing. Vladimír URBAN. 
 
Náš región reprezentovali tri páry - z FS Vranovčan a DFS Cifroško. Porota ocenila zlatým pásmom v kategórii D páry z DFS Cifroško: Barboru MILTÁKOVÚ – Ľubomíra HAJNÍKA s choreografiou „Čardáš z Kamenice n. Cirochou“ a Lenku KRIŠTANOVÚ – Dominika ŠVARNÉHO s tancom „Čardáš z Pozdišoviec“. V C kategórii si Simona BASCHIEROVÁ a Ondrej VARGA z FS Vranovčan s choreografiou „Zamutovski čardaš“ vytancovali bronzové pásmo. Cenu Petra Homolku získal Filip Cíl z FS Rosénka z Prahy za vynikajúci tanečný prejav. Všetkým súťažiacim a blahoželáme. Kompletné výsledky a zaradenie do pásem nájdete na stránke Hornozemplínskeho osvetového strediska www.osvetavranov.sk.
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok