Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

ROZTOKY 2014 ukázali čaro ľudových tradícii

Kultúra / Folklórne súbory / ROZTOKY 2014 ukázali čaro ľudových tradícii

Aké sú môžnosti reklamy?

Roztoky v Banskom sa 1. júna 2014 tešili bohatej účasti folkloristov z nášho regiónu už po 23krát. 14 skupín, 5 inštrumentalistov, 3 duá a 9 sólistov spevákov hodnotila trojčlenná porota z Košíc v zložení Mgr. Ľubomír Varínsky, Andrea Rendošová a Mgr. Štefan Štec. Okresnú súťaž a prehliadku hudobného folklóru dospelých zorganizovali obec Banské, Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou a miestny odbor Matice slovenskej v Banskom. Preplnená sála tlieskala nielen súťažiacim, ale aj hosťovi podujatia, hudobno-zábavnej ľudovej skupine Ščamba. 

Súťažiaci si od poroty vypočuli slová chvály, rady ako sa zlepšovať, uznanie a ocenenie za uchovávanie a šírenie ľudových tradícií. Porota súťažiacich v troch kategóriách (Spevácke skupiny, Sólo-duo, Inštrumentalisti) zadelila do zlatého, strieborného a bronzového pásma. Najlepším z každej kategórie udelila titul laureát. Všetkým súťažiacim blahoželáme. 
 
Spevácke skupiny: LAUREÁT: MSS Hrušovčan, MSS Šedliščanske chlopi. Zlaté pásmo: FSk Bančan (muži), FSk Čakľov (muži), ŽSS Juskovčanky, FSk Kňahinka. Strieborné pásmo: FSk Bančan (ženy), FSk Bukovina, FSk Čakľov (ženy), ŽSS Komanička, ŽSS Potoky, ŽSS Skrabčanka. Bronzové pásmo: ŽSS Sačurovské nevesty, SS Vederko.
 
Inštrumentalisti: LAUREÁT: Juraj Kuruc, Zlaté pásmo: Dušan Boroš, Strieborné pásmo: Bartolomej Bak, Ján Hurný, Pavol Kaľuha.
 
Sólo - duo: LAUREÁT: Veronika Jenčíková, Zlaté pásmo: Sólo - Anna Adamová, Anna Olearníková, Ľuboslav Jurovčák, Jozef Urban, Michal Litvin, Duo - Anna Zahorodniková a Jana Budaiová. Strieborné pásmo: Sólo - Mária Klimová, Elena Žulkovičová, Duo - Anna Olearníková a Viera Burašová, Bronzové pásmo: Sólo - Marián Gašpar, Duo - Zuzana Trellová a Mária Žotaniová.

ROZTOKY 2014 ukázali čaro ľudových tradícii

Kultúra / Folklórne súbory / ROZTOKY 2014 ukázali čaro ľudových tradícii

Aké sú môžnosti reklamy?

Roztoky v Banskom sa 1. júna 2014 tešili bohatej účasti folkloristov z nášho regiónu už po 23krát. 14 skupín, 5 inštrumentalistov, 3 duá a 9 sólistov spevákov hodnotila trojčlenná porota z Košíc v zložení Mgr. Ľubomír Varínsky, Andrea Rendošová a Mgr. Štefan Štec. Okresnú súťaž a prehliadku hudobného folklóru dospelých zorganizovali obec Banské, Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou a miestny odbor Matice slovenskej v Banskom. Preplnená sála tlieskala nielen súťažiacim, ale aj hosťovi podujatia, hudobno-zábavnej ľudovej skupine Ščamba. 

Súťažiaci si od poroty vypočuli slová chvály, rady ako sa zlepšovať, uznanie a ocenenie za uchovávanie a šírenie ľudových tradícií. Porota súťažiacich v troch kategóriách (Spevácke skupiny, Sólo-duo, Inštrumentalisti) zadelila do zlatého, strieborného a bronzového pásma. Najlepším z každej kategórie udelila titul laureát. Všetkým súťažiacim blahoželáme. 
 
Spevácke skupiny: LAUREÁT: MSS Hrušovčan, MSS Šedliščanske chlopi. Zlaté pásmo: FSk Bančan (muži), FSk Čakľov (muži), ŽSS Juskovčanky, FSk Kňahinka. Strieborné pásmo: FSk Bančan (ženy), FSk Bukovina, FSk Čakľov (ženy), ŽSS Komanička, ŽSS Potoky, ŽSS Skrabčanka. Bronzové pásmo: ŽSS Sačurovské nevesty, SS Vederko.
 
Inštrumentalisti: LAUREÁT: Juraj Kuruc, Zlaté pásmo: Dušan Boroš, Strieborné pásmo: Bartolomej Bak, Ján Hurný, Pavol Kaľuha.
 
Sólo - duo: LAUREÁT: Veronika Jenčíková, Zlaté pásmo: Sólo - Anna Adamová, Anna Olearníková, Ľuboslav Jurovčák, Jozef Urban, Michal Litvin, Duo - Anna Zahorodniková a Jana Budaiová. Strieborné pásmo: Sólo - Mária Klimová, Elena Žulkovičová, Duo - Anna Olearníková a Viera Burašová, Bronzové pásmo: Sólo - Marián Gašpar, Duo - Zuzana Trellová a Mária Žotaniová.
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok