Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Dverami vranovskej knižnice prúdilo viac ľudí ako obyčajne!

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / Dverami vranovskej knižnice prúdilo viac ľudí ako obyčajne!

Dverami vranovskej knižnice prúdilo viac ľudí ako obyčajne!

Jasné, že je marec a preto sa netreba čudovať! Zdá sa, že si dali mnohé pani učiteľky a učitelia vranovských škôl do plánu činnosti na marec „návštevu knižnice“, za čo im patrí naše veľké a úprimné poďakovanie. Zároveň sa ospravedlňujeme, že sme nemohli vyhovieť všetkým a v tomto roku sme dali prednosť školám v regióne, ktoré nemajú toľko možností navštíviť nás. Náš program bol pestrý a mysleli sme na všetky vekové kategórie. Pripravili sme besedy so spisovateľmi, zážitkové čítania aj bibliograficko-informatické prípravy, volili sme z detí, ktoré si v roku 2014 požičali najviac kníh v našej knižnici Kráľa čitateľov, ponúkli sme program škôlkarom, žiakom, študentom aj seniorom. Druhý marcový týždeň je už tradične týždňom mozgu, do ktorého sa zapájajú v zahraničí, i na Slovensku aj knižnice, a tá naša nie je výnimkou. Pripravili sme podujatia zamerané na trénovanie pamäti a tešili sme sa, že záujem prejavili všetky vekové kategórie používateľov.

Vyvrcholením mesiaca knihy je posledný marcový týždeň, ktorý si osvojili knihovníci a hlavný organizátor Slovenská asociácia knižníc ho nazvala Týždňom slovenských knižníc. Otváral sa celoslovensky v Trnave. Každá knižnica však pripravila vo svojich priestoroch pre svojich návštevníkov tradičné aj netradičné podujatia. Ten náš týždeň vo vranovskej knižnici bol bohatý na návštevu spisovateľov pre deti aj pre dospelých, prezentovali sme novú knihu História vranovských ulíc, „certifikovali“ sme seniorov, ktorí sa naučili pracovať s počítačom a tešili sa z detí, ktoré vedia dobre čítať. Ponúkli sme deťom stretnutia s knihou aj so zaujímavými ľuďmi. Boli sme šťastní, keď sme mohli privítať v knižnici všetkých prvákov našich vranovských škôl a slávnostne ich pasovať za čitateľov knižnice. Aj touto cestou si dovoľujeme poďakovať riaditeľom základných a stredných škôl a pedagógom, ktorí prichádzajú na podujatia zamerané na podporu čítania a ktorí aj týmto spôsobom budujú čitateľské zručnosti. Môžeme sa tešiť, že pedagógom záleží na tom, aby deti čítali. Veľmi dobre si uvedomujú, že bázou primárnej školskej úspešnosti je čitateľská gramotnosť. V učiacej sa spoločnosti je nesporne čítanie zručnosťou, ktorá predstavuje jednu z najdôležitejších gramotností, pretože podmieňuje kompetentnosť, dokonca celkovú uplatniteľnosť. Vieme, že zápis do knižnice ešte neznamená, že dieťa bude čítať, ale sú to otvorené dvere do sveta kníh a ak náhodou doma nie je dostatočne veľká rodinná knižnica, je tu veľká šanca aby dieťa získalo vzťah ku knihám.

Týždeň knižníc sme ukončili netradične - už tradičnou Nocou s Andersenom. Dali sme deťom – našim stálym čitateľom a čitateľkám zážitok rozprávkovej noci. Ďakujeme rodičom, že sme sa mohli s ich deťmi pripojiť k viac 1 600 miestam na celom svete a prežiť s deťmi noc medzi regálmi s knihami, rozprávať o knihách o rozprávkach a spoločne si ich užiť. Ďakujeme deťom, ale aj našim dobrovoľníkom, spolupracovníkom, pracovníkom Vlastivedného múzea, sponzorom a všetkým, ktorí nás v našej snahe pritiahnuť deti k čítaniu podporujú.
Mesiac marec končí, ale aktivity na podporu čítania v našej knižnici pokračujú. Tešíme sa na besedy, zážitkové čítania, tvorivé dielne, súťaže, vzdelávacie podujatia v oblasti počítačovej gramotnosti, tréningov pamäti, vzdelávacie stretnutia z nemeckého jazyka a ďalšie aktivity.

Už teraz sa tešíme, že do Vranova zavíta v máji v rámci HEVI-TOUR 60 – spisovateľ Daniel Hevier. Na stretnutie s ním sa chceme dobre pripraviť, preto chystáme na oddelení pre deti stretnutia s knihami Daniela Heviera. Vyzývame deti aby sa zapojili do našej Komiksiády, Tvorivej besedy aj do Čítačky s písačkou. V júni sa tešíme na kampaň Celé Slovensko číta deťom.
Týždeň slovenských knižníc skončil ale láska k čítaniu nekončí.

Emília Antolíková

Dverami vranovskej knižnice prúdilo viac ľudí ako obyčajne!

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / Dverami vranovskej knižnice prúdilo viac ľudí ako obyčajne!

Dverami vranovskej knižnice prúdilo viac ľudí ako obyčajne!

Jasné, že je marec a preto sa netreba čudovať! Zdá sa, že si dali mnohé pani učiteľky a učitelia vranovských škôl do plánu činnosti na marec „návštevu knižnice“, za čo im patrí naše veľké a úprimné poďakovanie. Zároveň sa ospravedlňujeme, že sme nemohli vyhovieť všetkým a v tomto roku sme dali prednosť školám v regióne, ktoré nemajú toľko možností navštíviť nás. Náš program bol pestrý a mysleli sme na všetky vekové kategórie. Pripravili sme besedy so spisovateľmi, zážitkové čítania aj bibliograficko-informatické prípravy, volili sme z detí, ktoré si v roku 2014 požičali najviac kníh v našej knižnici Kráľa čitateľov, ponúkli sme program škôlkarom, žiakom, študentom aj seniorom. Druhý marcový týždeň je už tradične týždňom mozgu, do ktorého sa zapájajú v zahraničí, i na Slovensku aj knižnice, a tá naša nie je výnimkou. Pripravili sme podujatia zamerané na trénovanie pamäti a tešili sme sa, že záujem prejavili všetky vekové kategórie používateľov.

Vyvrcholením mesiaca knihy je posledný marcový týždeň, ktorý si osvojili knihovníci a hlavný organizátor Slovenská asociácia knižníc ho nazvala Týždňom slovenských knižníc. Otváral sa celoslovensky v Trnave. Každá knižnica však pripravila vo svojich priestoroch pre svojich návštevníkov tradičné aj netradičné podujatia. Ten náš týždeň vo vranovskej knižnici bol bohatý na návštevu spisovateľov pre deti aj pre dospelých, prezentovali sme novú knihu História vranovských ulíc, „certifikovali“ sme seniorov, ktorí sa naučili pracovať s počítačom a tešili sa z detí, ktoré vedia dobre čítať. Ponúkli sme deťom stretnutia s knihou aj so zaujímavými ľuďmi. Boli sme šťastní, keď sme mohli privítať v knižnici všetkých prvákov našich vranovských škôl a slávnostne ich pasovať za čitateľov knižnice. Aj touto cestou si dovoľujeme poďakovať riaditeľom základných a stredných škôl a pedagógom, ktorí prichádzajú na podujatia zamerané na podporu čítania a ktorí aj týmto spôsobom budujú čitateľské zručnosti. Môžeme sa tešiť, že pedagógom záleží na tom, aby deti čítali. Veľmi dobre si uvedomujú, že bázou primárnej školskej úspešnosti je čitateľská gramotnosť. V učiacej sa spoločnosti je nesporne čítanie zručnosťou, ktorá predstavuje jednu z najdôležitejších gramotností, pretože podmieňuje kompetentnosť, dokonca celkovú uplatniteľnosť. Vieme, že zápis do knižnice ešte neznamená, že dieťa bude čítať, ale sú to otvorené dvere do sveta kníh a ak náhodou doma nie je dostatočne veľká rodinná knižnica, je tu veľká šanca aby dieťa získalo vzťah ku knihám.

Týždeň knižníc sme ukončili netradične - už tradičnou Nocou s Andersenom. Dali sme deťom – našim stálym čitateľom a čitateľkám zážitok rozprávkovej noci. Ďakujeme rodičom, že sme sa mohli s ich deťmi pripojiť k viac 1 600 miestam na celom svete a prežiť s deťmi noc medzi regálmi s knihami, rozprávať o knihách o rozprávkach a spoločne si ich užiť. Ďakujeme deťom, ale aj našim dobrovoľníkom, spolupracovníkom, pracovníkom Vlastivedného múzea, sponzorom a všetkým, ktorí nás v našej snahe pritiahnuť deti k čítaniu podporujú.
Mesiac marec končí, ale aktivity na podporu čítania v našej knižnici pokračujú. Tešíme sa na besedy, zážitkové čítania, tvorivé dielne, súťaže, vzdelávacie podujatia v oblasti počítačovej gramotnosti, tréningov pamäti, vzdelávacie stretnutia z nemeckého jazyka a ďalšie aktivity.

Už teraz sa tešíme, že do Vranova zavíta v máji v rámci HEVI-TOUR 60 – spisovateľ Daniel Hevier. Na stretnutie s ním sa chceme dobre pripraviť, preto chystáme na oddelení pre deti stretnutia s knihami Daniela Heviera. Vyzývame deti aby sa zapojili do našej Komiksiády, Tvorivej besedy aj do Čítačky s písačkou. V júni sa tešíme na kampaň Celé Slovensko číta deťom.
Týždeň slovenských knižníc skončil ale láska k čítaniu nekončí.

Emília Antolíková

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok