Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Zaujímavý nález v Beskydskom predhorí

Kultúra / Vlastivedné múzeum / Zaujímavý nález v Beskydskom predhorí

Severovýchodne od obce Petkovce v okrese Vranov nad Topľou sa nachádza maloplošné chránené územie Petkovský potok. Je významnou geomorfologickou a botanickou lokalitou v Beskydskom predhorí. Lokalita predstavuje úzku roklinu so strmými svahmi, ktorá bola vytvorená eróznou činnosťou potoka. Na vysokých stenách je možné sledovať stratigrafický sled vrstiev aj vývoj a formovanie pôdneho krytu. Sintrové úkazy rôznych tvarov sa nachádzajú v potoku aj v bočných prameniskách. Petkovský potok pramení v pastevnom lese s prevahou borovice v lesnom poraste, severovýchodne od obce a jeho okolie je botanicky mimoriadne zaujímavé. Celé územie sa vyznačuje typickou teplomilnou vegetáciou južného okraja Nízkych Beskýd. V doline potoka sa vzácne vyskytuje jaseň mannový a klokoč pérovitý. Na podmáčaných stanovištiach, na brehoch potoka a prameniskách sa vyskytujú druhy - kruštík močiarny, vstavačovec májový, páperník širokolistový, kosatka kalíškatá, bahnička močiarna a rôzne druhy ostríc. V kroviskách môžeme nájsť dráč obyčajný, plamienok plotný, svíb drieňový, veternicu lesnú a iné.

Svahy potoka sú porastené borovicou, brezou, bukom a lieskou v podraste sa nachádza teplomilné spoločenstvo s mrvicou pérovitou. Dominujú tu druhy ako repík lekársky, marinka psia, lipkavec syridlový, kostrava paovčia, ľan prečisťujúci, pamajorán obyčajný, oman mečolistý, lipnica stlačená a iné. Zo vzácnych druhov tu boli zaznamenané, vstavač vojenský, vstavač mužský, vemeník dvojlistý, prilbovka dlholistá, prilbovka biela, hniezdovka hlístová kruštík širokolistý. Vzácnym nálezom je jeden kus druhu stavač bledý, ktorý bol nájdený pri botanickom prieskume v roku 1997 a neskôr potvrdený počas vychádzky Klubu slovenských turistov Crocus Hanušovce nad Topľou v roku 2005, keďže v ostatných rokoch nekvitol, nemá pravdepodobne na lokalite vhodné vegetačné podmienky.

Ing. Elena Dercová

Zaujímavý nález v Beskydskom predhorí

Kultúra / Vlastivedné múzeum / Zaujímavý nález v Beskydskom predhorí

Severovýchodne od obce Petkovce v okrese Vranov nad Topľou sa nachádza maloplošné chránené územie Petkovský potok. Je významnou geomorfologickou a botanickou lokalitou v Beskydskom predhorí. Lokalita predstavuje úzku roklinu so strmými svahmi, ktorá bola vytvorená eróznou činnosťou potoka. Na vysokých stenách je možné sledovať stratigrafický sled vrstiev aj vývoj a formovanie pôdneho krytu. Sintrové úkazy rôznych tvarov sa nachádzajú v potoku aj v bočných prameniskách. Petkovský potok pramení v pastevnom lese s prevahou borovice v lesnom poraste, severovýchodne od obce a jeho okolie je botanicky mimoriadne zaujímavé. Celé územie sa vyznačuje typickou teplomilnou vegetáciou južného okraja Nízkych Beskýd. V doline potoka sa vzácne vyskytuje jaseň mannový a klokoč pérovitý. Na podmáčaných stanovištiach, na brehoch potoka a prameniskách sa vyskytujú druhy - kruštík močiarny, vstavačovec májový, páperník širokolistový, kosatka kalíškatá, bahnička močiarna a rôzne druhy ostríc. V kroviskách môžeme nájsť dráč obyčajný, plamienok plotný, svíb drieňový, veternicu lesnú a iné.

Svahy potoka sú porastené borovicou, brezou, bukom a lieskou v podraste sa nachádza teplomilné spoločenstvo s mrvicou pérovitou. Dominujú tu druhy ako repík lekársky, marinka psia, lipkavec syridlový, kostrava paovčia, ľan prečisťujúci, pamajorán obyčajný, oman mečolistý, lipnica stlačená a iné. Zo vzácnych druhov tu boli zaznamenané, vstavač vojenský, vstavač mužský, vemeník dvojlistý, prilbovka dlholistá, prilbovka biela, hniezdovka hlístová kruštík širokolistý. Vzácnym nálezom je jeden kus druhu stavač bledý, ktorý bol nájdený pri botanickom prieskume v roku 1997 a neskôr potvrdený počas vychádzky Klubu slovenských turistov Crocus Hanušovce nad Topľou v roku 2005, keďže v ostatných rokoch nekvitol, nemá pravdepodobne na lokalite vhodné vegetačné podmienky.

Ing. Elena Dercová

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok