Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín informuje

Správy / Oznamy / Regionálna rozvojová agentúra Zemplín informuje

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín Vranov nad Topľou aktuálne pripomína možné výzvy na získanie prostriedkov z fondov EÚ a z domácich zdrojov a prípadné novinky v tejto oblasti:

Nadácia Tatra banky - Dobré srdce
Poslaním programu Dobré srdceTB Nadácie Tatra banky je podporiť projekty zamestnancov, ktorí pomáhajú a podporujú iných..
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 300 EUR
Uzávierka prijímania žiadostí: 5. máj 2015

Nadácia Tatra banky - Viac dizajnu
Cieľom programu je podporiť vizionárske, kreatívne projekty a projekty v oblasti experimentálneho dizajnu. Nadácia Tatra banky chce podporiť uplatnenie mladých slovenských dizajnérov prostredníctvom ich tvorivých aktivít. Ambíciou programu je podporiť tvorbu mladých dizajnérov, ich vzdelávanie seba alebo druhých a sebaprezentáciu v oblasti dizajnu.
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 500 EUR
Termín otvorenia programu: 1. apríl 2015
Uzávierka prijímania žiadostí: 15. máj 2015
www.nadaciatatrabaky.sk

Nadačný fond Slovenských elektrární
Špeciálny zamestnanecký grantový program 2015
Vzdelávanie detí z rodín, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Podporu je možné poskytnúť žiakovi/študentovi na pokrytie nákladov spojených so vzdelávaním. Cieľom je sprístupniť kvalitné vzdelanie deťom zamestnancov alebo bývalých zamestnancov, ktorých rodina sa ocitla v ťažkej životnej situácii v dôsledku úmrtia jedného alebo oboch rodičov.
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 3 500 EUR
Uzávierka prijímania žiadostí: 7. máj 2015
www.nadaciapontis.sk/clanok/specialny-zamestnanecky-grantovy-program-2015/1378

Informácie záujemcom poskytne aj RRAZ vo svojej kancelárii na ul. Dobrianskeho 1500 alebo na tel. 0918 528 450.

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín informuje

Správy / Oznamy / Regionálna rozvojová agentúra Zemplín informuje

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín Vranov nad Topľou aktuálne pripomína možné výzvy na získanie prostriedkov z fondov EÚ a z domácich zdrojov a prípadné novinky v tejto oblasti:

Nadácia Tatra banky - Dobré srdce
Poslaním programu Dobré srdceTB Nadácie Tatra banky je podporiť projekty zamestnancov, ktorí pomáhajú a podporujú iných..
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 300 EUR
Uzávierka prijímania žiadostí: 5. máj 2015

Nadácia Tatra banky - Viac dizajnu
Cieľom programu je podporiť vizionárske, kreatívne projekty a projekty v oblasti experimentálneho dizajnu. Nadácia Tatra banky chce podporiť uplatnenie mladých slovenských dizajnérov prostredníctvom ich tvorivých aktivít. Ambíciou programu je podporiť tvorbu mladých dizajnérov, ich vzdelávanie seba alebo druhých a sebaprezentáciu v oblasti dizajnu.
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 500 EUR
Termín otvorenia programu: 1. apríl 2015
Uzávierka prijímania žiadostí: 15. máj 2015
www.nadaciatatrabaky.sk

Nadačný fond Slovenských elektrární
Špeciálny zamestnanecký grantový program 2015
Vzdelávanie detí z rodín, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Podporu je možné poskytnúť žiakovi/študentovi na pokrytie nákladov spojených so vzdelávaním. Cieľom je sprístupniť kvalitné vzdelanie deťom zamestnancov alebo bývalých zamestnancov, ktorých rodina sa ocitla v ťažkej životnej situácii v dôsledku úmrtia jedného alebo oboch rodičov.
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 3 500 EUR
Uzávierka prijímania žiadostí: 7. máj 2015
www.nadaciapontis.sk/clanok/specialny-zamestnanecky-grantovy-program-2015/1378

Informácie záujemcom poskytne aj RRAZ vo svojej kancelárii na ul. Dobrianskeho 1500 alebo na tel. 0918 528 450.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok