Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vyhodnotenie chemickej olympiády kat. D - okresné kolo

Správy / Školstvo / Vyhodnotenie chemickej olympiády kat. D - okresné kolo

Pracovníci Centra voľného času vo Vranove nad Topľou usporiadali dňa 26.3.2015 okresné kolo 51. ročníka chemickej olympiády kat. D, to je 8. – 9. ročník ZŠ. Súťaž sa uskutočnila na ZŠ Juh. Do súťaže sa prihlásilo 20 súťažiacich z 10 základných škôl nášho okresu. Súťaž pozostávala z 2 častí - teoretickej a praktickej. Žiak v teoretickej časti mohol získať 60 bodov, v praktickej 40, spolu 100 bodov. Úspešným súťažiacim sa stal žiak, ktorý získal najmenej 40 bodov.

Práce súťažiacich hodnotila komisia v zložení predseda komisie Ing. Mária Babjaková učiteľka ZŚ Juh, členky komisie Mgr. Tatiana Bizupová učiteľka ZŠ Lúčna a Mgr. Mária Lukačinová učiteľka ZŠ Sačurov. Víťazi prví dvaja postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 23.4.2015. Všetci súťažiaci sú úspešnými riešiteľmi.

Umiestnenie súťažiacich:
1. Katarína Hladová (ZŠ Soľ, príp. Ing. Šerešová), 2. Matej Čikot (ZŠ Námestie J. P. II, Mgr. Bizupová), 3. Patrik Bindas (ZŠ Sídlisko II, Mgr. Vojtková), 4. Maroš Vida (CSŠ Vranov s. Copsolata), 5. Zuzana Obšutová (ZŠ Hanušovce, Ing. Berdnárová), 6. Peter Guman (ZŠ Juh Ing. Babjaková), 7. Marta Jurková (ZŠ Hanušovce, Ing. Bednárová), 7. Timea Raničová (ZŠ Soľ, Ing. Šerešová), 8. Veronika Bubnárová (ZŠ Námestie J.P. II, Mgr. Gumanová), 9. Ján Gočík (ZŠ Sačurov, Mgr. Lukačinová), 10. Timea Jacková (ZŠ Sačurov, Mgr. Lukačinová), 11. Miriama Bižová (ZŠ Vyšný Žipov, Mgr. Fečová), 12. Jakub Žipaj (ZŠ Vyšný Žipov, Mgr. Fečová), 13. Matej Hakoš (ZŠ Juh, Ing. Babjaková), 14. Ivan Batyánek (ZŠ Juh, Ing. Babjaková), 15. Filip Dvorjak (ZŠ Bystré, Mgr. Harčariková), 16. Jana Čurlíková (ZŠ Bystré, Mgr. Harčariková), 17. Veronika Bertová (ZŠ Bernolákova, Mgr. Homoľová), 18. Filip Výrostko (ZŠ Bernolákova, Mgr. Homoľová).

Víťazom a úspešným riešiteľom blahoželáme.
Petrášová Valéria

Vyhodnotenie chemickej olympiády kat. D - okresné kolo

Správy / Školstvo / Vyhodnotenie chemickej olympiády kat. D - okresné kolo

Pracovníci Centra voľného času vo Vranove nad Topľou usporiadali dňa 26.3.2015 okresné kolo 51. ročníka chemickej olympiády kat. D, to je 8. – 9. ročník ZŠ. Súťaž sa uskutočnila na ZŠ Juh. Do súťaže sa prihlásilo 20 súťažiacich z 10 základných škôl nášho okresu. Súťaž pozostávala z 2 častí - teoretickej a praktickej. Žiak v teoretickej časti mohol získať 60 bodov, v praktickej 40, spolu 100 bodov. Úspešným súťažiacim sa stal žiak, ktorý získal najmenej 40 bodov.

Práce súťažiacich hodnotila komisia v zložení predseda komisie Ing. Mária Babjaková učiteľka ZŚ Juh, členky komisie Mgr. Tatiana Bizupová učiteľka ZŠ Lúčna a Mgr. Mária Lukačinová učiteľka ZŠ Sačurov. Víťazi prví dvaja postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 23.4.2015. Všetci súťažiaci sú úspešnými riešiteľmi.

Umiestnenie súťažiacich:
1. Katarína Hladová (ZŠ Soľ, príp. Ing. Šerešová), 2. Matej Čikot (ZŠ Námestie J. P. II, Mgr. Bizupová), 3. Patrik Bindas (ZŠ Sídlisko II, Mgr. Vojtková), 4. Maroš Vida (CSŠ Vranov s. Copsolata), 5. Zuzana Obšutová (ZŠ Hanušovce, Ing. Berdnárová), 6. Peter Guman (ZŠ Juh Ing. Babjaková), 7. Marta Jurková (ZŠ Hanušovce, Ing. Bednárová), 7. Timea Raničová (ZŠ Soľ, Ing. Šerešová), 8. Veronika Bubnárová (ZŠ Námestie J.P. II, Mgr. Gumanová), 9. Ján Gočík (ZŠ Sačurov, Mgr. Lukačinová), 10. Timea Jacková (ZŠ Sačurov, Mgr. Lukačinová), 11. Miriama Bižová (ZŠ Vyšný Žipov, Mgr. Fečová), 12. Jakub Žipaj (ZŠ Vyšný Žipov, Mgr. Fečová), 13. Matej Hakoš (ZŠ Juh, Ing. Babjaková), 14. Ivan Batyánek (ZŠ Juh, Ing. Babjaková), 15. Filip Dvorjak (ZŠ Bystré, Mgr. Harčariková), 16. Jana Čurlíková (ZŠ Bystré, Mgr. Harčariková), 17. Veronika Bertová (ZŠ Bernolákova, Mgr. Homoľová), 18. Filip Výrostko (ZŠ Bernolákova, Mgr. Homoľová).

Víťazom a úspešným riešiteľom blahoželáme.
Petrášová Valéria

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok