Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Hygienici zistili nedostatky v zariadeniach školského stravovania

Správy / Školstvo / Hygienici zistili nedostatky v zariadeniach školského stravovania

V súvislosti s plnením úloh stanovených Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vykonali odborné pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou v období od 23. februára do 16. marca mimoriadne cielené kontroly vo vybraných zariadeniach školského stravovania v okrese Vranov nad Topľou. Kontroly boli zamerané na dodržiavanie prevádzkovej a osobnej hygieny, označovania a vysledovateľnosť mäsa používaného na prípravu hotových pokrmov.

V sledovanom období bolo v okrese Vranov nad Topľou vykonaných 17 kontrol zameraných na kontrolu preberania a uchovávania mäsa, kontrolu dodržiavania doby jeho spotreby, kontrolu dokladov o pôvode dodaného mäsa, kontrolu zameranú na dodržiavanie prevádzkovej hygieny stravovacích zariadení a na osobnú hygienu zamestnancov pri výrobe, manipulácii s potravinami a pokrmami. Nedostatky boli zistené v 3 prevádzkach, kde bolo vydaných 7 nápravných opatrení. Nedostatky sa týkali zmrazovania mäsa, ktoré bolo na prevádzku dodané v nezmrazenom stave (mäso bolo balené v použitých obaloch – napr. vrecká od chleba a iný nevhodný obalový materiál), zákazu zmrazovania hotových pokrmov (zmrazovali sa mäsové výrobky, chlieb, pečivo, zvyšky hotových pokrmov), skladovanie nezlučiteľných druhov potravín, nedostatočnej prevádzkovej hygieny a nedostatky technického charakteru (plesnivé a opadané stropy v kuchyni). „Za zistené nedostatky bola na dvoch prevádzkach uložená bloková pokuta v sume 250 eur. V jednej prevádzke bolo podľa ust. §55, odst. 2, písm g, zákona č. 355/2007 Z. z, nariadené jej dočasné uzatvorenie po dobu odstránenia nedostatkov a na ďalšej prevádzke nariadená likvidácia vyradených potravín, ktoré už neboli zdravotne bezpečné,“ informovala Anna Hanusinová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove.

Ako ďalej dodala, školské stravovanie má predstavovať rokmi overený vyhovujúci systém zabezpečenia plnohodnotnej výživy detí a mládeže počas vyučovacieho procesu a to len vtedy, ak je pri jej príprave v plnej miere dodržaná ich zdravotná neškodnosť a zachovaná ich výživová a zmyslová hodnota. „Pri týchto vyššie zistených nedostatkoch na prevádzkach je možné riziko neposkytnutia výživovo hodnotnej stravy a nezabezpečenie OVD stravníkom. Títo stravníci - deti, predstavujú pomerne chúlostivú vekovú skupinu a taktiež je zvýšené riziko nežiaducich vplyvov z postupu pri príprave pokrmov a to znehodnotením kvality pripravovanej stravy, čo môže viesť k možným alimentárnym rizikám,“ upozornila A. Hanusinová. 
 

Hygienici zistili nedostatky v zariadeniach školského stravovania

Správy / Školstvo / Hygienici zistili nedostatky v zariadeniach školského stravovania

V súvislosti s plnením úloh stanovených Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vykonali odborné pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou v období od 23. februára do 16. marca mimoriadne cielené kontroly vo vybraných zariadeniach školského stravovania v okrese Vranov nad Topľou. Kontroly boli zamerané na dodržiavanie prevádzkovej a osobnej hygieny, označovania a vysledovateľnosť mäsa používaného na prípravu hotových pokrmov.

V sledovanom období bolo v okrese Vranov nad Topľou vykonaných 17 kontrol zameraných na kontrolu preberania a uchovávania mäsa, kontrolu dodržiavania doby jeho spotreby, kontrolu dokladov o pôvode dodaného mäsa, kontrolu zameranú na dodržiavanie prevádzkovej hygieny stravovacích zariadení a na osobnú hygienu zamestnancov pri výrobe, manipulácii s potravinami a pokrmami. Nedostatky boli zistené v 3 prevádzkach, kde bolo vydaných 7 nápravných opatrení. Nedostatky sa týkali zmrazovania mäsa, ktoré bolo na prevádzku dodané v nezmrazenom stave (mäso bolo balené v použitých obaloch – napr. vrecká od chleba a iný nevhodný obalový materiál), zákazu zmrazovania hotových pokrmov (zmrazovali sa mäsové výrobky, chlieb, pečivo, zvyšky hotových pokrmov), skladovanie nezlučiteľných druhov potravín, nedostatočnej prevádzkovej hygieny a nedostatky technického charakteru (plesnivé a opadané stropy v kuchyni). „Za zistené nedostatky bola na dvoch prevádzkach uložená bloková pokuta v sume 250 eur. V jednej prevádzke bolo podľa ust. §55, odst. 2, písm g, zákona č. 355/2007 Z. z, nariadené jej dočasné uzatvorenie po dobu odstránenia nedostatkov a na ďalšej prevádzke nariadená likvidácia vyradených potravín, ktoré už neboli zdravotne bezpečné,“ informovala Anna Hanusinová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove.

Ako ďalej dodala, školské stravovanie má predstavovať rokmi overený vyhovujúci systém zabezpečenia plnohodnotnej výživy detí a mládeže počas vyučovacieho procesu a to len vtedy, ak je pri jej príprave v plnej miere dodržaná ich zdravotná neškodnosť a zachovaná ich výživová a zmyslová hodnota. „Pri týchto vyššie zistených nedostatkoch na prevádzkach je možné riziko neposkytnutia výživovo hodnotnej stravy a nezabezpečenie OVD stravníkom. Títo stravníci - deti, predstavujú pomerne chúlostivú vekovú skupinu a taktiež je zvýšené riziko nežiaducich vplyvov z postupu pri príprave pokrmov a to znehodnotením kvality pripravovanej stravy, čo môže viesť k možným alimentárnym rizikám,“ upozornila A. Hanusinová. 
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok