Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

P. Pollák: Otvárame priestor na spoluprácu aj s majoritnou časťou spoločnosti

Správy / Obce / P. Pollák: Otvárame priestor na spoluprácu aj s majoritnou časťou spoločnosti

 P. Pollák: Otvárame priestor na spoluprácu aj s majoritnou časťou spoločnosti

Symbolicky 8. apríla, ktorý je vyhlásený ako Medzinárodný deň Rómov, otvorili v Bystrom nové komunitné centrum. Pásku slávnostne prestrihli splnomocnenec Vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák a starosta obce Ľubomír Hreha.

Komunitné centrum v Bystrom je jedným zo šesťdesiatich, ktoré úrad splnomocnenca podporil na celom Slovensku. Ako pri tejto príležitosti P. Pollák pripomenul, ak sa podarí pozdvihnúť kvalitu života konkrétnej skupiny obyvateľstva, v tomto prípade Rómov, je presvedčený, že prospech z toho bude mať celá spoločnosť. „Komunitné centrum je prostriedkom integrácie, pretože ponúka množstvo aktivít pre deti, mládež a dospelých, vďaka čomu sa môžu rozvíjať po stránke vzdelanostnej, kultúrnej, či športovej. Som teda presvedčený, že dnes otvárame priestor pre spoluprácu a komunikáciu aj s majoritnou časťou spoločnosti,“ uviedol splnomocnenec P. Pollák a poďakoval sa vedeniu obce, že sa spolu s obecným zastupiteľstvom rozhodli pre vybudovanie centra, ktoré bude slúžiť nielen Rómom, ale všetkým komunitám v Bystrom. Dodáme, že obec má 2743 obyvateľov, z toho 520 sa hlási k rómskej národnosti.

Obec Bystré realizovala projekt Komunitného centra spolu s Implementačnou agentúrou pre operačný program – Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Cieľovou skupinou, pre ktorú budú aktivity vyvíjané prioritne, sú osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, no starosta Ľ. Hreha pripomenul, že jeho priestory budú môcť využívať aj ďalšie organizácie. „Už v priebehu výstavby, či počas príprav na dnešné otvorenie sa v nás prehlbovala myšlienka, že postaviť komunitné centrum v našej obci bolo správne rozhodnutie. Snažíme sa pre komunity, ktoré žijú v našej obci, organizovať spoločenský život a verím, že aj vďaka tomuto projektu ho budú mať ešte plnohodnotnejší,“ zdôraznil Ľ. Hreha.

V centre pôsobia šiesti pracovníci, ktorí budú, okrem iného, vykonávať sociálne poradenstvo, prevenciu sociálno-patologických javov, pomáhať pri príprave na školskú dochádzku - školské vyučovanie a podporovať osobnostný, etický a duchovný rozvoj s akcentom na budovanie vnútornej motivácie. „Cieľom je búrať bariéry medzi rómskou a nerómskou komunitou. V našej obci síce nie je kritická situácia, ale stále vidíme priestor na zlepšovanie,“ pripomenul odborný pracovník poverený riadením komunitného centra Slavomír Krupa.

Súčasťou KC sú dve miestnosti pre klubovú činnosť, administratívne priestory a kuchyňa. Dopoludnia sa v jeho priestoroch stretávajú seniori, popoludní po vyučovaní deti a pri centre pôsobí tiež Baby klub pre matky s deťmi do troch rokov. „Dôležitou súčasťou našej práce je načúvať problémom a potrebám komunity, aby sme vedeli správne reagovať. Základným pilierom je povzbudiť a napomáhať jej členom, aby mali sami odvahu riešiť svoju, často nepriaznivú sociálnu, situáciu. Keď z ich rozhovorov zaregistrujeme, že sa bavia o niečom, čo by mohlo byť pre nich zaujímavé, radi a ochotne ich podporíme, aby sa do toho pustili,“ načrtol filozofiu S. Krupa.
 

P. Pollák: Otvárame priestor na spoluprácu aj s majoritnou časťou spoločnosti

Správy / Obce / P. Pollák: Otvárame priestor na spoluprácu aj s majoritnou časťou spoločnosti

 P. Pollák: Otvárame priestor na spoluprácu aj s majoritnou časťou spoločnosti

Symbolicky 8. apríla, ktorý je vyhlásený ako Medzinárodný deň Rómov, otvorili v Bystrom nové komunitné centrum. Pásku slávnostne prestrihli splnomocnenec Vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák a starosta obce Ľubomír Hreha.

Komunitné centrum v Bystrom je jedným zo šesťdesiatich, ktoré úrad splnomocnenca podporil na celom Slovensku. Ako pri tejto príležitosti P. Pollák pripomenul, ak sa podarí pozdvihnúť kvalitu života konkrétnej skupiny obyvateľstva, v tomto prípade Rómov, je presvedčený, že prospech z toho bude mať celá spoločnosť. „Komunitné centrum je prostriedkom integrácie, pretože ponúka množstvo aktivít pre deti, mládež a dospelých, vďaka čomu sa môžu rozvíjať po stránke vzdelanostnej, kultúrnej, či športovej. Som teda presvedčený, že dnes otvárame priestor pre spoluprácu a komunikáciu aj s majoritnou časťou spoločnosti,“ uviedol splnomocnenec P. Pollák a poďakoval sa vedeniu obce, že sa spolu s obecným zastupiteľstvom rozhodli pre vybudovanie centra, ktoré bude slúžiť nielen Rómom, ale všetkým komunitám v Bystrom. Dodáme, že obec má 2743 obyvateľov, z toho 520 sa hlási k rómskej národnosti.

Obec Bystré realizovala projekt Komunitného centra spolu s Implementačnou agentúrou pre operačný program – Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Cieľovou skupinou, pre ktorú budú aktivity vyvíjané prioritne, sú osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, no starosta Ľ. Hreha pripomenul, že jeho priestory budú môcť využívať aj ďalšie organizácie. „Už v priebehu výstavby, či počas príprav na dnešné otvorenie sa v nás prehlbovala myšlienka, že postaviť komunitné centrum v našej obci bolo správne rozhodnutie. Snažíme sa pre komunity, ktoré žijú v našej obci, organizovať spoločenský život a verím, že aj vďaka tomuto projektu ho budú mať ešte plnohodnotnejší,“ zdôraznil Ľ. Hreha.

V centre pôsobia šiesti pracovníci, ktorí budú, okrem iného, vykonávať sociálne poradenstvo, prevenciu sociálno-patologických javov, pomáhať pri príprave na školskú dochádzku - školské vyučovanie a podporovať osobnostný, etický a duchovný rozvoj s akcentom na budovanie vnútornej motivácie. „Cieľom je búrať bariéry medzi rómskou a nerómskou komunitou. V našej obci síce nie je kritická situácia, ale stále vidíme priestor na zlepšovanie,“ pripomenul odborný pracovník poverený riadením komunitného centra Slavomír Krupa.

Súčasťou KC sú dve miestnosti pre klubovú činnosť, administratívne priestory a kuchyňa. Dopoludnia sa v jeho priestoroch stretávajú seniori, popoludní po vyučovaní deti a pri centre pôsobí tiež Baby klub pre matky s deťmi do troch rokov. „Dôležitou súčasťou našej práce je načúvať problémom a potrebám komunity, aby sme vedeli správne reagovať. Základným pilierom je povzbudiť a napomáhať jej členom, aby mali sami odvahu riešiť svoju, často nepriaznivú sociálnu, situáciu. Keď z ich rozhovorov zaregistrujeme, že sa bavia o niečom, čo by mohlo byť pre nich zaujímavé, radi a ochotne ich podporíme, aby sa do toho pustili,“ načrtol filozofiu S. Krupa.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok