Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Slávnostné prijatie profesora Igora Liberka

Správy / Mesto Vranov / Slávnostné prijatie profesora Igora Liberka

 Slávnostné prijatie profesora Igora Liberka

Pri príležitosti životného jubilea prijal primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan slávnostne vysokoškolského pedagóga, profesora Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, Igora Liberka. Primátor vo svojom príhovore jubilantovi poďakoval za jeho aktívnu dlhoročnú vedeckú prácu, za jeho prínos v oblasti podnikovej ekonomiky, manažmentu a logistiky. Do ďalšej práce mu zaželal pevné zdravie, len výborných študentov a veľa životného optimizmu.

Prof. Ing. Igor Liberko, CSc.v roku 1969 absolvoval Strojnícku fakultu VŠT v Košiciach. Po 6- ročnej praxi vo výskumnom ústave nastúpil v roku 1975 na SjF v Košiciach ako odborný asistent, kde pracoval 30 rokov.

V roku 1984 obhájil dizertačnú prácu na SVTŠ a získal vedeckú hodnosť CSc. v odbore odvetvové a prierezové ekonomiky. Je absolventom troch postgraduálnych štúdií. V roku 1988 bol menovaný za docenta v odbore ekonomika a riadenie strojárskej výroby, v roku 1994 habilitoval v odbore riadenie procesov získavania a spracovania nerastných surovín. V roku 2000 po inaugurácií na Žilinskej univerzite bol vymenovaný za profesora v odbore inžinierstvo riadenia priemyslu. V období reštrukturalizácie študijných odborov bol predsedom celoslovenskej komisie pre odbor priemyselné inžinierstvo.

Od roku 2005 začal pracovať na FM Prešovskej univerzity, kde v rokoch 2005- 2010 bol spolu garantom doktorandského štúdia a spolu garantom docentských habilitácii a profesorských menovacích konaní. Počas zamestnania v rezorte školstva pracoval v rôznych funkciách, od vedúceho katedry až po funkciu prorektora. Absolvoval niekoľko krátkodobých zahraničných študijných pobytov.

V súčasnosti oblasť jeho odbornej orientácie je problematika podnikovej ekonomiky, operačného manažmentu a logistiky. Je autorom, resp. spolu autorom 3 monografií (2+1).V rokoch 2009 - 2014 bol členom vedeckých rád na domácich a zahraničných konferenciách. Je autorom alebo spoluautorom viac ako 170 publikácii doma a v zahraničí. Má evidovaných viac ako 131 citácií z toho 51 v zahraničí, 8 citácii v evidovaných vo WOS, resp.Scopus. Bol riešiteľom 42 výskumných úloh z toho 12 ako zodpovedný riešiteľ.

V súčasnosti je členom viacerých odborových komisií pre doktorandské štúdium. Bol členom medzinárodnej asociácie IATM – International Association of Technology Management (Slovensko, Poľsko, Chorvátsko, Česko). Bol a je členom vedeckých rád fakúlt doma a v zahraničí, ako aj členom vedeckých a redakčných rád domácich a zahraničných časopisov.
 

Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Zelená Lagúna Lenka Stieber

Slávnostné prijatie profesora Igora Liberka

Správy / Mesto Vranov / Slávnostné prijatie profesora Igora Liberka

 Slávnostné prijatie profesora Igora Liberka

Pri príležitosti životného jubilea prijal primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan slávnostne vysokoškolského pedagóga, profesora Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, Igora Liberka. Primátor vo svojom príhovore jubilantovi poďakoval za jeho aktívnu dlhoročnú vedeckú prácu, za jeho prínos v oblasti podnikovej ekonomiky, manažmentu a logistiky. Do ďalšej práce mu zaželal pevné zdravie, len výborných študentov a veľa životného optimizmu.

Prof. Ing. Igor Liberko, CSc.v roku 1969 absolvoval Strojnícku fakultu VŠT v Košiciach. Po 6- ročnej praxi vo výskumnom ústave nastúpil v roku 1975 na SjF v Košiciach ako odborný asistent, kde pracoval 30 rokov.

V roku 1984 obhájil dizertačnú prácu na SVTŠ a získal vedeckú hodnosť CSc. v odbore odvetvové a prierezové ekonomiky. Je absolventom troch postgraduálnych štúdií. V roku 1988 bol menovaný za docenta v odbore ekonomika a riadenie strojárskej výroby, v roku 1994 habilitoval v odbore riadenie procesov získavania a spracovania nerastných surovín. V roku 2000 po inaugurácií na Žilinskej univerzite bol vymenovaný za profesora v odbore inžinierstvo riadenia priemyslu. V období reštrukturalizácie študijných odborov bol predsedom celoslovenskej komisie pre odbor priemyselné inžinierstvo.

Od roku 2005 začal pracovať na FM Prešovskej univerzity, kde v rokoch 2005- 2010 bol spolu garantom doktorandského štúdia a spolu garantom docentských habilitácii a profesorských menovacích konaní. Počas zamestnania v rezorte školstva pracoval v rôznych funkciách, od vedúceho katedry až po funkciu prorektora. Absolvoval niekoľko krátkodobých zahraničných študijných pobytov.

V súčasnosti oblasť jeho odbornej orientácie je problematika podnikovej ekonomiky, operačného manažmentu a logistiky. Je autorom, resp. spolu autorom 3 monografií (2+1).V rokoch 2009 - 2014 bol členom vedeckých rád na domácich a zahraničných konferenciách. Je autorom alebo spoluautorom viac ako 170 publikácii doma a v zahraničí. Má evidovaných viac ako 131 citácií z toho 51 v zahraničí, 8 citácii v evidovaných vo WOS, resp.Scopus. Bol riešiteľom 42 výskumných úloh z toho 12 ako zodpovedný riešiteľ.

V súčasnosti je členom viacerých odborových komisií pre doktorandské štúdium. Bol členom medzinárodnej asociácie IATM – International Association of Technology Management (Slovensko, Poľsko, Chorvátsko, Česko). Bol a je členom vedeckých rád fakúlt doma a v zahraničí, ako aj členom vedeckých a redakčných rád domácich a zahraničných časopisov.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok