Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Rok čitateľskej gramotnosti

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / Rok čitateľskej gramotnosti

Aké sú môžnosti reklamy?

Školský rok 2016/2017 vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR za Rok čitateľskej gramotnosti a nesie sa pod heslom „Myslenie je pohyb“.

Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM) zistil, že výsledky slovenských žiakov v matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti zaostávajú za priemerom krajín OECD. Pokles úrovne čitateľskej gramotnosti však nie je len slovenským špecifikom, ale týka sa aj iných krajín. V tejto súvislosti sa začína hovoriť o novom fenoméne - bibliofóbii alebo o tzv. a-gramotnosti. Ide o trvalú ľahostajnosť voči čítaniu a knihám. Niektoré európske krajiny (Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Litva, Maďarská republika, Portugalsko, Nórsko a Slovinsko) prijali na zlepšenie úrovne čitateľskej gramotnosti rôzne plány a programy. Slovensko sa pridáva tiež.

Ministerstvo školstva v rámci Národnej stratégie vychádzalo z idey, že čítanie je pohyb myšlienok a jeho rozvoj je spojený aj s pohybom tela. Športové aktivity nepredstavujú iba pohyb s jeho pozitívnymi účinkami na telesný rozvoj a zdravie. Rovnako aj čítanie si vyžaduje „tréning“, pravidelnosť, sústredenosť, pozornosť a koncentráciu. Naučiť deti nielen čítať, ale aj čítanému rozumieť, je v súčasnej dobe oveľa dôležitejšie ako v minulosti.

Čitateľská gramotnosť je univerzálna technika, ktorá robí žiaka schopným nielen prečítať slová, vety a celé texty, ale aj pochopiť prečítané a ďalej s obsahom a získanými informáciami pracovať. Pri takomto chápaní problematiky čitateľskej gramotnosti nie je až tak veľmi dôležitá ani rýchlosť, ani plynulosť čítania, ale podstatné je porozumenie textu a používanie informácií z neho. Súčasťou čitateľskej gramotnosti sú čitateľské schopnosti a zručnosti, čitateľské návyky, záujmy, postoje, motivácia k čítaniu a vedomosti žiaka.
funkčnej gramotnosti detí a mládeže, pričom treba zdôrazniť, že pre kvalitný rozvoj gramotnosti je nevyhnutný rozvoj čitateľskej gramotnosti už v predškolskom veku.

Výskumy v tejto oblasti potvrdzujú neustále sa zhoršujúcu úroveň.

Verejné knižnice v danej oblasti už dlhodobo vyvíjajú aktivity na podporu čítania.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou kupuje pravidelne nové knižné tituly pre všetky vekové kategórie, pozornosť venuje predovšetkým detskému čitateľovi. Sústreďuje sa na tvorbu domácich i zahraničných autorov poézie i prózy. Formou projektov na podporu čítania a literárnej tvorivosti organizuje počas roka podujatia so spisovateľmi, Čítačku s písačkou, Týždeň slovenských knižníc, letné štvrtky v knižnici, Noc v knižnici, tvorivé dielne, bibliograficko-informatické prípravy. V tomto roku ponúka pre predškolákov a materské školy informatické výchovy o povestiach, rozprávkové súkenká, finančnú gramotnosť pre deti a iné podujatia na základe požiadaviek pedagógov. Pre ZŠ sú v ponuke bibliograficko-informatické výchovy, prierez života a tvorby spisovateľky Gabiky Futovej, povesti o hrade Čičva, regionálne povesti, finančná gramotnosť, Dobšinského ľudové rozprávky, tvorivé dielne a iné aktivity. Stredoškoláci sú vzdelávaní v bibliograficko-informatických prípravách a v rešeršovaní dokumentov.

V piatok 3. februára 2017 o 9.00 h pozývame do Hornozemplínskej knižnice všetky prázdninujúce deti, ktoré sa môžu zapojiť do súťaže Vedomostný milionár.

Mgr. Beáta Ocilková

Rok čitateľskej gramotnosti

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / Rok čitateľskej gramotnosti

Aké sú môžnosti reklamy?

Školský rok 2016/2017 vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR za Rok čitateľskej gramotnosti a nesie sa pod heslom „Myslenie je pohyb“.

Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM) zistil, že výsledky slovenských žiakov v matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti zaostávajú za priemerom krajín OECD. Pokles úrovne čitateľskej gramotnosti však nie je len slovenským špecifikom, ale týka sa aj iných krajín. V tejto súvislosti sa začína hovoriť o novom fenoméne - bibliofóbii alebo o tzv. a-gramotnosti. Ide o trvalú ľahostajnosť voči čítaniu a knihám. Niektoré európske krajiny (Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Litva, Maďarská republika, Portugalsko, Nórsko a Slovinsko) prijali na zlepšenie úrovne čitateľskej gramotnosti rôzne plány a programy. Slovensko sa pridáva tiež.

Ministerstvo školstva v rámci Národnej stratégie vychádzalo z idey, že čítanie je pohyb myšlienok a jeho rozvoj je spojený aj s pohybom tela. Športové aktivity nepredstavujú iba pohyb s jeho pozitívnymi účinkami na telesný rozvoj a zdravie. Rovnako aj čítanie si vyžaduje „tréning“, pravidelnosť, sústredenosť, pozornosť a koncentráciu. Naučiť deti nielen čítať, ale aj čítanému rozumieť, je v súčasnej dobe oveľa dôležitejšie ako v minulosti.

Čitateľská gramotnosť je univerzálna technika, ktorá robí žiaka schopným nielen prečítať slová, vety a celé texty, ale aj pochopiť prečítané a ďalej s obsahom a získanými informáciami pracovať. Pri takomto chápaní problematiky čitateľskej gramotnosti nie je až tak veľmi dôležitá ani rýchlosť, ani plynulosť čítania, ale podstatné je porozumenie textu a používanie informácií z neho. Súčasťou čitateľskej gramotnosti sú čitateľské schopnosti a zručnosti, čitateľské návyky, záujmy, postoje, motivácia k čítaniu a vedomosti žiaka.
funkčnej gramotnosti detí a mládeže, pričom treba zdôrazniť, že pre kvalitný rozvoj gramotnosti je nevyhnutný rozvoj čitateľskej gramotnosti už v predškolskom veku.

Výskumy v tejto oblasti potvrdzujú neustále sa zhoršujúcu úroveň.

Verejné knižnice v danej oblasti už dlhodobo vyvíjajú aktivity na podporu čítania.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou kupuje pravidelne nové knižné tituly pre všetky vekové kategórie, pozornosť venuje predovšetkým detskému čitateľovi. Sústreďuje sa na tvorbu domácich i zahraničných autorov poézie i prózy. Formou projektov na podporu čítania a literárnej tvorivosti organizuje počas roka podujatia so spisovateľmi, Čítačku s písačkou, Týždeň slovenských knižníc, letné štvrtky v knižnici, Noc v knižnici, tvorivé dielne, bibliograficko-informatické prípravy. V tomto roku ponúka pre predškolákov a materské školy informatické výchovy o povestiach, rozprávkové súkenká, finančnú gramotnosť pre deti a iné podujatia na základe požiadaviek pedagógov. Pre ZŠ sú v ponuke bibliograficko-informatické výchovy, prierez života a tvorby spisovateľky Gabiky Futovej, povesti o hrade Čičva, regionálne povesti, finančná gramotnosť, Dobšinského ľudové rozprávky, tvorivé dielne a iné aktivity. Stredoškoláci sú vzdelávaní v bibliograficko-informatických prípravách a v rešeršovaní dokumentov.

V piatok 3. februára 2017 o 9.00 h pozývame do Hornozemplínskej knižnice všetky prázdninujúce deti, ktoré sa môžu zapojiť do súťaže Vedomostný milionár.

Mgr. Beáta Ocilková

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok