Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Úspešný Šaliansky Maťko 2017

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / Úspešný Šaliansky Maťko 2017

  Úspešný Šaliansky Maťko 2017
Aké sú môžnosti reklamy?

V utorok 14. februára sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Ide o celoslovenskú súťaž v prednese slovenských povestí. Vznikla na počesť J. C. Hronského, ktorý je známym autorom tohto literárneho žánru. Šaliansky Maťko má svojim rozsahom veľký význam pre deti pri poznávaní národnej histórie a kultúry, ako aj pri rozvoji ich estetického vkusu a schopnosti umeleckej komunikácie.

Na krajskom kole súťaže v Prešove mal zastúpenie aj región Vranov nad Topľou. Naši súťažiaci si z kraja priniesli krásne umiestnenia. Siedmak Norbert Jakubek zo ZŠ Bernolákova získal 1. miesto (v kategórii žiakov 6.-7. ročníka ZŠ) a postupuje na celoslovenské kolo, kde bude reprezentovať Prešovský kraj. Katarína Kačerová zo ZŠ Sídlisko II sa umiestnila na 3. mieste (v kategórii žiakov 2.-3. ročníka ZŠ). Alexandra Dudášová zo ZŠ Tovarné bola ocenená Cenou za pútavý prejav (v kategórii 4.-5. ročníka ZŠ).

Recitátorom srdečne blahoželáme a víťazovi Norbertovi Jakubekovi želáme veľa úspechov na celoslovenskom kole v Šali.     

Beáta Ocilková,
Hornozemplínska knižnica

Úspešný Šaliansky Maťko 2017

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / Úspešný Šaliansky Maťko 2017

  Úspešný Šaliansky Maťko 2017
Aké sú môžnosti reklamy?

V utorok 14. februára sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Ide o celoslovenskú súťaž v prednese slovenských povestí. Vznikla na počesť J. C. Hronského, ktorý je známym autorom tohto literárneho žánru. Šaliansky Maťko má svojim rozsahom veľký význam pre deti pri poznávaní národnej histórie a kultúry, ako aj pri rozvoji ich estetického vkusu a schopnosti umeleckej komunikácie.

Na krajskom kole súťaže v Prešove mal zastúpenie aj región Vranov nad Topľou. Naši súťažiaci si z kraja priniesli krásne umiestnenia. Siedmak Norbert Jakubek zo ZŠ Bernolákova získal 1. miesto (v kategórii žiakov 6.-7. ročníka ZŠ) a postupuje na celoslovenské kolo, kde bude reprezentovať Prešovský kraj. Katarína Kačerová zo ZŠ Sídlisko II sa umiestnila na 3. mieste (v kategórii žiakov 2.-3. ročníka ZŠ). Alexandra Dudášová zo ZŠ Tovarné bola ocenená Cenou za pútavý prejav (v kategórii 4.-5. ročníka ZŠ).

Recitátorom srdečne blahoželáme a víťazovi Norbertovi Jakubekovi želáme veľa úspechov na celoslovenskom kole v Šali.     

Beáta Ocilková,
Hornozemplínska knižnica

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok