Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Na vranovských stredných školách chce študovať 55% deviatakov

Správy / Školstvo / Na vranovských stredných školách chce študovať 55% deviatakov

Na vranovských stredných školách chce študovať 55% deviatakov
Aké sú môžnosti reklamy?

Z iniciatívy prednostu Andreja Krišandu diskutovali, na Okresnom úrade vo Vranove nad Topľou, o budúcnosti stredného školstva vo vranovskom okrese poslanci Prešovského samosprávneho kraja, riaditelia stredných škôl a zástupcovia samosprávy. Na fakt, že z rozhodnutia zriaďovateľa – PSK bude môcť na stredné školy v našom okrese nastúpiť v budúcom školskom roku iba 39,6 % končiacich deviatakov, upozornili krajskí poslanci Stanislav Obický a Peter Kocák.

Ako je známe, v zmysle zákona o odbornom vzdelávaní, nastavenie plánov výkonov stredných škôl - počty žiakov v prvých ročníkoch - nepodlieha od 1. septembra 2018 rozhodovaniu prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia, ktoré prijíma zastupiteľstvo samosprávneho kraja, ale je vydávané predsedom samosprávneho kraja.

V okrese Vranov nad Topľou končí v aktuálnom školskom roku na základných školách 784 deviatakov, no do 1. ročníka bude môcť na vranovské stredné školy nastúpiť iba 39,6% z nich. Poslanec PSK Peter Kocák v tejto súvislosti oslovil vedúcich školských úradov a na základe jeho analýzy vyšlo, že k 15. novembru prejavilo záujem študovať na stredných školách v okrese 55% žiakov. Zároveň upozornil nielen na fakt, že pri takto nastavenom pomere môžeme prísť v regióne o mladú inteligenciu, ale taktiež nepodceňuje ani sociálny aspekt, kedy zvýšené náklady na štúdium v inom okrese zaťažia viaceré rodinné rozpočty nečakanými výdavkami. „Máme tu reálny nepomer, preto by sme sa radi dostali minimálne na 50%-tnú hranicu. Ide predsa o našich žiakov, o naše školy a o našich pedagógov. Ak odíde 60% žiakov do iných okresov, polovica z nich sa nevráti. Naše stredné školy sú aj podľa hodnotenia INEKO kvalitné a to je tiež dôvod, prečo musíme nastaviť podmienky tak, aby sme o mladých šikovných ľudí neprichádzali,“ uviedol Peter Kocák.

Na špecifiká spojené so vzdelávaním študentov z marginalizovaných rómskych komunít upriamil pozornosť Stanislav Kráľ, riaditeľ Spojenej školy v Čaklove, kde kraj nepridelil do 3-ročných odborov (murár, záhradník, aranžér kvetov, agromechanizátor/opravár) ani jedného žiaka. „Do úvahy treba brať aj to, o akých žiakov ide a v akom regióne žijeme. Rómski žiaci ukončia po prvom ročníku povinnú školskú dochádzku a nezíska ich ani Prešov, ani Humenné. Za vzdelaním migrovať nebudú, preto ak hovoríme o koncepcii zlepšovania učňovského školstva, mali by sme sa zamyslieť nad tým, či toto je cesta,“ reagoval Stanislav Kráľ.

Výstupom rokovania na pôde okresného úradu bolo zosumarizovanie požiadaviek riaditeľov stredných škôl, ktoré prednosta Andrej Krišanda predniesol zriaďovateľovi – PSK a taktiež prisľúbil, že sa o túto tému bude zaujímať aj na Ministerstve školstva SR. Podľa zákona o odbornom vzdelávaní totiž môže škola prostredníctvom zriaďovateľa alebo stavovskej organizácie požiadať ministerstvo o prehodnotenie počtu žiakov do 30 dní od 30. novembra. Pripomenieme, že stretnutie sa na OÚ uskutočnilo v termíne – 17. decembra. „Dohodli sme sa, že sa stretneme opäť na úrovni riaditeľov ZŠ, vedúcich školských úradov, výchovných poradcov, starostov, ktorí sú zriaďovateľmi ZŠ a riaditeľov SŠ v okrese Vranov nad Topľou, aby sme diskutovali o tom, ako zlepšiť spoluprácu práve medzi základnými a strednými školami, aby sa čo najväčší počet žiakov hlásil na SŠ v našom okrese. Druhou stranou mince je vytváranie podmienok, ktoré by boli príťažlivé pre zamestnávateľov, aby absolventi nachádzali uplatnenie aj na trhu práce,“ vysvetľoval Andrej Krišanda.

Na vranovských stredných školách chce študovať 55% deviatakov

Správy / Školstvo / Na vranovských stredných školách chce študovať 55% deviatakov

Na vranovských stredných školách chce študovať 55% deviatakov
Aké sú môžnosti reklamy?

Z iniciatívy prednostu Andreja Krišandu diskutovali, na Okresnom úrade vo Vranove nad Topľou, o budúcnosti stredného školstva vo vranovskom okrese poslanci Prešovského samosprávneho kraja, riaditelia stredných škôl a zástupcovia samosprávy. Na fakt, že z rozhodnutia zriaďovateľa – PSK bude môcť na stredné školy v našom okrese nastúpiť v budúcom školskom roku iba 39,6 % končiacich deviatakov, upozornili krajskí poslanci Stanislav Obický a Peter Kocák.

Ako je známe, v zmysle zákona o odbornom vzdelávaní, nastavenie plánov výkonov stredných škôl - počty žiakov v prvých ročníkoch - nepodlieha od 1. septembra 2018 rozhodovaniu prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia, ktoré prijíma zastupiteľstvo samosprávneho kraja, ale je vydávané predsedom samosprávneho kraja.

V okrese Vranov nad Topľou končí v aktuálnom školskom roku na základných školách 784 deviatakov, no do 1. ročníka bude môcť na vranovské stredné školy nastúpiť iba 39,6% z nich. Poslanec PSK Peter Kocák v tejto súvislosti oslovil vedúcich školských úradov a na základe jeho analýzy vyšlo, že k 15. novembru prejavilo záujem študovať na stredných školách v okrese 55% žiakov. Zároveň upozornil nielen na fakt, že pri takto nastavenom pomere môžeme prísť v regióne o mladú inteligenciu, ale taktiež nepodceňuje ani sociálny aspekt, kedy zvýšené náklady na štúdium v inom okrese zaťažia viaceré rodinné rozpočty nečakanými výdavkami. „Máme tu reálny nepomer, preto by sme sa radi dostali minimálne na 50%-tnú hranicu. Ide predsa o našich žiakov, o naše školy a o našich pedagógov. Ak odíde 60% žiakov do iných okresov, polovica z nich sa nevráti. Naše stredné školy sú aj podľa hodnotenia INEKO kvalitné a to je tiež dôvod, prečo musíme nastaviť podmienky tak, aby sme o mladých šikovných ľudí neprichádzali,“ uviedol Peter Kocák.

Na špecifiká spojené so vzdelávaním študentov z marginalizovaných rómskych komunít upriamil pozornosť Stanislav Kráľ, riaditeľ Spojenej školy v Čaklove, kde kraj nepridelil do 3-ročných odborov (murár, záhradník, aranžér kvetov, agromechanizátor/opravár) ani jedného žiaka. „Do úvahy treba brať aj to, o akých žiakov ide a v akom regióne žijeme. Rómski žiaci ukončia po prvom ročníku povinnú školskú dochádzku a nezíska ich ani Prešov, ani Humenné. Za vzdelaním migrovať nebudú, preto ak hovoríme o koncepcii zlepšovania učňovského školstva, mali by sme sa zamyslieť nad tým, či toto je cesta,“ reagoval Stanislav Kráľ.

Výstupom rokovania na pôde okresného úradu bolo zosumarizovanie požiadaviek riaditeľov stredných škôl, ktoré prednosta Andrej Krišanda predniesol zriaďovateľovi – PSK a taktiež prisľúbil, že sa o túto tému bude zaujímať aj na Ministerstve školstva SR. Podľa zákona o odbornom vzdelávaní totiž môže škola prostredníctvom zriaďovateľa alebo stavovskej organizácie požiadať ministerstvo o prehodnotenie počtu žiakov do 30 dní od 30. novembra. Pripomenieme, že stretnutie sa na OÚ uskutočnilo v termíne – 17. decembra. „Dohodli sme sa, že sa stretneme opäť na úrovni riaditeľov ZŠ, vedúcich školských úradov, výchovných poradcov, starostov, ktorí sú zriaďovateľmi ZŠ a riaditeľov SŠ v okrese Vranov nad Topľou, aby sme diskutovali o tom, ako zlepšiť spoluprácu práve medzi základnými a strednými školami, aby sa čo najväčší počet žiakov hlásil na SŠ v našom okrese. Druhou stranou mince je vytváranie podmienok, ktoré by boli príťažlivé pre zamestnávateľov, aby absolventi nachádzali uplatnenie aj na trhu práce,“ vysvetľoval Andrej Krišanda.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok