Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Domašu zaplavil odpad, voda búrala aj čierne stavby

Správy / Obce / Domašu zaplavil odpad, voda búrala aj čierne stavby

Domašu zaplavil odpad, voda búrala aj čierne stavby
Aké sú môžnosti reklamy?

Po nedávnych intenzívnych dažďoch ostala vodná nádrž Domaša „zasypaná“ odpadom. Aj táto situácia opäť zásadným spôsobom pripomenula fenomén čiernych stavieb. Na sociálnych sieťach snáď najviac zaujala fotografia zaplavenej toaletnej misy v latríne... Obce Kvakovce a Bžany sú však rozhodnuté v otázke nelegálnych objektov postupovať naďalej s nulovou toleranciou.

Na alarmujúci stav po intenzívnych dažďoch upozornil prostredníctvom webovej stránky domasacity.sk starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ. Pohľad na vodnú hladinu a jej okolie môžeme označiť aj ako desivý - ostrovy z odpadkov pozostávajúcich z fliaš od olejov, sprejov, chladničky, plastové tašky, vrecia a ostatný odpad, zaplavené latríny, či staré vraky automobilov. Podľa viacerých chatárov sa dokonca na hladine objavili mastné škvrny.

Ako R. Kapraľ pripomenul, vodná nádrž Veľká Domaša sa nachádza v III. stupni ochrany vodného zdroja Ondava – Kučín. Keďže v súvislosti so zaplavenými čiernymi stavbami a odpadom plávajúcim po hladine existuje reálna hrozba ekologickej katastrofy, vyhlásil II. stupeň povodňovej aktivity. „Pred Veľkou nocou sme celú Dobrú vypratali. Po dažďoch sme však museli začať odznova, lebo celé stredisko bolo opäť plné odpadu, ale toto je len časť problému. Oveľa viac ma trápi to, že voda zaplavila čierne stavby, latríny, vraky áut... Pohľad na bodrel, ktorý sa takto dostal do Domaše, bol smutný,“ konštatoval starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ.

Napriek tomu, že obec rieši prítomnosť čiernych stavieb nekompromisne, podľa R. Kapraľa, bez súčinnosti Ministerstva životného prostredia SR a legislatívy sa situáciu koncepčne dať do poriadku nepodarí. „Pokračujeme v tom, čo robíme posledné tri roky. Predminulý týždeň sme odviezli z nášho katastra štyri unimobunky a minulý týždeň „padla za obeť“ jedna plechová garáž. V rámci našich možností teda pokračujeme ďalej v likvidácii týchto stavieb. Tu treba zdôrazniť, že jednotne by sme mali postupovať všetky samosprávy, lebo voda a vietor si nevyberajú, kde odpad odplavia a zavejú,“ dodal R. Kapraľ.

Jedným z navrhovaných riešení je bezodkladné obmedzenie výkonu rybárskeho práva v úsekoch, kde sú postavené čierne stavby. Starosta Kvakoviec však zdôraznil, že hoci tento návrh ponúka elegantné vysporiadanie sa s existujúcim problémom, rybárska lobby na MŽP SR tento proces zatiaľ úspešne blokuje. „Nemám nič proti tomu, aby mali rybári kultúrne prístrešky, ale musíme vedieť, kto je ich vlastníkom, plus musia platiť za odpad a obci dane. Nechcem obmedzovať rybárov, nech sa pokojne starajú o územie, kde lovia ryby, no sme krajinou Európskej únie v 21. storočí a myslím si, že tomu by mala zodpovedať aj naša kultúra,“ pripomenul R. Kapraľ.

Totožnú situáciu ako cez kopirák nám potvrdila aj starostka Bžian Mária Kasičová, ktorú taktiež trápi naplavený odpad (ako ho definovala) minimálne z dvoch okresov Svidník a Stropkov. Vysoká hladina si však vyžiadala svoju daň na prístreškoch postavených popri brehu, pretože viaceré z nich sa zosunuli do vody. „Na jednej strane patrí tento problém do kompetencie Slovenského vodohospodárskeho podniku a na strane druhej nemáme techniku, ani ľudí, aby sme tieto stavby z vody odpratávali. Keď však opadne hladina, budeme, tak ako každý rok, upratovať nami prevádzkovanú pláž,“ uviedla starostka Bžian Mária Kasičová.

Rovnako, ako jej kolega v Kvakovciach, sa M. Kasičová razantne ohradila voči existencii čiernych stavieb. V spolupráci s SVP, š.p. majú k dispozícii zoznam prvých 31 porušovateľov, ktorí už dostali v minulosti výzvu od vodohospodárov, aj obce a na 24. apríla bolo určené ústne konanie v rámci Štátneho stavebného dohľadu. „Predvolaní sú vlastníci objektov, ktorí majú na základe výzvy doložiť doklady k týmto objektom a treba povedať, že niektorým v minulosti Obec Bžany, SVP š. p., či Okresný úrad, odbor životného prostredia v Stropkove súhlas vydali. Tých, ktorí nemajú doklad o tom, že mohli zabrať verejné priestranstvo, budeme riešiť cez sankcie, aj keď im dáme ešte možnosť tieto stavby odstrániť v ich vlastnej réžii,“ reagovala M. Kasičová s tým, že po poslednom medializovanom pracovnom stretnutí na tému čiernych stavieb, vlastníci týchto objektov už štyri stavby naozaj odstránili.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. nám v stručnom stanovisku odpovedal, že v súvislosti so situáciou na Domaši vykonali v spolupráci s hasičmi obhliadku a podozrenia na únik nebezpečných látok do VN Domaša sa nepotvrdil. „Problematika čiernych stavieb je žiaľ dlhodobá. Riešenie tejto situácie je v kompetencii príslušných stavebných úradov. Pokiaľ sa nelegálne stavby nachádzajú na pozemkoch SVP, oznamujeme to stavebným úradom. Je však množstvo nelegálnych stavieb, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch obci, resp. fyzických osôb. V takýchto prípadoch musí konať vlastník pozemku,“ konštatoval hovorca SVP š.p. Pavel Machava. 
 

Domašu zaplavil odpad, voda búrala aj čierne stavby

Správy / Obce / Domašu zaplavil odpad, voda búrala aj čierne stavby

Domašu zaplavil odpad, voda búrala aj čierne stavby
Aké sú môžnosti reklamy?

Po nedávnych intenzívnych dažďoch ostala vodná nádrž Domaša „zasypaná“ odpadom. Aj táto situácia opäť zásadným spôsobom pripomenula fenomén čiernych stavieb. Na sociálnych sieťach snáď najviac zaujala fotografia zaplavenej toaletnej misy v latríne... Obce Kvakovce a Bžany sú však rozhodnuté v otázke nelegálnych objektov postupovať naďalej s nulovou toleranciou.

Na alarmujúci stav po intenzívnych dažďoch upozornil prostredníctvom webovej stránky domasacity.sk starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ. Pohľad na vodnú hladinu a jej okolie môžeme označiť aj ako desivý - ostrovy z odpadkov pozostávajúcich z fliaš od olejov, sprejov, chladničky, plastové tašky, vrecia a ostatný odpad, zaplavené latríny, či staré vraky automobilov. Podľa viacerých chatárov sa dokonca na hladine objavili mastné škvrny.

Ako R. Kapraľ pripomenul, vodná nádrž Veľká Domaša sa nachádza v III. stupni ochrany vodného zdroja Ondava – Kučín. Keďže v súvislosti so zaplavenými čiernymi stavbami a odpadom plávajúcim po hladine existuje reálna hrozba ekologickej katastrofy, vyhlásil II. stupeň povodňovej aktivity. „Pred Veľkou nocou sme celú Dobrú vypratali. Po dažďoch sme však museli začať odznova, lebo celé stredisko bolo opäť plné odpadu, ale toto je len časť problému. Oveľa viac ma trápi to, že voda zaplavila čierne stavby, latríny, vraky áut... Pohľad na bodrel, ktorý sa takto dostal do Domaše, bol smutný,“ konštatoval starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ.

Napriek tomu, že obec rieši prítomnosť čiernych stavieb nekompromisne, podľa R. Kapraľa, bez súčinnosti Ministerstva životného prostredia SR a legislatívy sa situáciu koncepčne dať do poriadku nepodarí. „Pokračujeme v tom, čo robíme posledné tri roky. Predminulý týždeň sme odviezli z nášho katastra štyri unimobunky a minulý týždeň „padla za obeť“ jedna plechová garáž. V rámci našich možností teda pokračujeme ďalej v likvidácii týchto stavieb. Tu treba zdôrazniť, že jednotne by sme mali postupovať všetky samosprávy, lebo voda a vietor si nevyberajú, kde odpad odplavia a zavejú,“ dodal R. Kapraľ.

Jedným z navrhovaných riešení je bezodkladné obmedzenie výkonu rybárskeho práva v úsekoch, kde sú postavené čierne stavby. Starosta Kvakoviec však zdôraznil, že hoci tento návrh ponúka elegantné vysporiadanie sa s existujúcim problémom, rybárska lobby na MŽP SR tento proces zatiaľ úspešne blokuje. „Nemám nič proti tomu, aby mali rybári kultúrne prístrešky, ale musíme vedieť, kto je ich vlastníkom, plus musia platiť za odpad a obci dane. Nechcem obmedzovať rybárov, nech sa pokojne starajú o územie, kde lovia ryby, no sme krajinou Európskej únie v 21. storočí a myslím si, že tomu by mala zodpovedať aj naša kultúra,“ pripomenul R. Kapraľ.

Totožnú situáciu ako cez kopirák nám potvrdila aj starostka Bžian Mária Kasičová, ktorú taktiež trápi naplavený odpad (ako ho definovala) minimálne z dvoch okresov Svidník a Stropkov. Vysoká hladina si však vyžiadala svoju daň na prístreškoch postavených popri brehu, pretože viaceré z nich sa zosunuli do vody. „Na jednej strane patrí tento problém do kompetencie Slovenského vodohospodárskeho podniku a na strane druhej nemáme techniku, ani ľudí, aby sme tieto stavby z vody odpratávali. Keď však opadne hladina, budeme, tak ako každý rok, upratovať nami prevádzkovanú pláž,“ uviedla starostka Bžian Mária Kasičová.

Rovnako, ako jej kolega v Kvakovciach, sa M. Kasičová razantne ohradila voči existencii čiernych stavieb. V spolupráci s SVP, š.p. majú k dispozícii zoznam prvých 31 porušovateľov, ktorí už dostali v minulosti výzvu od vodohospodárov, aj obce a na 24. apríla bolo určené ústne konanie v rámci Štátneho stavebného dohľadu. „Predvolaní sú vlastníci objektov, ktorí majú na základe výzvy doložiť doklady k týmto objektom a treba povedať, že niektorým v minulosti Obec Bžany, SVP š. p., či Okresný úrad, odbor životného prostredia v Stropkove súhlas vydali. Tých, ktorí nemajú doklad o tom, že mohli zabrať verejné priestranstvo, budeme riešiť cez sankcie, aj keď im dáme ešte možnosť tieto stavby odstrániť v ich vlastnej réžii,“ reagovala M. Kasičová s tým, že po poslednom medializovanom pracovnom stretnutí na tému čiernych stavieb, vlastníci týchto objektov už štyri stavby naozaj odstránili.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. nám v stručnom stanovisku odpovedal, že v súvislosti so situáciou na Domaši vykonali v spolupráci s hasičmi obhliadku a podozrenia na únik nebezpečných látok do VN Domaša sa nepotvrdil. „Problematika čiernych stavieb je žiaľ dlhodobá. Riešenie tejto situácie je v kompetencii príslušných stavebných úradov. Pokiaľ sa nelegálne stavby nachádzajú na pozemkoch SVP, oznamujeme to stavebným úradom. Je však množstvo nelegálnych stavieb, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch obci, resp. fyzických osôb. V takýchto prípadoch musí konať vlastník pozemku,“ konštatoval hovorca SVP š.p. Pavel Machava. 
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok