Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Prechod medzi Bernolákovou a Ondavskou ul. odpredaný (zatiaľ) nebude

Správy / Mesto Vranov / Prechod medzi Bernolákovou a Ondavskou ul. odpredaný (zatiaľ) nebude

Prechod medzi Bernolákovou a Ondavskou ul. odpredaný (zatiaľ) nebude
Aké sú môžnosti reklamy?

O komunikáciu, ktorá spája Bernolákovu a Ondavskú ul., bojujú obyvatelia petíciou. Mestská rada zámer na odpredaj pozemku odporučila mestskému zastupiteľstvu prerokovať a Komisia územného rozvoja, dopravy a služieb dala dokonca súhlasné stanovisko na jeho odpredaj.

Ako sa uvádza v dôvodovej správe z júnového rokovania Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou, na neosvetlenom pozemku sa sústreďujú vandali a robia neporiadok, preto majitelia priľahlých nehnuteľností požiadali o jeho odkúpenie so zámerom, že si tam zriadia záhradku. Napriek odporúčaniu Komisie územného rozvoja, dopravy a služieb odpredať ho, tento návrh, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nenašiel u poslancov potrebnú podporu v podobe trojpätinovej väčšiny.

Napriek tomu, že tento návrh v mestskom zastupiteľstve neprešiel, rozhodli sa obyvatelia Bernolákovej ul. v auguste pre „Petíciu za zabránenie pozemku časť parcely C-KN č. 3282“, ktorú podpísalo 115 občanov. „Z výsledkov petície je zrejmé, že významná časť obyvateľov Bernolákovej ul. nesúhlasí so zámerom dopredaja pozemku, ktorý je vedený platným územným plánom mesta ako súčasť funkcie: cesta III. triedy, prístupové a obslužné komunikácie. Zároveň nesúhlasíme s tým, že komunikácia je neosvetlená a sústreďujú sa tam vandali. Nám občanom mesta Vranov nad Topľou slúži na prechod,“ uvádza sa v sprievodnom liste k petícii.

Poradný výbor pre vybavovanie petícií odporučil primátorovi mesta predmetný pozemok neodpredať. „Každú žiadosť o odkúpenie mestského pozemku je mesto povinné predložiť na posúdenie príslušnému výboru mestskej časti a komisiám pri mestskom zastupiteľstve. MsZ túto žiadosť na 39. zasadnutí neschválilo a druhá žiadosť bola z rokovania MsZ stiahnutá. Vedenie mesta v súčasnosti neuvažuje o možnosti odpredaja parcely C-KN č. 3282, ani jej časti,“ uvádza sa v odpovedi mesta Vranov nad Topľou.
 

Prechod medzi Bernolákovou a Ondavskou ul. odpredaný (zatiaľ) nebude

Správy / Mesto Vranov / Prechod medzi Bernolákovou a Ondavskou ul. odpredaný (zatiaľ) nebude

Prechod medzi Bernolákovou a Ondavskou ul. odpredaný (zatiaľ) nebude
Aké sú môžnosti reklamy?

O komunikáciu, ktorá spája Bernolákovu a Ondavskú ul., bojujú obyvatelia petíciou. Mestská rada zámer na odpredaj pozemku odporučila mestskému zastupiteľstvu prerokovať a Komisia územného rozvoja, dopravy a služieb dala dokonca súhlasné stanovisko na jeho odpredaj.

Ako sa uvádza v dôvodovej správe z júnového rokovania Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou, na neosvetlenom pozemku sa sústreďujú vandali a robia neporiadok, preto majitelia priľahlých nehnuteľností požiadali o jeho odkúpenie so zámerom, že si tam zriadia záhradku. Napriek odporúčaniu Komisie územného rozvoja, dopravy a služieb odpredať ho, tento návrh, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nenašiel u poslancov potrebnú podporu v podobe trojpätinovej väčšiny.

Napriek tomu, že tento návrh v mestskom zastupiteľstve neprešiel, rozhodli sa obyvatelia Bernolákovej ul. v auguste pre „Petíciu za zabránenie pozemku časť parcely C-KN č. 3282“, ktorú podpísalo 115 občanov. „Z výsledkov petície je zrejmé, že významná časť obyvateľov Bernolákovej ul. nesúhlasí so zámerom dopredaja pozemku, ktorý je vedený platným územným plánom mesta ako súčasť funkcie: cesta III. triedy, prístupové a obslužné komunikácie. Zároveň nesúhlasíme s tým, že komunikácia je neosvetlená a sústreďujú sa tam vandali. Nám občanom mesta Vranov nad Topľou slúži na prechod,“ uvádza sa v sprievodnom liste k petícii.

Poradný výbor pre vybavovanie petícií odporučil primátorovi mesta predmetný pozemok neodpredať. „Každú žiadosť o odkúpenie mestského pozemku je mesto povinné predložiť na posúdenie príslušnému výboru mestskej časti a komisiám pri mestskom zastupiteľstve. MsZ túto žiadosť na 39. zasadnutí neschválilo a druhá žiadosť bola z rokovania MsZ stiahnutá. Vedenie mesta v súčasnosti neuvažuje o možnosti odpredaja parcely C-KN č. 3282, ani jej časti,“ uvádza sa v odpovedi mesta Vranov nad Topľou.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok