Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

S výstavbou mosta medzi Dl. Klčovom a N. Hrušovom by sa mohlo začať už v roku 2019

Správy / Obce / S výstavbou mosta medzi Dl. Klčovom a N. Hrušovom by sa mohlo začať už v roku 2019

S výstavbou mosta medzi Dl. Klčovom a N. Hrušovom by sa mohlo začať už v roku 2019
Aké sú môžnosti reklamy?

Obce Dlhé Klčovo a Nižný Hrušov by mohol opäť spájať most cez rieku Ondavu. Na jeho výstavbu bude použitá časť oceľovej konštrukcie Starého mosta z Bratislavy. Túto myšlienku ponúkol ešte v roku 2011 dnes už nebohý projektant, rodák z obce Kladzany, Miroslav Maťaščík.

Rieka Ondava rozdeľuje nielen katastrálne územia obcí Nižný Hrušov a Dlhé Klčovo, ale aj mnoho rodín. V roku 2010 musel byť pôvodný most spájajúci tieto obce odstránený pre havarijný stav. Obyvateľom sa tak prerušilo spojenie, ktoré využívali niekoľko rokov a vzdialenosť medzi obcami narástla z pôvodných troch na štrnásť kilometrov. Vzhľadom k tomu, že ani jedna zo samospráv nedisponuje dostatočným kapitálom na výstavbu nového mosta, začali hľadať riešenie, ktoré sa im ponúklo v súvislosti s rekonštrukciou bratislavského Starého mosta. V roku 2012 obce Nižný Hrušov, Dlhé Klčovo, Hencovce a Kladzany požiadali hlavné mesto SR Bratislavu o odpredaj uvedenej časti oceľovej konštrukcie z roku 1985. Vďaka kladnej odpovedi sú jeho časti prevezené a uskladnené v Prešove, kde čakajú na rekonštrukciu a osadenie. „S pánom inžinierom Miroslavom Maťaščíkom ma v roku 2011 zoznámil starosta obce Kladzany Daniel Lorinc. Keď som ho pozval, aby sa pozrel na torzo nášho mosta medzi Dlhým Klčovom a Nižným Hrušovom, práve vtedy prišiel s myšlienkou, aby sme požiadali o časť konštrukcie Starého mosta, ktorého rekonštrukcia sa v tom čase pripravovala a použili ju tu, aj medzi Kladzanmi a Hencovcami,“ vysvetľoval starosta obce Dlhé Klčovo Andrej Kulik.

Jedným z krokov, ktorý by mal posunúť celý proces do ďalšieho levelu, bolo územné konanie. To sa konalo v stredu na pôde Obecného úradu v Dlhom Klčove. Keďže s mostom sa počíta ako so súčasťou pripravovanej cyklotrasy Ondava, starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák navrhol dve pripomienky. „Na moste vznikne pripojenie na cyklotrasu v smere na Maďarsko, čo je z pohľadu jej trasovania veľmi dôležité. Zároveň som rád, že v strede mosta bude pre cyklistov k dispozícii oddychová lávka. Turisti sa zastavia, bicykel si oprú o stojan, sadnú si na lavičku a i takto si budú môcť užívať relax,“ uviedol starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák.

A. Kulik verí, že s výstavbou a osadením mosta by sa mohlo začať už v roku 2019, prípadne 2020. Vzhľadom k tomu, že predbežný rozpočet predpokladá sumu 1,5 mil. eur, zásadný v tomto prípade bude postoj Prešovského samosprávneho kraja. „V rámci Územného plánu Prešovského kraja sa s komunikáciou medzi Dl. Klčovom a N. Hrušovom, vrátane mosta, počíta ako s cestou III. triedy. Našou predstavou je, že pripravíme všetky podklady a dokumenty s tým, že cesta s mostom by prešli do majetku PSK, ktorý by bol aj investorom,“ dodal A. Kulik.
 

S výstavbou mosta medzi Dl. Klčovom a N. Hrušovom by sa mohlo začať už v roku 2019

Správy / Obce / S výstavbou mosta medzi Dl. Klčovom a N. Hrušovom by sa mohlo začať už v roku 2019

S výstavbou mosta medzi Dl. Klčovom a N. Hrušovom by sa mohlo začať už v roku 2019
Aké sú môžnosti reklamy?

Obce Dlhé Klčovo a Nižný Hrušov by mohol opäť spájať most cez rieku Ondavu. Na jeho výstavbu bude použitá časť oceľovej konštrukcie Starého mosta z Bratislavy. Túto myšlienku ponúkol ešte v roku 2011 dnes už nebohý projektant, rodák z obce Kladzany, Miroslav Maťaščík.

Rieka Ondava rozdeľuje nielen katastrálne územia obcí Nižný Hrušov a Dlhé Klčovo, ale aj mnoho rodín. V roku 2010 musel byť pôvodný most spájajúci tieto obce odstránený pre havarijný stav. Obyvateľom sa tak prerušilo spojenie, ktoré využívali niekoľko rokov a vzdialenosť medzi obcami narástla z pôvodných troch na štrnásť kilometrov. Vzhľadom k tomu, že ani jedna zo samospráv nedisponuje dostatočným kapitálom na výstavbu nového mosta, začali hľadať riešenie, ktoré sa im ponúklo v súvislosti s rekonštrukciou bratislavského Starého mosta. V roku 2012 obce Nižný Hrušov, Dlhé Klčovo, Hencovce a Kladzany požiadali hlavné mesto SR Bratislavu o odpredaj uvedenej časti oceľovej konštrukcie z roku 1985. Vďaka kladnej odpovedi sú jeho časti prevezené a uskladnené v Prešove, kde čakajú na rekonštrukciu a osadenie. „S pánom inžinierom Miroslavom Maťaščíkom ma v roku 2011 zoznámil starosta obce Kladzany Daniel Lorinc. Keď som ho pozval, aby sa pozrel na torzo nášho mosta medzi Dlhým Klčovom a Nižným Hrušovom, práve vtedy prišiel s myšlienkou, aby sme požiadali o časť konštrukcie Starého mosta, ktorého rekonštrukcia sa v tom čase pripravovala a použili ju tu, aj medzi Kladzanmi a Hencovcami,“ vysvetľoval starosta obce Dlhé Klčovo Andrej Kulik.

Jedným z krokov, ktorý by mal posunúť celý proces do ďalšieho levelu, bolo územné konanie. To sa konalo v stredu na pôde Obecného úradu v Dlhom Klčove. Keďže s mostom sa počíta ako so súčasťou pripravovanej cyklotrasy Ondava, starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák navrhol dve pripomienky. „Na moste vznikne pripojenie na cyklotrasu v smere na Maďarsko, čo je z pohľadu jej trasovania veľmi dôležité. Zároveň som rád, že v strede mosta bude pre cyklistov k dispozícii oddychová lávka. Turisti sa zastavia, bicykel si oprú o stojan, sadnú si na lavičku a i takto si budú môcť užívať relax,“ uviedol starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák.

A. Kulik verí, že s výstavbou a osadením mosta by sa mohlo začať už v roku 2019, prípadne 2020. Vzhľadom k tomu, že predbežný rozpočet predpokladá sumu 1,5 mil. eur, zásadný v tomto prípade bude postoj Prešovského samosprávneho kraja. „V rámci Územného plánu Prešovského kraja sa s komunikáciou medzi Dl. Klčovom a N. Hrušovom, vrátane mosta, počíta ako s cestou III. triedy. Našou predstavou je, že pripravíme všetky podklady a dokumenty s tým, že cesta s mostom by prešli do majetku PSK, ktorý by bol aj investorom,“ dodal A. Kulik.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok