Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

M. Majerský: Zdravie obyvateľov kraja je prioritou

Správy / Ostatné / M. Majerský: Zdravie obyvateľov kraja je prioritou

M. Majerský: Zdravie obyvateľov kraja je prioritou
Aké sú môžnosti reklamy?

Poslanci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja na svojom ostatnom zasadnutí prijali uznesenie, v ktorom odporúčajú predsedovi PSK Milanovi Majerskému zvolať spoločné pracovné rokovanie za účasti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy k urýchlenému ukončeniu využívania Odkaliska Poša a jeho postupnej likvidácii. Župan M. Majerský v reakcii pre náš týždenník prisľúbil, že pracovné rokovania zvolá v čo najkratšom čase.

Ako predseda PSK Milan Majerský zdôraznil, každé znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie, podzemnú vodu a pôdu na území PSK je veľká záťaž pre obyvateľov celého kraja. Zároveň pripomenul, že v Poši ide o územie kontaminované priemyselnou činnosťou a nesprávnym nakladaním s odpadom pôvodne štátnej firmy, ktoré spôsobili tento neželaný stav. Keďže z činnosti podniku profitoval štát ako celok, je, podľa neho, povinnosťou príslušných štátnych orgánov hľadať a nájsť najvhodnejšie riešenie tohto ekologického problému. „Výskumy naznačujú, že ide o jednu z najväčších environmentálnych záťaží, ktoré sú vo svete zmapované. Ide však o problém, ktorý nie je možné vyriešiť na úrovni miestnej a regionálnej samosprávy. O to viac je sanácia odkaliska v Poši mojou prioritou a využijem všetky možnosti regionálnej samosprávy v komunikácii so štátnymi orgánmi, aby sme tento problém vyriešili čo najskôr,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Environmentálne záťaže v kraji monitoruje aj Odbor regionálneho rozvoja na Úrade PSK. Hoci M. Majerský upozornil, že riešenie tejto problematiky nie je krátkodobou záležitosťou, po spracovaní komplexného materiálu o záťažiach v kraji vyvolá v zmysle uznesenia zastupiteľstva PSK pracovné rokovanie na úrovni predsedu PSK a ministra životného prostredia SR a ostatných predmetných orgánov štátnej správy, na ktorom bude požadovať hlavne ukončenie prevádzky odkaliska v Poši a urýchlené stanovenie ďalších krokov v jeho sanácii. „Zdravie obyvateľov kraja a čistota životného prostredia v kraji sú v tejto chvíli prioritou. Z mojej pozície sa snažím všetky kroky na našej strane maximálne urýchliť. Predpokladám, že stretnutie by sa mohlo uskutočniť v priebehu nasledujúceho mesiaca. Presný termín dohodne kancelária predsedu po jednaní so zainteresovanými stranami. Verejnosť budeme o jednotlivých krokoch a postupe informovať,“ dodal M. Majerský.
 

M. Majerský: Zdravie obyvateľov kraja je prioritou

Správy / Ostatné / M. Majerský: Zdravie obyvateľov kraja je prioritou

M. Majerský: Zdravie obyvateľov kraja je prioritou
Aké sú môžnosti reklamy?

Poslanci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja na svojom ostatnom zasadnutí prijali uznesenie, v ktorom odporúčajú predsedovi PSK Milanovi Majerskému zvolať spoločné pracovné rokovanie za účasti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy k urýchlenému ukončeniu využívania Odkaliska Poša a jeho postupnej likvidácii. Župan M. Majerský v reakcii pre náš týždenník prisľúbil, že pracovné rokovania zvolá v čo najkratšom čase.

Ako predseda PSK Milan Majerský zdôraznil, každé znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie, podzemnú vodu a pôdu na území PSK je veľká záťaž pre obyvateľov celého kraja. Zároveň pripomenul, že v Poši ide o územie kontaminované priemyselnou činnosťou a nesprávnym nakladaním s odpadom pôvodne štátnej firmy, ktoré spôsobili tento neželaný stav. Keďže z činnosti podniku profitoval štát ako celok, je, podľa neho, povinnosťou príslušných štátnych orgánov hľadať a nájsť najvhodnejšie riešenie tohto ekologického problému. „Výskumy naznačujú, že ide o jednu z najväčších environmentálnych záťaží, ktoré sú vo svete zmapované. Ide však o problém, ktorý nie je možné vyriešiť na úrovni miestnej a regionálnej samosprávy. O to viac je sanácia odkaliska v Poši mojou prioritou a využijem všetky možnosti regionálnej samosprávy v komunikácii so štátnymi orgánmi, aby sme tento problém vyriešili čo najskôr,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Environmentálne záťaže v kraji monitoruje aj Odbor regionálneho rozvoja na Úrade PSK. Hoci M. Majerský upozornil, že riešenie tejto problematiky nie je krátkodobou záležitosťou, po spracovaní komplexného materiálu o záťažiach v kraji vyvolá v zmysle uznesenia zastupiteľstva PSK pracovné rokovanie na úrovni predsedu PSK a ministra životného prostredia SR a ostatných predmetných orgánov štátnej správy, na ktorom bude požadovať hlavne ukončenie prevádzky odkaliska v Poši a urýchlené stanovenie ďalších krokov v jeho sanácii. „Zdravie obyvateľov kraja a čistota životného prostredia v kraji sú v tejto chvíli prioritou. Z mojej pozície sa snažím všetky kroky na našej strane maximálne urýchliť. Predpokladám, že stretnutie by sa mohlo uskutočniť v priebehu nasledujúceho mesiaca. Presný termín dohodne kancelária predsedu po jednaní so zainteresovanými stranami. Verejnosť budeme o jednotlivých krokoch a postupe informovať,“ dodal M. Majerský.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok