Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Úspech študentov obchodnej akadémie na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem

Správy / Školstvo / Úspech študentov obchodnej akadémie na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem

   Úspech študentov obchodnej akadémie na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem
Aké sú môžnosti reklamy?

Štátny inštitút odborného vzdelávania privítal 22. – 23. novembra 2018 v priestoroch V-Klubu Národného osvetového centra na 20. ročníku Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem zástupcov Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministerstva financií SR a Ministerstva hospodárstva SR ako aj zástupcov mimovládnych organizácií venujúcich sa podnikateľom a vzdelávaniu, zamestnávateľov a partnerov cvičných firiem.

Na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 2018 sa predstavilo 37 cvičných firiem z celého Slovenska a 5 zo zahraničia 1 z Čiech, 1 z Maďarska, 3 z Rumunska. Veľtrh navštívili žiaci základných a stredných škôl z Bratislavy a okolia ako aj verejnosť, ktorú toto podujatie veľmi zaujalo.

Organizačným a odborným garantom veľtrhu bol Štátny inštitút odborného vzdelávania a jeho organizačná zložka Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF). Ďalším spoluorganizátorom Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem bola už tradične Ekonomická univerzita v Bratislave, EPALE - elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe a vybrané stredné školy.

Veľtrh patrí k jedinečným podujatiam, kde sa prezentuje kreativita a flexibilita mladých ľudí, schopnosť pracovať v tíme, komunikovať, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť. Je to podujatie podporujúce podnikavosť a akcieschopnosť mladých ľudí. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem poskytuje možnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť obchodné prípady, nadväzovať obchodné a partnerské vzťahy aj s podporou reálnych partnerov. Je to miesto, kde si žiaci môžu vyskúšať v priamom kontakte so zákazníkom všetko, čo sa v simulovanom prostredí trhu cvičných firiem naučili. Účastníkmi boli domáce aj zahraničné cvičné firmy, teda žiaci stredných aj vysokých škôl.

Cvičná firma Mr Jam, s.r.o. pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej a Ing. Ľubice Smolejovej získala v konkurencii 42 cvičných firiem 1. miesto v kategórii Naj stánok a 4. miesto v celkovom hodnotení Naj cvičná firma. Predmetom podnikania cvičnej firmy Mr Jam, s.r.o. je handmade výroba džemov a omáčok s najlahodnejším alkoholom. Cvičnú firmu reprezentovali: N. Fedorňáková, T. Hajníková, T. Poláková, B. Kačmárová, A. Tokár, S. Lazúr.

Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať pani profesorke Ing. Martine Sirníkovej a pani profesorke Ing. Ľubici Smolejovej za ich tvorivú pomoc a podporu na tohtoročnom Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Bratislave. Boli to práve ony, kto nám počas celého veľtrhu pomáhal a morálne nás povzbudzoval. Za to im bude navždy patriť úcta a vďaka celého kolektívu cvičnej firmy Mr Jam, s.r.o.  

Samuel Lazúr,
riaditeľ cvičnej firmy

Úspech študentov obchodnej akadémie na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem

Správy / Školstvo / Úspech študentov obchodnej akadémie na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem

   Úspech študentov obchodnej akadémie na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem
Aké sú môžnosti reklamy?

Štátny inštitút odborného vzdelávania privítal 22. – 23. novembra 2018 v priestoroch V-Klubu Národného osvetového centra na 20. ročníku Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem zástupcov Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministerstva financií SR a Ministerstva hospodárstva SR ako aj zástupcov mimovládnych organizácií venujúcich sa podnikateľom a vzdelávaniu, zamestnávateľov a partnerov cvičných firiem.

Na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 2018 sa predstavilo 37 cvičných firiem z celého Slovenska a 5 zo zahraničia 1 z Čiech, 1 z Maďarska, 3 z Rumunska. Veľtrh navštívili žiaci základných a stredných škôl z Bratislavy a okolia ako aj verejnosť, ktorú toto podujatie veľmi zaujalo.

Organizačným a odborným garantom veľtrhu bol Štátny inštitút odborného vzdelávania a jeho organizačná zložka Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF). Ďalším spoluorganizátorom Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem bola už tradične Ekonomická univerzita v Bratislave, EPALE - elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe a vybrané stredné školy.

Veľtrh patrí k jedinečným podujatiam, kde sa prezentuje kreativita a flexibilita mladých ľudí, schopnosť pracovať v tíme, komunikovať, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť. Je to podujatie podporujúce podnikavosť a akcieschopnosť mladých ľudí. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem poskytuje možnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť obchodné prípady, nadväzovať obchodné a partnerské vzťahy aj s podporou reálnych partnerov. Je to miesto, kde si žiaci môžu vyskúšať v priamom kontakte so zákazníkom všetko, čo sa v simulovanom prostredí trhu cvičných firiem naučili. Účastníkmi boli domáce aj zahraničné cvičné firmy, teda žiaci stredných aj vysokých škôl.

Cvičná firma Mr Jam, s.r.o. pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej a Ing. Ľubice Smolejovej získala v konkurencii 42 cvičných firiem 1. miesto v kategórii Naj stánok a 4. miesto v celkovom hodnotení Naj cvičná firma. Predmetom podnikania cvičnej firmy Mr Jam, s.r.o. je handmade výroba džemov a omáčok s najlahodnejším alkoholom. Cvičnú firmu reprezentovali: N. Fedorňáková, T. Hajníková, T. Poláková, B. Kačmárová, A. Tokár, S. Lazúr.

Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať pani profesorke Ing. Martine Sirníkovej a pani profesorke Ing. Ľubici Smolejovej za ich tvorivú pomoc a podporu na tohtoročnom Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Bratislave. Boli to práve ony, kto nám počas celého veľtrhu pomáhal a morálne nás povzbudzoval. Za to im bude navždy patriť úcta a vďaka celého kolektívu cvičnej firmy Mr Jam, s.r.o.  

Samuel Lazúr,
riaditeľ cvičnej firmy

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok