Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Seminár pre starostov MAS Pod hradom Čičva

Správy / Obce / Seminár pre starostov MAS Pod hradom Čičva

 Seminár pre starostov MAS Pod hradom Čičva
Aké sú môžnosti reklamy?

V Nižnom Hrušove sa 24. januára uskutočnil informačný seminár pre starostov obcí združených v Miestnej akčnej skupine (MAS) Pod hradom Čičva k začiatku realizácie stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja územia MAS v rámci programu LEADER.

Ako nám povedal organizátor seminára a manažér MAS RNDr. Pavol Kaňuch: „Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva je jedným zo 110 verejno-súkromných partnerstiev, ktorým bol v roku 2018 schválený oficiálny štatút MAS a pridelená dotácia 1,9 mil. EUR na realizáciu stratégie „Spoločne si vyskladajme región Domaše a Ondavy pod Čičvou“. Územie MAS tvoria katastre 22 obcí ležiacich v povodí rieky Ondava od Novej Kelče a Ďapaloviec po Nižný Hrušov a Dlhé Klčovo a združuje 75 členov z verejného, podnikateľského i občianskeho sektora.“

Cieľom seminára bolo poskytnúť starostom dotknutých obcí aktuálne informácie o možnostiach čerpania finančných príspevkov z pridelenej dotácie cez opatrenia Programu rozvoja vidieka (PRV) a Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na projekty rozvoja miestnej infraštruktúry, sociálnych služieb, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce v rokoch 2019-2021.

Hlavnou črtou programu LEADER je partnerstvo budované „zdola nahor“, čo znamená, že za účasti aktívnych ľudí identifikuje MAS prioritné potreby regiónu a vytvára priestor pre realizáciu konkrétnych rozvojových projektov. Už v prvej polovici roku 2019 vyhlási MAS prvé výzvy na predkladanie žiadostí o podporu na projekty pre všetky uvedené sektory.

V tejto súvislosti vyzýva MAS starostov k osloveniu podnikateľov, urbárskych združení a poľnohospodárov z ich obcí, ktorí by mohli mať záujem o zapojenie sa do realizácie stratégie. „Rozvoj regiónu pod záštitou MAS bude možný len pri vzájomnej spolupráci, partnerstve a súdržnosti všetkých aktérov z územia MAS. Prínosom bude zlepšenie ekonomického rozvoja, zvýšenie kvality života obyvateľov a propagácia regiónu vo vranovskej časti povodia Ondavy,“ uzavrel Kaňuch.
 

Seminár pre starostov MAS Pod hradom Čičva

Správy / Obce / Seminár pre starostov MAS Pod hradom Čičva

 Seminár pre starostov MAS Pod hradom Čičva
Aké sú môžnosti reklamy?

V Nižnom Hrušove sa 24. januára uskutočnil informačný seminár pre starostov obcí združených v Miestnej akčnej skupine (MAS) Pod hradom Čičva k začiatku realizácie stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja územia MAS v rámci programu LEADER.

Ako nám povedal organizátor seminára a manažér MAS RNDr. Pavol Kaňuch: „Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva je jedným zo 110 verejno-súkromných partnerstiev, ktorým bol v roku 2018 schválený oficiálny štatút MAS a pridelená dotácia 1,9 mil. EUR na realizáciu stratégie „Spoločne si vyskladajme región Domaše a Ondavy pod Čičvou“. Územie MAS tvoria katastre 22 obcí ležiacich v povodí rieky Ondava od Novej Kelče a Ďapaloviec po Nižný Hrušov a Dlhé Klčovo a združuje 75 členov z verejného, podnikateľského i občianskeho sektora.“

Cieľom seminára bolo poskytnúť starostom dotknutých obcí aktuálne informácie o možnostiach čerpania finančných príspevkov z pridelenej dotácie cez opatrenia Programu rozvoja vidieka (PRV) a Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na projekty rozvoja miestnej infraštruktúry, sociálnych služieb, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce v rokoch 2019-2021.

Hlavnou črtou programu LEADER je partnerstvo budované „zdola nahor“, čo znamená, že za účasti aktívnych ľudí identifikuje MAS prioritné potreby regiónu a vytvára priestor pre realizáciu konkrétnych rozvojových projektov. Už v prvej polovici roku 2019 vyhlási MAS prvé výzvy na predkladanie žiadostí o podporu na projekty pre všetky uvedené sektory.

V tejto súvislosti vyzýva MAS starostov k osloveniu podnikateľov, urbárskych združení a poľnohospodárov z ich obcí, ktorí by mohli mať záujem o zapojenie sa do realizácie stratégie. „Rozvoj regiónu pod záštitou MAS bude možný len pri vzájomnej spolupráci, partnerstve a súdržnosti všetkých aktérov z územia MAS. Prínosom bude zlepšenie ekonomického rozvoja, zvýšenie kvality života obyvateľov a propagácia regiónu vo vranovskej časti povodia Ondavy,“ uzavrel Kaňuch.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok