Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

V okrese vyhlásili „chrípkové prázdniny“ na viacerých školách

Správy / Ostatné / V okrese vyhlásili „chrípkové prázdniny“ na viacerých školách

Aké sú môžnosti reklamy?

Z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení bol minulý týždeň v okrese Vranov nad Topľou prerušený vyučovací proces vo viacerých materských školách, základných školách a na jednej strednej škole.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou vyhodnocuje chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a tiež na chrípku a chrípke podobné ochorenia každý štvrtok. Okrem toho prostredníctvom sentinelových lekárov sleduje aj to, o aký typ chrípky ide.

V 6. kalendárnom týždni bolo hlásených 1675 akútnych respiračných ochorení (oproti predchádzajúcemu týždňu nárast o 182 ochorení) a 115 chrípiek a chrípke podobných ochorení (nárast o 40 ochorení). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola vo vekovej skupine 0 až 5 ročných. „Ochorenia hlásilo 94% lekárov pre deti a dorast a len 67% praktických lekárov pre dospelých, takže skutočný počet chorých môže byť ešte vyšší,“ upozornila Andrea Vargová z RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou.

Z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení bol prerušený vyučovací proces v 6. kalendárnom týždni v šiestich základných školách - na Cirkevnej základnej škole Hencovce, v ZŠ Zámutov, ZŠ Žalobín, ZŠ Sačurov, ZŠ Kukučínova, ZŠ Soľ, v šiestich materských školách MŠ Zámutov, MŠ Žalobín, MŠ Juh VT, MŠ Sačurov, MŠ Soľ, MŠ Zámutov 388 a v Spojenej škole v Čaklove. „K dnešnému dňu (piatok, 8. februára, pozn. red.) boli vyhlásené ,,chrípkové prázdniny“ na ďalších štyroch základných školách a troch materských školách: ZŠ Hermanovce nad Topľou, ZŠ Juh VT, ZŠ Sedliská, ZŠ Slovenská Kajňa, MŠ Hermanovce nad Topľou, MŠ Merník, MŠ Sedliská,“ uviedla A. Vargová.
 

V okrese vyhlásili „chrípkové prázdniny“ na viacerých školách

Správy / Ostatné / V okrese vyhlásili „chrípkové prázdniny“ na viacerých školách

Aké sú môžnosti reklamy?

Z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení bol minulý týždeň v okrese Vranov nad Topľou prerušený vyučovací proces vo viacerých materských školách, základných školách a na jednej strednej škole.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou vyhodnocuje chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a tiež na chrípku a chrípke podobné ochorenia každý štvrtok. Okrem toho prostredníctvom sentinelových lekárov sleduje aj to, o aký typ chrípky ide.

V 6. kalendárnom týždni bolo hlásených 1675 akútnych respiračných ochorení (oproti predchádzajúcemu týždňu nárast o 182 ochorení) a 115 chrípiek a chrípke podobných ochorení (nárast o 40 ochorení). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola vo vekovej skupine 0 až 5 ročných. „Ochorenia hlásilo 94% lekárov pre deti a dorast a len 67% praktických lekárov pre dospelých, takže skutočný počet chorých môže byť ešte vyšší,“ upozornila Andrea Vargová z RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou.

Z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení bol prerušený vyučovací proces v 6. kalendárnom týždni v šiestich základných školách - na Cirkevnej základnej škole Hencovce, v ZŠ Zámutov, ZŠ Žalobín, ZŠ Sačurov, ZŠ Kukučínova, ZŠ Soľ, v šiestich materských školách MŠ Zámutov, MŠ Žalobín, MŠ Juh VT, MŠ Sačurov, MŠ Soľ, MŠ Zámutov 388 a v Spojenej škole v Čaklove. „K dnešnému dňu (piatok, 8. februára, pozn. red.) boli vyhlásené ,,chrípkové prázdniny“ na ďalších štyroch základných školách a troch materských školách: ZŠ Hermanovce nad Topľou, ZŠ Juh VT, ZŠ Sedliská, ZŠ Slovenská Kajňa, MŠ Hermanovce nad Topľou, MŠ Merník, MŠ Sedliská,“ uviedla A. Vargová.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok