Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Mesto Vranov nad Topľou: K otázke tepelného hospodárstva pristupujeme citlivo

Správy / Mesto Vranov / Mesto Vranov nad Topľou: K otázke tepelného hospodárstva pristupujeme citlivo

Mesto Vranov nad Topľou: K otázke tepelného hospodárstva pristupujeme citlivo
Aké sú môžnosti reklamy?

Mesto Vranov nad Topľou má v rámci tepelného hospodárstva nového partnera – spoločnosť Team ENERGO SK s.r.o., ktorá od BUKÓZA ENERGO a.s. odkúpila časť podniku „Divízia tepelné hospodárstvo Vranov nad Topľou“. Primátorovi Jánovi Raganovi a poslancom mestského zastupiteľstva to oznámil listom konateľ Team ENERGO SK s.r.o. Petr Horák.

V októbri 2009 uzavreli mesto Vranov nad Topľou a BUKÓZA ENERGO a.s. zmluvu o nájme nehnuteľností a podnikateľskom nájme hnuteľných vecí vo vlastníctve samosprávy, na základe ktorej bola spoločnosť so sídlom v Hencovciach oprávnená využívať predmet nájmu na výrobu, rozvod, distribúciu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody.

Tento právny stav platil do 30. januára 2019, kedy BUKÓZA ENERGO a.s. uzatvorila zmluvu o predaji časti podniku „Divízia tepelné hospodárstvo Vranov nad Topľou“ so spoločnosťou Team ENERGO SK s.r.o. V praxi to znamená, že firma so sídlom v Kokave nad Rimavicou preberá časť podniku, prostredníctvom ktorého BUKÓZA ENERGO a.s. vykonávala podnikateľskú činnosť – výrobu, dodávku, distribúciu tepla, teplej úžitkovej vody, studenej úžitkovej vody a obsluhu kotolní v meste Vranov nad Topľou v znení dodatku č. 1 a 2. „K otázke tepelného hospodárstva pristupujeme citlivo, pretože nájomná zmluva pojednáva o prevádzkovaní kotolní s vyhradenými technickými zariadeniami, na ktoré je potrebná odborná spôsobilosť a v tomto období je ešte stále vykurovacia sezóna,“ reagovalo mesto Vranov nad Topľou vo svojom stanovisku vo vzťahu k zmene partnera pri správe tepelného hospodárstva.

Ako informovala hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková, primátor Ján Ragan počas uplynulých dní rokoval s predstaviteľmi oboch spoločností, aby mohol poslancom na najbližšom rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva poskytnúť čo najviac informácií o prebiehajúcich zmenách. „Podľa vyjadrení predstaviteľa spoločnosti Team Energo SK s.r.o., teda spoločnosti, ktorá sa vyjadrila, že preberá všetky práva a povinnosti spoločnosti Bukóza Energo, má záujem pokračovať v podpísanej nájomnej zmluve, čiže má záujem investovať do tepelného hospodárstva a korektne spolupracovať,“ uviedla E. Fedorňáková a dodala, že na základe dohody konateľ spoločnosti Team Energo SK, s.r.o. odprezentuje zámer o prevádzkovaní a investíciách do tepelného hospodárstva poslancom MsZ, ktorí tak budú mať príležitosť viesť priamo dialóg o budúcnosti prevádzkovania TH vo Vranove nad Topľou.
 

Mesto Vranov nad Topľou: K otázke tepelného hospodárstva pristupujeme citlivo

Správy / Mesto Vranov / Mesto Vranov nad Topľou: K otázke tepelného hospodárstva pristupujeme citlivo

Mesto Vranov nad Topľou: K otázke tepelného hospodárstva pristupujeme citlivo
Aké sú môžnosti reklamy?

Mesto Vranov nad Topľou má v rámci tepelného hospodárstva nového partnera – spoločnosť Team ENERGO SK s.r.o., ktorá od BUKÓZA ENERGO a.s. odkúpila časť podniku „Divízia tepelné hospodárstvo Vranov nad Topľou“. Primátorovi Jánovi Raganovi a poslancom mestského zastupiteľstva to oznámil listom konateľ Team ENERGO SK s.r.o. Petr Horák.

V októbri 2009 uzavreli mesto Vranov nad Topľou a BUKÓZA ENERGO a.s. zmluvu o nájme nehnuteľností a podnikateľskom nájme hnuteľných vecí vo vlastníctve samosprávy, na základe ktorej bola spoločnosť so sídlom v Hencovciach oprávnená využívať predmet nájmu na výrobu, rozvod, distribúciu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody.

Tento právny stav platil do 30. januára 2019, kedy BUKÓZA ENERGO a.s. uzatvorila zmluvu o predaji časti podniku „Divízia tepelné hospodárstvo Vranov nad Topľou“ so spoločnosťou Team ENERGO SK s.r.o. V praxi to znamená, že firma so sídlom v Kokave nad Rimavicou preberá časť podniku, prostredníctvom ktorého BUKÓZA ENERGO a.s. vykonávala podnikateľskú činnosť – výrobu, dodávku, distribúciu tepla, teplej úžitkovej vody, studenej úžitkovej vody a obsluhu kotolní v meste Vranov nad Topľou v znení dodatku č. 1 a 2. „K otázke tepelného hospodárstva pristupujeme citlivo, pretože nájomná zmluva pojednáva o prevádzkovaní kotolní s vyhradenými technickými zariadeniami, na ktoré je potrebná odborná spôsobilosť a v tomto období je ešte stále vykurovacia sezóna,“ reagovalo mesto Vranov nad Topľou vo svojom stanovisku vo vzťahu k zmene partnera pri správe tepelného hospodárstva.

Ako informovala hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková, primátor Ján Ragan počas uplynulých dní rokoval s predstaviteľmi oboch spoločností, aby mohol poslancom na najbližšom rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva poskytnúť čo najviac informácií o prebiehajúcich zmenách. „Podľa vyjadrení predstaviteľa spoločnosti Team Energo SK s.r.o., teda spoločnosti, ktorá sa vyjadrila, že preberá všetky práva a povinnosti spoločnosti Bukóza Energo, má záujem pokračovať v podpísanej nájomnej zmluve, čiže má záujem investovať do tepelného hospodárstva a korektne spolupracovať,“ uviedla E. Fedorňáková a dodala, že na základe dohody konateľ spoločnosti Team Energo SK, s.r.o. odprezentuje zámer o prevádzkovaní a investíciách do tepelného hospodárstva poslancom MsZ, ktorí tak budú mať príležitosť viesť priamo dialóg o budúcnosti prevádzkovania TH vo Vranove nad Topľou.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok