Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

J. Mihalčin: Pôvodná zmluva je zdegradovaná

Správy / Mesto Vranov / J. Mihalčin: Pôvodná zmluva je zdegradovaná

 J. Mihalčin: Pôvodná zmluva je zdegradovaná
Aké sú môžnosti reklamy?

V rozprave k informatívnej správe o prechode práv a povinností zo Zmluvy o nájme nehnuteľností a podnikateľskom nájme hnuteľných vecí z nájomcu Bukóza ENERGO, a.s. na Team ENERGO SK s.r.o. požiadal o slovo a vystúpil konateľ spoločnosti BYTERM Vranov n. T. s.r.o. Jozef Mihalčin.

Podobne, ako viackrát v minulosti, aj na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva zdôraznil Jozef Mihalčin obavu z kolapsu tepelného hospodárstva vo Vranove nad Topľou. Za omyl považuje moment, kedy zo strany vedenia mesta a poslancov bola dodatkom pôvodne zastropovaná cena tepla uvoľnená podľa rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Rovnako vyčítal aj zníženie výšky nájmu z „9 000 000 korún na 6 000 000 korún“. „Pôvodnú zmluvu ste zdegradovali tak, že z nej dnes nič neplatí. Dodatkami ste totiž zlikvidovali poistku, kedy mesto mohlo mať na cenu tepla vplyv,“ pripomenul Jozef Mihalčin.

Podľa jeho názoru, ktorý vychádza z viacerých absolvovaných obhliadok kotolní, bolo v minulosti niekoľko dôvodov na ukončenie zmluvného vzťahu s Bukózou ENERGO, a.s., čo argumentuje hrubým porušením povinností v rámci výkonu správy na cudzom majetku. „Bukóza spreneverila množstvo technológie, ktorá na kotolniach chýba. Z mojej strany je podozrenie, že technológia bola použitá dvakrát. Raz vtedy, keď sa brala z jednej kotolne a druhýkrát, keď sa zavádzala do investičného majetku a objavila sa v správe o tom, koľko Bukóza investovala,“ referoval J. Mihalčin, ktorý v tejto súvislosti nevylúčil ani podanie trestného oznámenia.

Poslanec Ján Kočiš sa zaujímal, či J. Mihalčin, ako bývalý externý poradca mesta Vranov nad Topľou pre tepelné hospodárstvo, spracoval počas svojho pôsobenia na úrade analýzu stavu TH. „Výstup bol a je, ale keď ho dáte nadriadenému, povie vám, aby ste ho dali o zásuvku nižšie. Je len otázka času, kedy ho vyberiem a dám na stôl. Záleží to aj na vás poslancoch, no situácia je vážnejšia, ako sa zdá,“ odpovedal J. Mihalčin.

Spoločnosť Bukóza ENERGO, a.s. sa vo svojom stanovisku voči vyjadreniu o možnej sprenevere mestského majetku zásadne ohradila. Ako uviedol hovorca Bukóza HOLDING a.s. Michal Švábik, majetok mesta bol zhodnotený o viac ako 1 000 000 Eur, čo vyplýva aj z odovzdávacieho protokolu pre nového nájomcu - prevádzkovateľa tepelného hospodárstva v meste Vranov nad Topľou. „Zároveň dodávame, že mesto získalo na nájomnom ďalšie 2 000 000 Eur, čo znamená, že v konečnom sumári sa jedná o 3 000 000 Eur, ktoré získalo mesto Vranov nad Topľou za úsek tepelného hospodárstva a to pri jedných z najnižších cien tepla na Slovensku,“ reagoval Michal Švábik.

Bukóza ENERGO a.s. ďalej zdôraznila, že v období, keď mesto spravovalo tepelné hospodárstvo, muselo ročne z vlastných prostriedkov doplácať na prevádzku cca 70 000 Eur. Práve táto situácia mala prinútiť radnicu, aby vybralo nájomcu, ktorý bude hospodáriť a prevádzkovať majetok zodpovednejšie ako samotné mesto. „Jedným z dôvodov prečo došlo k zmene nájomcu, resp. prevádzkovateľa tepelného hospodárstva je fakt, že nekompetentní „odborníci“ atakovali a spochybňovali spoločnosť Bukóza ENERGO, a.s., pričom práve títo „odborníci“ mali spracovať audit, avšak miesto toho len osočujú a fabulujú bez uvedenia akýchkoľvek relevantných faktov. Ich reálnym záujmom je prevziať kontrolu nad tepelným hospodárstvom mesta Vranov nad Topľou,“ uviedol M. Švábik.

Na záver sa v stanovisku uvádza, že spoločnosť Bukóza ENERGO, a.s. odpredala časť podniku spoločnosti, ktorá v pôvodnom obstarávaní v roku 2009 dala druhú najvýhodnejšiu ponuku, a to so zdôraznením požiadavky, aby ceny tepla v meste Vranov nad Topľou ostali aj naďalej jedny z najnižších na Slovensku.

NÁZOR: AFÉRA TEPLO

V súvislosti s diskusiou v Mestskom zastupiteľstve vo Vranove nad Topľou o tepelnom hospodárstve nás o uverejnenie stanoviska požiadala spoločnosť BYTERM Vranov n. T. s.r.o. O reakciu sme požiadali aj Team ENERGO SK s.r.o., ktorá nám odpoveď do uzávierky nezaslala.

V roku 2009 Bukóza ENERGO, a.s. vyhrala verejnú súťaž na nájom tepelného hospodárstva v meste VRANOV. Na základe nesplniteľných a nereálnych podmienok v ponuke, navrhovali ročný nájom cca 9 miliónov Sk a garantovali cenu tepla na 10 rokov.
Po krátkych dvoch rokoch bol dodatkami zmluvný nájom znížený už na cca 6 miliónov Sk ročne, teda o 3 milióny menej, a cena tepla prestala byť garantovaná.
Poslanci mestského zastupiteľstva dodatky bez problémov odsúhlasili s jednoznačným cieľom „POMÔCŤ OBČANOM“.
Posledný šiesty dodatok bol vrcholom nezodpovedného prístupu mesta k svojmu majetku, ktorým sa všetky predchádzajúce dodatky a samotná zmluva prakticky degradovali na bezpredmetné.
Vo februári tohto roku Bukóza ENERGO, a.s. predala časť podniku s právom nájmu tepelného hospodárstva, ktoré je majetkom mesta, firme inej, nie z nášho regiónu.
Prvé, čo táto firma po odkúpení urobila, bolo navýšenie ceny tepla o 10 %. Zelenú, tomuto kroku udelilo aj URSO.
Opäť na tieto praktiky doplatia len občania mesta, ktorí budú nútení navýšiť svoje mesačné zálohové platby!
BYTERM VRANOV N.T., s.r.o.
správca

J. Mihalčin: Pôvodná zmluva je zdegradovaná

Správy / Mesto Vranov / J. Mihalčin: Pôvodná zmluva je zdegradovaná

 J. Mihalčin: Pôvodná zmluva je zdegradovaná
Aké sú môžnosti reklamy?

V rozprave k informatívnej správe o prechode práv a povinností zo Zmluvy o nájme nehnuteľností a podnikateľskom nájme hnuteľných vecí z nájomcu Bukóza ENERGO, a.s. na Team ENERGO SK s.r.o. požiadal o slovo a vystúpil konateľ spoločnosti BYTERM Vranov n. T. s.r.o. Jozef Mihalčin.

Podobne, ako viackrát v minulosti, aj na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva zdôraznil Jozef Mihalčin obavu z kolapsu tepelného hospodárstva vo Vranove nad Topľou. Za omyl považuje moment, kedy zo strany vedenia mesta a poslancov bola dodatkom pôvodne zastropovaná cena tepla uvoľnená podľa rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Rovnako vyčítal aj zníženie výšky nájmu z „9 000 000 korún na 6 000 000 korún“. „Pôvodnú zmluvu ste zdegradovali tak, že z nej dnes nič neplatí. Dodatkami ste totiž zlikvidovali poistku, kedy mesto mohlo mať na cenu tepla vplyv,“ pripomenul Jozef Mihalčin.

Podľa jeho názoru, ktorý vychádza z viacerých absolvovaných obhliadok kotolní, bolo v minulosti niekoľko dôvodov na ukončenie zmluvného vzťahu s Bukózou ENERGO, a.s., čo argumentuje hrubým porušením povinností v rámci výkonu správy na cudzom majetku. „Bukóza spreneverila množstvo technológie, ktorá na kotolniach chýba. Z mojej strany je podozrenie, že technológia bola použitá dvakrát. Raz vtedy, keď sa brala z jednej kotolne a druhýkrát, keď sa zavádzala do investičného majetku a objavila sa v správe o tom, koľko Bukóza investovala,“ referoval J. Mihalčin, ktorý v tejto súvislosti nevylúčil ani podanie trestného oznámenia.

Poslanec Ján Kočiš sa zaujímal, či J. Mihalčin, ako bývalý externý poradca mesta Vranov nad Topľou pre tepelné hospodárstvo, spracoval počas svojho pôsobenia na úrade analýzu stavu TH. „Výstup bol a je, ale keď ho dáte nadriadenému, povie vám, aby ste ho dali o zásuvku nižšie. Je len otázka času, kedy ho vyberiem a dám na stôl. Záleží to aj na vás poslancoch, no situácia je vážnejšia, ako sa zdá,“ odpovedal J. Mihalčin.

Spoločnosť Bukóza ENERGO, a.s. sa vo svojom stanovisku voči vyjadreniu o možnej sprenevere mestského majetku zásadne ohradila. Ako uviedol hovorca Bukóza HOLDING a.s. Michal Švábik, majetok mesta bol zhodnotený o viac ako 1 000 000 Eur, čo vyplýva aj z odovzdávacieho protokolu pre nového nájomcu - prevádzkovateľa tepelného hospodárstva v meste Vranov nad Topľou. „Zároveň dodávame, že mesto získalo na nájomnom ďalšie 2 000 000 Eur, čo znamená, že v konečnom sumári sa jedná o 3 000 000 Eur, ktoré získalo mesto Vranov nad Topľou za úsek tepelného hospodárstva a to pri jedných z najnižších cien tepla na Slovensku,“ reagoval Michal Švábik.

Bukóza ENERGO a.s. ďalej zdôraznila, že v období, keď mesto spravovalo tepelné hospodárstvo, muselo ročne z vlastných prostriedkov doplácať na prevádzku cca 70 000 Eur. Práve táto situácia mala prinútiť radnicu, aby vybralo nájomcu, ktorý bude hospodáriť a prevádzkovať majetok zodpovednejšie ako samotné mesto. „Jedným z dôvodov prečo došlo k zmene nájomcu, resp. prevádzkovateľa tepelného hospodárstva je fakt, že nekompetentní „odborníci“ atakovali a spochybňovali spoločnosť Bukóza ENERGO, a.s., pričom práve títo „odborníci“ mali spracovať audit, avšak miesto toho len osočujú a fabulujú bez uvedenia akýchkoľvek relevantných faktov. Ich reálnym záujmom je prevziať kontrolu nad tepelným hospodárstvom mesta Vranov nad Topľou,“ uviedol M. Švábik.

Na záver sa v stanovisku uvádza, že spoločnosť Bukóza ENERGO, a.s. odpredala časť podniku spoločnosti, ktorá v pôvodnom obstarávaní v roku 2009 dala druhú najvýhodnejšiu ponuku, a to so zdôraznením požiadavky, aby ceny tepla v meste Vranov nad Topľou ostali aj naďalej jedny z najnižších na Slovensku.

NÁZOR: AFÉRA TEPLO

V súvislosti s diskusiou v Mestskom zastupiteľstve vo Vranove nad Topľou o tepelnom hospodárstve nás o uverejnenie stanoviska požiadala spoločnosť BYTERM Vranov n. T. s.r.o. O reakciu sme požiadali aj Team ENERGO SK s.r.o., ktorá nám odpoveď do uzávierky nezaslala.

V roku 2009 Bukóza ENERGO, a.s. vyhrala verejnú súťaž na nájom tepelného hospodárstva v meste VRANOV. Na základe nesplniteľných a nereálnych podmienok v ponuke, navrhovali ročný nájom cca 9 miliónov Sk a garantovali cenu tepla na 10 rokov.
Po krátkych dvoch rokoch bol dodatkami zmluvný nájom znížený už na cca 6 miliónov Sk ročne, teda o 3 milióny menej, a cena tepla prestala byť garantovaná.
Poslanci mestského zastupiteľstva dodatky bez problémov odsúhlasili s jednoznačným cieľom „POMÔCŤ OBČANOM“.
Posledný šiesty dodatok bol vrcholom nezodpovedného prístupu mesta k svojmu majetku, ktorým sa všetky predchádzajúce dodatky a samotná zmluva prakticky degradovali na bezpredmetné.
Vo februári tohto roku Bukóza ENERGO, a.s. predala časť podniku s právom nájmu tepelného hospodárstva, ktoré je majetkom mesta, firme inej, nie z nášho regiónu.
Prvé, čo táto firma po odkúpení urobila, bolo navýšenie ceny tepla o 10 %. Zelenú, tomuto kroku udelilo aj URSO.
Opäť na tieto praktiky doplatia len občania mesta, ktorí budú nútení navýšiť svoje mesačné zálohové platby!
BYTERM VRANOV N.T., s.r.o.
správca

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok