Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Poslanci žiadajú vyhodnotenie zmluvného vzťahu s Bukózou Energo a.s.

Správy / Mesto Vranov / Poslanci žiadajú vyhodnotenie zmluvného vzťahu s Bukózou Energo a.s.

Poslanci žiadajú vyhodnotenie zmluvného vzťahu s Bukózou Energo a.s.
Aké sú môžnosti reklamy?

Vranovskí poslanci sa na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva zaoberali informatívnou správou o prechode práv a povinností zo Zmluvy o nájme nehnuteľností a podnikateľskom nájme hnuteľných vecí z nájomcu Bukóza ENERGO, a.s. na Team ENERGO SK s.r.o. Odpovede na viaceré otázky by mala dať právna analýza prevodu nájomnej zmluvy, aj pracovné rokovanie so zástupcami spoločnosti Team ENERGO SK s.r.o.

Poslanci Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou sa o prevode práv z Bukózy ENERGO a.s. na novú spoločnosť dozvedeli z e-mailu od primátora Jána Ragana a neskôr z listu konateľa Team ENERGO SK s.r.o. Petra Horáka. Ján Kočiš v tejto súvislosti poznamenal, že očakáva väčšiu iniciatívu od vedenia radnice, aby mesto pri takýchto zásadných zmenách neostávalo na periférii. Podľa Mareka Fedora je tento prípad vzorovým príkladom, aké zmluvy by viac štatutárom nemali byť podpísané.  O právnu analýzu prevodu nájomnej zmluvy a vlastníckych práv zo spoločnosti Bukóza ENERGO a.s. na Team ENERGO SK s.r.o. požiadal Igor Pribula, ktorý pripomenul, že prijatými dodatkami sa postupne zrušila podstata legálnej verejnej súťaže z roku 2009, čoho dôsledkom je uvoľnenie ceny tepla podľa ÚRSO a tým pádom sa všetky investície premietnu do peňaženiek občanov. „Ešte sme stihli vyhodnotiť spoluprácu s Bukózou ENERGO a už sme v novej situácii. Investície do majetku mesta by sme mali mať pod kontrolou a ani nepripúšťajme alternatívu, že ich pod kontrolou nemáme,“ dodal I. Pribula. 

Alternatívu ukončenia nájomného vzťahu a vypísanie súťaže na nového partnera otvoril Ján Lapčák. O vyhodnotenie plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy pre mesto ako vlastníka, aj Bukózu ENERGO a.s. ku dňu, kedy bolo tepelné hospodárstvo postúpené novému nástupcovi, požiadala Lýdia Ondrušová. „V zmluve nebola klauzula, aby nájomca nemohol postúpiť predmet nájmu tretej osobe. Podnik môže predávať len to, čo vlastní a pokiaľ sa bavíme o ďalších právnych vzťahoch, tam mala byť brzda, ktorou by sme ošetrili, že postúpenie práve tretej osobe nie je možné,“ uviedla L. Ondrušová. 

Primátor Ján Ragan zdôraznil, že mesto má o aktuálnom stave tepelného hospodárstva prehľad a čo sa týka zmluvného vzťahu medzi obidvoma súkromnými spoločnosťami, právne oddelenia MsÚ pripraví pre poslancov analýzu zmlúv, tak ako si to vyžiadali. Ako dodal, keďže očakávania do modernizácie TH boli v minulosti väčšie, za zásadnú tému považuje víziu Team ENERGO SK s.r.o. o objeme investícii. „Náš nový partner avizuje, že je ochotný investovať a modernizovať tepelné hospodárstvo. S konateľom TEAM ENERGO SK s.r.o. pripravíme rokovanie, kde budú môcť klásť otázky a diskutovať aj poslanci. Ak to bude potrebné, môžeme sa baviť o ďalšom dodatku alebo možno padnú návrhy, ako dnes, na vypovedanie zmluvy. Nechcem však nič predbiehať. Určite však k tomu pristúpime zodpovedne,“ reagoval J. Ragan.         

 

Poslanci žiadajú vyhodnotenie zmluvného vzťahu s Bukózou Energo a.s.

Správy / Mesto Vranov / Poslanci žiadajú vyhodnotenie zmluvného vzťahu s Bukózou Energo a.s.

Poslanci žiadajú vyhodnotenie zmluvného vzťahu s Bukózou Energo a.s.
Aké sú môžnosti reklamy?

Vranovskí poslanci sa na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva zaoberali informatívnou správou o prechode práv a povinností zo Zmluvy o nájme nehnuteľností a podnikateľskom nájme hnuteľných vecí z nájomcu Bukóza ENERGO, a.s. na Team ENERGO SK s.r.o. Odpovede na viaceré otázky by mala dať právna analýza prevodu nájomnej zmluvy, aj pracovné rokovanie so zástupcami spoločnosti Team ENERGO SK s.r.o.

Poslanci Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou sa o prevode práv z Bukózy ENERGO a.s. na novú spoločnosť dozvedeli z e-mailu od primátora Jána Ragana a neskôr z listu konateľa Team ENERGO SK s.r.o. Petra Horáka. Ján Kočiš v tejto súvislosti poznamenal, že očakáva väčšiu iniciatívu od vedenia radnice, aby mesto pri takýchto zásadných zmenách neostávalo na periférii. Podľa Mareka Fedora je tento prípad vzorovým príkladom, aké zmluvy by viac štatutárom nemali byť podpísané.  O právnu analýzu prevodu nájomnej zmluvy a vlastníckych práv zo spoločnosti Bukóza ENERGO a.s. na Team ENERGO SK s.r.o. požiadal Igor Pribula, ktorý pripomenul, že prijatými dodatkami sa postupne zrušila podstata legálnej verejnej súťaže z roku 2009, čoho dôsledkom je uvoľnenie ceny tepla podľa ÚRSO a tým pádom sa všetky investície premietnu do peňaženiek občanov. „Ešte sme stihli vyhodnotiť spoluprácu s Bukózou ENERGO a už sme v novej situácii. Investície do majetku mesta by sme mali mať pod kontrolou a ani nepripúšťajme alternatívu, že ich pod kontrolou nemáme,“ dodal I. Pribula. 

Alternatívu ukončenia nájomného vzťahu a vypísanie súťaže na nového partnera otvoril Ján Lapčák. O vyhodnotenie plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy pre mesto ako vlastníka, aj Bukózu ENERGO a.s. ku dňu, kedy bolo tepelné hospodárstvo postúpené novému nástupcovi, požiadala Lýdia Ondrušová. „V zmluve nebola klauzula, aby nájomca nemohol postúpiť predmet nájmu tretej osobe. Podnik môže predávať len to, čo vlastní a pokiaľ sa bavíme o ďalších právnych vzťahoch, tam mala byť brzda, ktorou by sme ošetrili, že postúpenie práve tretej osobe nie je možné,“ uviedla L. Ondrušová. 

Primátor Ján Ragan zdôraznil, že mesto má o aktuálnom stave tepelného hospodárstva prehľad a čo sa týka zmluvného vzťahu medzi obidvoma súkromnými spoločnosťami, právne oddelenia MsÚ pripraví pre poslancov analýzu zmlúv, tak ako si to vyžiadali. Ako dodal, keďže očakávania do modernizácie TH boli v minulosti väčšie, za zásadnú tému považuje víziu Team ENERGO SK s.r.o. o objeme investícii. „Náš nový partner avizuje, že je ochotný investovať a modernizovať tepelné hospodárstvo. S konateľom TEAM ENERGO SK s.r.o. pripravíme rokovanie, kde budú môcť klásť otázky a diskutovať aj poslanci. Ak to bude potrebné, môžeme sa baviť o ďalšom dodatku alebo možno padnú návrhy, ako dnes, na vypovedanie zmluvy. Nechcem však nič predbiehať. Určite však k tomu pristúpime zodpovedne,“ reagoval J. Ragan.         

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok