Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Gymnazisti upozornia na odkalisko na ministerstve zahraničných vecí

Správy / Ostatné / Gymnazisti upozornia na odkalisko na ministerstve zahraničných vecí

Gymnazisti upozornia na odkalisko na ministerstve zahraničných vecí
Aké sú môžnosti reklamy?

Trojica študentov vranovského Gymnázia C. Daxnera Laura Breznická, Soňa Kolcunová a Marek Valčo upozornili na problém Odkaliska v Poši. S ich projektom v rámci celoslovenskej súťaže „Patrí politika do školy?“ obsadili druhé miesto a prezentovať ho budú aj na pôde Ministerstva zahraničných vecí SR. S podkladmi o tejto environmentálnej záťaži im pomáhali poslanec PSK za okres Vranov nad Topľou Peter Kocák a starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák.

Odkalisko Poša je nespochybniteľná environmentálna záťaž. Jeho vplyv na zdravie obyvateľov okresu Vranov nad Topľou v kontexte priemyselnej histórie Chemka Strážske je mimoriadne rizikový. Z toho dôvodu zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy v spolupráci s tretím sektorom zorganizovali v auguste minulého roka protest a zároveň spustili petičnú akciu. Práve na tento moment zareagovali aj študenti Gymnázia C. Daxnera Laura Breznická, Soňa Kolcunová a Marek Valčo, ktorých k spracovaniu projektu inšpirovala a napr. aj priamo v teréne pomáhala učiteľka Vierka Voľanská. „O Odkalisku v Poši sme sa dozvedeli skrz plagát, ktorý sa nachádza vo vestibule našej školy, a petíciu, ktorú sme mali možnosť podpísať. Určite nás na to upozornili aj sociálne siete, kde mnoho článkov zdieľal poslanec PSK Peter Kocák,“ uviedla Soňa Kolcunová.

V prvotnej fáze si informácie o odkalisku vyhľadávali na internete sami, ale ako poznamenala Laura Breznická, chceli sa dozvedieť detaily z „prvej ruky“, preto oslovili členov petičného výboru - poslanca PSK za vranovský okres Petra Kocáka a starostu Nižného Hrušova Jána Fenčáka, no o stanovisko požiadali napr. aj 1. tajomníka Ministerstva životného prostredia Norberta Kurillu. „Nestačilo nám však o probléme len počúvať. Rozhodli sme sa teda navštíviť odkalisko aj sami, aby sme videli o čom v praxi rozprávame,“ doplnila Laura Breznická.

Marek Valčo pripomenul, že po návšteve odkaliska získali autentickú predstavu o tom, že problém je reálny a je potrebné na neho upozorňovať. Ich ďalším krokom bolo organizovanie prednášok pre študentov Gymnázia C. Daxnera a v rámci súťaže „Patrí politika do školy?“ na neho upriamili pozornosť v celoslovenskom kontexte. „Vďaka tejto súťaži sme dostali možnosť ísť projekt o odkalisku prezentovať v máji na Ministerstvo zahraničných vecí SR, kde s nami pocestujú aj páni P. Kocák a J. Fenčák. Práve starosta N. Hrušova prijal naše pozvanie na prednášku, na ktorej študentom priblížil reálne kroky a situáciu okolo sanácie odkaliska, zatiaľ čo my sme sa zamerali na prezentáciu o škodlivých látkach a reálnom stave odkaliska,“ vysvetľoval Marek Valčo.

Odkalisko Poša sa stalo rizikovým v dôsledku nadmerného environmentálneho zaťaženia pri likvidovaní nebezpečných odpadov obsahujúcich arzén, polychlórované bifenyly (PCB látky), zinok, kadmium, chróm, meď, či ortuť, čo spôsobuje extrémne znečistenie životného prostredia s negatívnymi dopadmi na ľudské zdravie. Práve toto je dôvod prečo už viac ako 13 000 občanov podpísalo petíciu, ktorou jej signatári požadujú ukončenie jeho prevádzky a následnú sanáciu. „Odkalisko je škodlivé nielen pre obyvateľov Nižného Hrušova alebo Poše, ale pre nás všetkých v regióne. Aj na prednáškach sme sa snažili mladým ľuďom vysvetliť, ako môžu pomôcť životnému prostrediu a prečo je potrebné sa správať k prírode zodpovedne. Prostredníctvom našich aktivít sa snažíme apelovať na všetkých občanov, aby neboli voči životnému prostrediu ľahostajní,“ zdôraznila Soňa Kolcunová.

Starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák interes študentov o odkalisko uvítal. Keď ho Marek Valčo oslovil so šiestimi otázkami, v odpovediach detailne vysvetlil nielen všetky kroky, ktoré petičný výbor doteraz podnikol. Pozornosť upriamil aj na spôsob, akým sa napr. PCB látky transportujú do nášho potravinového reťazca a tým pádom putujú priamo do našich domácnosti. „Odkedy sa venujeme odkalisku, zistili sme, že mladí ľudia o tomto probléme veľa nevedia. Chýbajú im najmä informácie o tom, akú hrozbu pre životné prostredie a naše zdravie predstavuje. To, že študenti spracovali túto tému vo vlastnom projekte a odprezentovali ju svojim rovesníkom, je pre mňa tá správna cesta, lebo najlepšie si vždy rozumejú dvaja mladí ľudia. Poprosil som ich, aby o tom povedali aj svojim rodičom, či starým rodičom a pomohli nám tiež so zbieraním podpisov, pretože i toto je priestor, ako o odkalisku verejne rozprávať,“ reagoval J. Fenčák.

Poslanec PSK Peter Kocák verí, že ak sa podarí zmeniť spoločenské povedomie o životnom prostredí, a to nielen vo vzťahu k odkalisku, v budúcnosti by sme sa mohli podobných necitlivých zásahov do krajiny vyhnúť. Moment, kedy sa o túto tému začínajú intenzívne zaujímať aj mladí ľudia, považuje za dôležitý prísľub. „Odkalisko je tu takmer 40 rokov a mnohí sa s ním snažili niečo urobiť, no tvrdím, že v prvom rade je potrebná zmena myslenia, aby sme si uvedomili, že nemôžeme byť voči životnému prostrediu ľahostajní bez ohľadu na to, či sa bavíme o našom okrese alebo akomkoľvek inom regióne. Akonáhle vnímajú mladí ľudia potrebu riešiť envirozáťaž, považujem to za signál, že ďalšie generácie sa budú voči životnému prostrediu správať oveľa zodpovednejšie,“ pripomenul P. Kocák.
 

Gymnazisti upozornia na odkalisko na ministerstve zahraničných vecí

Správy / Ostatné / Gymnazisti upozornia na odkalisko na ministerstve zahraničných vecí

Gymnazisti upozornia na odkalisko na ministerstve zahraničných vecí
Aké sú môžnosti reklamy?

Trojica študentov vranovského Gymnázia C. Daxnera Laura Breznická, Soňa Kolcunová a Marek Valčo upozornili na problém Odkaliska v Poši. S ich projektom v rámci celoslovenskej súťaže „Patrí politika do školy?“ obsadili druhé miesto a prezentovať ho budú aj na pôde Ministerstva zahraničných vecí SR. S podkladmi o tejto environmentálnej záťaži im pomáhali poslanec PSK za okres Vranov nad Topľou Peter Kocák a starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák.

Odkalisko Poša je nespochybniteľná environmentálna záťaž. Jeho vplyv na zdravie obyvateľov okresu Vranov nad Topľou v kontexte priemyselnej histórie Chemka Strážske je mimoriadne rizikový. Z toho dôvodu zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy v spolupráci s tretím sektorom zorganizovali v auguste minulého roka protest a zároveň spustili petičnú akciu. Práve na tento moment zareagovali aj študenti Gymnázia C. Daxnera Laura Breznická, Soňa Kolcunová a Marek Valčo, ktorých k spracovaniu projektu inšpirovala a napr. aj priamo v teréne pomáhala učiteľka Vierka Voľanská. „O Odkalisku v Poši sme sa dozvedeli skrz plagát, ktorý sa nachádza vo vestibule našej školy, a petíciu, ktorú sme mali možnosť podpísať. Určite nás na to upozornili aj sociálne siete, kde mnoho článkov zdieľal poslanec PSK Peter Kocák,“ uviedla Soňa Kolcunová.

V prvotnej fáze si informácie o odkalisku vyhľadávali na internete sami, ale ako poznamenala Laura Breznická, chceli sa dozvedieť detaily z „prvej ruky“, preto oslovili členov petičného výboru - poslanca PSK za vranovský okres Petra Kocáka a starostu Nižného Hrušova Jána Fenčáka, no o stanovisko požiadali napr. aj 1. tajomníka Ministerstva životného prostredia Norberta Kurillu. „Nestačilo nám však o probléme len počúvať. Rozhodli sme sa teda navštíviť odkalisko aj sami, aby sme videli o čom v praxi rozprávame,“ doplnila Laura Breznická.

Marek Valčo pripomenul, že po návšteve odkaliska získali autentickú predstavu o tom, že problém je reálny a je potrebné na neho upozorňovať. Ich ďalším krokom bolo organizovanie prednášok pre študentov Gymnázia C. Daxnera a v rámci súťaže „Patrí politika do školy?“ na neho upriamili pozornosť v celoslovenskom kontexte. „Vďaka tejto súťaži sme dostali možnosť ísť projekt o odkalisku prezentovať v máji na Ministerstvo zahraničných vecí SR, kde s nami pocestujú aj páni P. Kocák a J. Fenčák. Práve starosta N. Hrušova prijal naše pozvanie na prednášku, na ktorej študentom priblížil reálne kroky a situáciu okolo sanácie odkaliska, zatiaľ čo my sme sa zamerali na prezentáciu o škodlivých látkach a reálnom stave odkaliska,“ vysvetľoval Marek Valčo.

Odkalisko Poša sa stalo rizikovým v dôsledku nadmerného environmentálneho zaťaženia pri likvidovaní nebezpečných odpadov obsahujúcich arzén, polychlórované bifenyly (PCB látky), zinok, kadmium, chróm, meď, či ortuť, čo spôsobuje extrémne znečistenie životného prostredia s negatívnymi dopadmi na ľudské zdravie. Práve toto je dôvod prečo už viac ako 13 000 občanov podpísalo petíciu, ktorou jej signatári požadujú ukončenie jeho prevádzky a následnú sanáciu. „Odkalisko je škodlivé nielen pre obyvateľov Nižného Hrušova alebo Poše, ale pre nás všetkých v regióne. Aj na prednáškach sme sa snažili mladým ľuďom vysvetliť, ako môžu pomôcť životnému prostrediu a prečo je potrebné sa správať k prírode zodpovedne. Prostredníctvom našich aktivít sa snažíme apelovať na všetkých občanov, aby neboli voči životnému prostrediu ľahostajní,“ zdôraznila Soňa Kolcunová.

Starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák interes študentov o odkalisko uvítal. Keď ho Marek Valčo oslovil so šiestimi otázkami, v odpovediach detailne vysvetlil nielen všetky kroky, ktoré petičný výbor doteraz podnikol. Pozornosť upriamil aj na spôsob, akým sa napr. PCB látky transportujú do nášho potravinového reťazca a tým pádom putujú priamo do našich domácnosti. „Odkedy sa venujeme odkalisku, zistili sme, že mladí ľudia o tomto probléme veľa nevedia. Chýbajú im najmä informácie o tom, akú hrozbu pre životné prostredie a naše zdravie predstavuje. To, že študenti spracovali túto tému vo vlastnom projekte a odprezentovali ju svojim rovesníkom, je pre mňa tá správna cesta, lebo najlepšie si vždy rozumejú dvaja mladí ľudia. Poprosil som ich, aby o tom povedali aj svojim rodičom, či starým rodičom a pomohli nám tiež so zbieraním podpisov, pretože i toto je priestor, ako o odkalisku verejne rozprávať,“ reagoval J. Fenčák.

Poslanec PSK Peter Kocák verí, že ak sa podarí zmeniť spoločenské povedomie o životnom prostredí, a to nielen vo vzťahu k odkalisku, v budúcnosti by sme sa mohli podobných necitlivých zásahov do krajiny vyhnúť. Moment, kedy sa o túto tému začínajú intenzívne zaujímať aj mladí ľudia, považuje za dôležitý prísľub. „Odkalisko je tu takmer 40 rokov a mnohí sa s ním snažili niečo urobiť, no tvrdím, že v prvom rade je potrebná zmena myslenia, aby sme si uvedomili, že nemôžeme byť voči životnému prostrediu ľahostajní bez ohľadu na to, či sa bavíme o našom okrese alebo akomkoľvek inom regióne. Akonáhle vnímajú mladí ľudia potrebu riešiť envirozáťaž, považujem to za signál, že ďalšie generácie sa budú voči životnému prostrediu správať oveľa zodpovednejšie,“ pripomenul P. Kocák.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok