Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Stredné školy vo vranovskom okrese sa (zatiaľ) spájať nebudú

Správy / Školstvo / Stredné školy vo vranovskom okrese sa (zatiaľ) spájať nebudú

Stredné školy vo vranovskom okrese sa (zatiaľ) spájať nebudú
Aké sú môžnosti reklamy?

Racionalizácia stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja sa okresu Vranov nad Topľou zatiaľ nedotkne. Hoci sa uvažovalo, aby sa zo Spojenej školy v Čaklove vytvorilo alokované pracovisko Strednej odbornej školy A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou, tento organizačný model podporu v Zastupiteľstve PSK nenašiel.

Poslanec PSK Ján Ragan zdôraznil, že každá zo stredných škôl v našom okrese má opodstatnenie z hľadiska zachovania ponuky študijných alebo učebných odborov. Zároveň preferuje alternatívu, aby žiaci základných škôl vo vranovskom regióne mali možnosť pokračovať v štúdiu práve v okrese Vranov nad Topľou. „Zastávam názor, že takáto fúzia by ublížila SOŠ A. Dubčeka z hľadiska jej kreditu a atraktívnosti v očiach rodičov, čo by znamenalo zníženie záujmu o štúdium na tejto škole. Preto som jednoznačne vystúpil na rokovaní zastupiteľstva PSK s návrhom, aby sa takáto zmena nerealizovala,“ reagoval Ján Ragan.

Vo vzťahu k zachovaniu Spojenej školy v Čaklove v súčasnej organizačnej podobe argumentoval tým, že táto škola je predurčená na vzdelávanie rómskych žiakov, ktorých sú v okrese stovky. „Najväčším problémom je však právny stav, kedy je povinná iba 10-ročná školská dochádzka. Z uvedeného dôvodu sa 16-roční Rómovia ďalej nevzdelávajú. Preto som vyzval predsedu, ako aj vedenie PSK, aby rokovali s predstaviteľmi vlády SR a iniciovali zmenu legislatívy v tejto oblasti, čo by znamenalo opodstatnenosť aj mnohých stredných škôl podobného zamerania na celom Slovensku,“ vysvetľoval J. Ragan.

Na pracovnom rokovaní s predstaviteľmi odboru školstva PSK, či županom Milanom Majerským prezentoval akútnu potrebu zmeny systému vzdelávania práve vo vzťahu k študentom zo sociálne menej podnetného prostredia aj poslanec Peter Kocák. Ako dodal, ak by sa samosprávnemu kraju podarilo naplniť víziu so Spojenou školou v Čaklove, pre študentov by sa otvoril nová úroveň vzdelávania. „Vo vzťahu k Spojenej škole v Čaklove ma zaujali viaceré myšlienky, ktoré nám prezentovali zástupcovia odboru školstva PSK. Prvou je zriadenie sociálneho podniku, či už miestnou samosprávou alebo samosprávnym krajom, aby študenti získali zručnosti a návyky, ktoré potom budú môcť zužitkovať v praxi. S tým priamo súvisí potreba investovať do modernizácie skleníkov a učebných odborov naviazaných na požiadavky agrosektoru. V neposlednom rade si viem predstaviť zriadenie školského autobusu, ktorý by ráno zvážal a po skončení vyučovania rozvážal študentov,“ uviedol Peter Kocák.

Obidvaja poslanci taktiež upozornili na fakt, že je nevyhnutné venovať marginalizovaným skupinám adekvátnu pozornosť, či už z pohľadu demografického vývoja alebo kvôli potenciálu na trhu práce. „Trh práce momentálne potrebuje a bude potrebovať zamestnancov, napr. v stavebníctve alebo vo výrobnej sfére. Práve takíto mladí ľudia, ktorí majú ukončené iba základné vzdelanie, resp. ukončenú iba základnú školskú dochádzku a mohli by sa uplatniť v tejto sfére, sú momentálne nezamestnaní,“ upozornil J. Ragan. 

Stredné školy vo vranovskom okrese sa (zatiaľ) spájať nebudú

Správy / Školstvo / Stredné školy vo vranovskom okrese sa (zatiaľ) spájať nebudú

Stredné školy vo vranovskom okrese sa (zatiaľ) spájať nebudú
Aké sú môžnosti reklamy?

Racionalizácia stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja sa okresu Vranov nad Topľou zatiaľ nedotkne. Hoci sa uvažovalo, aby sa zo Spojenej školy v Čaklove vytvorilo alokované pracovisko Strednej odbornej školy A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou, tento organizačný model podporu v Zastupiteľstve PSK nenašiel.

Poslanec PSK Ján Ragan zdôraznil, že každá zo stredných škôl v našom okrese má opodstatnenie z hľadiska zachovania ponuky študijných alebo učebných odborov. Zároveň preferuje alternatívu, aby žiaci základných škôl vo vranovskom regióne mali možnosť pokračovať v štúdiu práve v okrese Vranov nad Topľou. „Zastávam názor, že takáto fúzia by ublížila SOŠ A. Dubčeka z hľadiska jej kreditu a atraktívnosti v očiach rodičov, čo by znamenalo zníženie záujmu o štúdium na tejto škole. Preto som jednoznačne vystúpil na rokovaní zastupiteľstva PSK s návrhom, aby sa takáto zmena nerealizovala,“ reagoval Ján Ragan.

Vo vzťahu k zachovaniu Spojenej školy v Čaklove v súčasnej organizačnej podobe argumentoval tým, že táto škola je predurčená na vzdelávanie rómskych žiakov, ktorých sú v okrese stovky. „Najväčším problémom je však právny stav, kedy je povinná iba 10-ročná školská dochádzka. Z uvedeného dôvodu sa 16-roční Rómovia ďalej nevzdelávajú. Preto som vyzval predsedu, ako aj vedenie PSK, aby rokovali s predstaviteľmi vlády SR a iniciovali zmenu legislatívy v tejto oblasti, čo by znamenalo opodstatnenosť aj mnohých stredných škôl podobného zamerania na celom Slovensku,“ vysvetľoval J. Ragan.

Na pracovnom rokovaní s predstaviteľmi odboru školstva PSK, či županom Milanom Majerským prezentoval akútnu potrebu zmeny systému vzdelávania práve vo vzťahu k študentom zo sociálne menej podnetného prostredia aj poslanec Peter Kocák. Ako dodal, ak by sa samosprávnemu kraju podarilo naplniť víziu so Spojenou školou v Čaklove, pre študentov by sa otvoril nová úroveň vzdelávania. „Vo vzťahu k Spojenej škole v Čaklove ma zaujali viaceré myšlienky, ktoré nám prezentovali zástupcovia odboru školstva PSK. Prvou je zriadenie sociálneho podniku, či už miestnou samosprávou alebo samosprávnym krajom, aby študenti získali zručnosti a návyky, ktoré potom budú môcť zužitkovať v praxi. S tým priamo súvisí potreba investovať do modernizácie skleníkov a učebných odborov naviazaných na požiadavky agrosektoru. V neposlednom rade si viem predstaviť zriadenie školského autobusu, ktorý by ráno zvážal a po skončení vyučovania rozvážal študentov,“ uviedol Peter Kocák.

Obidvaja poslanci taktiež upozornili na fakt, že je nevyhnutné venovať marginalizovaným skupinám adekvátnu pozornosť, či už z pohľadu demografického vývoja alebo kvôli potenciálu na trhu práce. „Trh práce momentálne potrebuje a bude potrebovať zamestnancov, napr. v stavebníctve alebo vo výrobnej sfére. Práve takíto mladí ľudia, ktorí majú ukončené iba základné vzdelanie, resp. ukončenú iba základnú školskú dochádzku a mohli by sa uplatniť v tejto sfére, sú momentálne nezamestnaní,“ upozornil J. Ragan. 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok