Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vznikne v priemyselnom parku Ferovo priemyselno-logistické centrum?

Správy / Mesto Vranov / Vznikne v priemyselnom parku Ferovo priemyselno-logistické centrum?

Vznikne v priemyselnom parku Ferovo priemyselno-logistické centrum?
Aké sú môžnosti reklamy?

Mesto Vranov nad Topľou rokuje so súkromným developerom, ktorý má záujem vybudovať v priemyselnom parku Ferovo haly s cieľom prenajať ich ďalším investorom. Vranovskí poslanci urobili prvý krok smerom k naštartovaniu tejto spolupráce tým, že schválili dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na financovanie realizácie projektu Priemyselný park Ferovo.

Ako sa uvádza v dôvodovej správe, vzhľadom k tomu, že v súčasnom období investori už nemajú záujem budovať vlastné haly, ale orientujú sa na prenájom priestorov, požiadalo mesto Vranov nad Topľou Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru o stanovisko, či je možné zo strany radnice pristúpiť k spolupráci s investičnou spoločnosťou, ktorá by v priestoroch priemyselného parku vybudovala priemyselno-logistické centrum, prostredníctvom ktorého bude prenajímať nehnuteľnosti a poskytovať ostatné služby investorom.

Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravila návrh dodatku k zmluve, na základe ktorého sa vypustil bod „Prijímateľ sa zaväzuje, v prípade prenájmu nehnuteľnosti súvisiacich s realizovaným projektom, tieto prenajať výlučne investorovi, bez účasti tretích osôb.“

Mesto Vranov nad Topľou má teda pri komunikácii s developerskou spoločnosťou voľné ruky. „Pre nás to bude zaujímavé, pretože priemyselný park bude zastavaný a náš partner bude mať zase motiváciu, aby obsadil haly firmami, na čo má vlastné know-how,“ vysvetľoval primátor Ján Ragan.

Zuzana Hurná sa zaujímala, či nehrozí riziko, že haly nebudú vyhovovať požiadavkám investorov. J. Ragan vysvetlil, že developer má skúsenosti s takýmito projektmi aj z iných priemyselných parkov, preto pôjde o univerzálne priestory. Gabriela Bradovková upozornila, aby si mesto nechalo podiel vplyvu pri rozhodovaní o tom, aké prevádzky dostanú zelenú. „Na mestskej rade som sa hneď na začiatku pýtala, či budeme mať dosah na to, kto do priemyselného parku príde. Zo strany súkromnej spoločnosti bolo potvrdené, že to nebude metalurgia alebo chemická výroba, ale ľahký priemysel a logistika. Bude to teda potom úloha právnikov zakomponovať do zmluvy garanciu, aby boli špecifiká nášho priemyselného parku dodržané,“ reagovala Gabriela Bradovková.

Podmienkou pre realizáciu projektu je však vysporiadanie pozemkov. Mesto Vranov nad Topľou zatiaľ sumu, aká by bola potrebná na ich vykúpenie, nepozná. „Verím v ústretovosť majiteľov pozemkov, že pochopia vyšší záujem a podarí sa nám s nimi dohodnúť. V rámci akčného plánu sme požiadali o 250 tis. eur, ale potrebovať budeme pravdepodobne dvojnásobok tejto sumy, možno aj viac,“ konštatoval J. Ragan.

Počas výjazdového rokovania vlády SR v Hanušovciach nad Topľou sa o developerský projekt v priemyselnom parku Ferovo zaujímal aj premiér Peter Pellegrini. Hoci preferuje skôr podporu menších priemyselných prevádzok, nebráni sa realizácii a uvedeniu do praxe i takejto vízie. „Mesto Vranov nad Topľou chce v spolupráci so súkromným investorom vybudovať v priemyselnom parku výrobné haly na pozemkoch s rozlohou 9 hektárov, ktoré by mohli byť atraktívne pre príchod jednej alebo viacerých firiem. Vláda je pripravená podať pomocnú ruku, pretože by to dávalo veľmi dobrú príležitosť etablovaniu sa niektorých investorov aj v tejto časti Slovenska,“ uviedol Peter Pellegrini. 
 

Vznikne v priemyselnom parku Ferovo priemyselno-logistické centrum?

Správy / Mesto Vranov / Vznikne v priemyselnom parku Ferovo priemyselno-logistické centrum?

Vznikne v priemyselnom parku Ferovo priemyselno-logistické centrum?
Aké sú môžnosti reklamy?

Mesto Vranov nad Topľou rokuje so súkromným developerom, ktorý má záujem vybudovať v priemyselnom parku Ferovo haly s cieľom prenajať ich ďalším investorom. Vranovskí poslanci urobili prvý krok smerom k naštartovaniu tejto spolupráce tým, že schválili dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na financovanie realizácie projektu Priemyselný park Ferovo.

Ako sa uvádza v dôvodovej správe, vzhľadom k tomu, že v súčasnom období investori už nemajú záujem budovať vlastné haly, ale orientujú sa na prenájom priestorov, požiadalo mesto Vranov nad Topľou Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru o stanovisko, či je možné zo strany radnice pristúpiť k spolupráci s investičnou spoločnosťou, ktorá by v priestoroch priemyselného parku vybudovala priemyselno-logistické centrum, prostredníctvom ktorého bude prenajímať nehnuteľnosti a poskytovať ostatné služby investorom.

Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravila návrh dodatku k zmluve, na základe ktorého sa vypustil bod „Prijímateľ sa zaväzuje, v prípade prenájmu nehnuteľnosti súvisiacich s realizovaným projektom, tieto prenajať výlučne investorovi, bez účasti tretích osôb.“

Mesto Vranov nad Topľou má teda pri komunikácii s developerskou spoločnosťou voľné ruky. „Pre nás to bude zaujímavé, pretože priemyselný park bude zastavaný a náš partner bude mať zase motiváciu, aby obsadil haly firmami, na čo má vlastné know-how,“ vysvetľoval primátor Ján Ragan.

Zuzana Hurná sa zaujímala, či nehrozí riziko, že haly nebudú vyhovovať požiadavkám investorov. J. Ragan vysvetlil, že developer má skúsenosti s takýmito projektmi aj z iných priemyselných parkov, preto pôjde o univerzálne priestory. Gabriela Bradovková upozornila, aby si mesto nechalo podiel vplyvu pri rozhodovaní o tom, aké prevádzky dostanú zelenú. „Na mestskej rade som sa hneď na začiatku pýtala, či budeme mať dosah na to, kto do priemyselného parku príde. Zo strany súkromnej spoločnosti bolo potvrdené, že to nebude metalurgia alebo chemická výroba, ale ľahký priemysel a logistika. Bude to teda potom úloha právnikov zakomponovať do zmluvy garanciu, aby boli špecifiká nášho priemyselného parku dodržané,“ reagovala Gabriela Bradovková.

Podmienkou pre realizáciu projektu je však vysporiadanie pozemkov. Mesto Vranov nad Topľou zatiaľ sumu, aká by bola potrebná na ich vykúpenie, nepozná. „Verím v ústretovosť majiteľov pozemkov, že pochopia vyšší záujem a podarí sa nám s nimi dohodnúť. V rámci akčného plánu sme požiadali o 250 tis. eur, ale potrebovať budeme pravdepodobne dvojnásobok tejto sumy, možno aj viac,“ konštatoval J. Ragan.

Počas výjazdového rokovania vlády SR v Hanušovciach nad Topľou sa o developerský projekt v priemyselnom parku Ferovo zaujímal aj premiér Peter Pellegrini. Hoci preferuje skôr podporu menších priemyselných prevádzok, nebráni sa realizácii a uvedeniu do praxe i takejto vízie. „Mesto Vranov nad Topľou chce v spolupráci so súkromným investorom vybudovať v priemyselnom parku výrobné haly na pozemkoch s rozlohou 9 hektárov, ktoré by mohli byť atraktívne pre príchod jednej alebo viacerých firiem. Vláda je pripravená podať pomocnú ruku, pretože by to dávalo veľmi dobrú príležitosť etablovaniu sa niektorých investorov aj v tejto časti Slovenska,“ uviedol Peter Pellegrini. 
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok