Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Rómom v Soli pomáhajú presadiť sa na trhu práce

Správy / Obce / Rómom v Soli pomáhajú presadiť sa na trhu práce

Rómom v Soli pomáhajú presadiť sa na trhu práce
Aké sú môžnosti reklamy?

Nezisková organizácia JÓNA Vranov nad Topľou a Komunitné centrum v Soli realizujú projekt „Podaj to ďalej“. Jeho cieľom je inšpirovať Rómov k vzdelávaniu a vyššej aktivite na trhu práce. Hoci trvať bude až do 15. októbra, už dnes má prvé pozitívne výsledky. Tieto aktivity sú realizované vďaka podpore z programu Tu žijeme a pomáhame Karpatskej nadácie a Lear corporation Seating Slovakia, s.r.o.

Hlavnou myšlienkou projektu „Podaj to ďalej“ je inšpirovať rómsku komunitu prostredníctvom odovzdávania zručností, vedomostí a pozitívnych životných skúseností. Ako vysvetlila, odborná garantka Komunitného centra v Soli Ivana Blecharžová, o naplnenie tohto cieľa sa snažia prostredníctvom viacerých aktivít. Jednou z nich sú kurzy varenia a šitia. „O kurzy je veľký záujem, čo je smerom do budúcnosti pozitívny signál. Kurzy dievčatá bavia, chodia na nich veľmi rady a snažíme sa ich motivovať napr. i tak, že ak si niečo ušijú, môžu si to vziať domov. Vidia teda, že im chceme reálne pomôcť, preto je aj ich prístup iný,“ uviedla Ivana Blecharžová.

Motiváciou by mohli byť aj príbehy mladých Rómov, ktorí sa po ukončení štúdia zamestnali a výrazne tak zlepšili svoju sociálnu situáciu. „Nechceme, aby o dôležitosti vzdelania hovorili iba lektori, preto budeme pozývať mladých Rómov, aby autenticky porozprávali o tom, čo všetko museli zvládnuť a ako sa im to podarilo. Ani oni nie vždy s radosťou vstávali ráno do školy, ale zvládli to a dnes sú za to radi,“ pripomenula I. Blecharžová.

Keďže zmyslom týchto aktivít je pomôcť frekventantkám kurzu presadiť sa na trhu práce, navštívili firmy Lear v Prešove a Linoru v Hencovciach. Priamo v praxi sa mohli presvedčiť, že ak zapracujú na sebe, môžu získať stabilné zamestnanie. „Teší nás, že dve dievčatá boli na pohovore a držíme im palce, aby ich prijali. Pre ostatné ukázali cestu a dali im nádej, že ak sa budú snažiť, môžu si nájsť prácu,“ zdôraznila I. Blecharžová.

V Komunitnom centre v Soli kladú dlhodobo dôraz na to, aby miestni Rómovia boli pripravení uspieť pri hľadaní si zamestnania a k tomu patrí aj aktívna príprava na pracovné pohovory. V tomto prípade si dávajú záležať naozaj na každom z detailov, vrátane tréningov jemnej motoriky prostredníctvom skladania rôznych stavebníc. „Takto si môžu precvičiť nielen motoriku, ale zároveň sa učia čítať návody. To je však iba jeden moment, na ktorom si dávame záležať. Často sa stáva, že pri pohovoroch nie sú problémom ani tak ich zručnosti, ako skôr tréma. My sa im takto snažíme dodať sebavedomie, aby sa nebáli a verili si,“ vysvetlila I. Blecharžová.   

Rómom v Soli pomáhajú presadiť sa na trhu práce

Správy / Obce / Rómom v Soli pomáhajú presadiť sa na trhu práce

Rómom v Soli pomáhajú presadiť sa na trhu práce
Aké sú môžnosti reklamy?

Nezisková organizácia JÓNA Vranov nad Topľou a Komunitné centrum v Soli realizujú projekt „Podaj to ďalej“. Jeho cieľom je inšpirovať Rómov k vzdelávaniu a vyššej aktivite na trhu práce. Hoci trvať bude až do 15. októbra, už dnes má prvé pozitívne výsledky. Tieto aktivity sú realizované vďaka podpore z programu Tu žijeme a pomáhame Karpatskej nadácie a Lear corporation Seating Slovakia, s.r.o.

Hlavnou myšlienkou projektu „Podaj to ďalej“ je inšpirovať rómsku komunitu prostredníctvom odovzdávania zručností, vedomostí a pozitívnych životných skúseností. Ako vysvetlila, odborná garantka Komunitného centra v Soli Ivana Blecharžová, o naplnenie tohto cieľa sa snažia prostredníctvom viacerých aktivít. Jednou z nich sú kurzy varenia a šitia. „O kurzy je veľký záujem, čo je smerom do budúcnosti pozitívny signál. Kurzy dievčatá bavia, chodia na nich veľmi rady a snažíme sa ich motivovať napr. i tak, že ak si niečo ušijú, môžu si to vziať domov. Vidia teda, že im chceme reálne pomôcť, preto je aj ich prístup iný,“ uviedla Ivana Blecharžová.

Motiváciou by mohli byť aj príbehy mladých Rómov, ktorí sa po ukončení štúdia zamestnali a výrazne tak zlepšili svoju sociálnu situáciu. „Nechceme, aby o dôležitosti vzdelania hovorili iba lektori, preto budeme pozývať mladých Rómov, aby autenticky porozprávali o tom, čo všetko museli zvládnuť a ako sa im to podarilo. Ani oni nie vždy s radosťou vstávali ráno do školy, ale zvládli to a dnes sú za to radi,“ pripomenula I. Blecharžová.

Keďže zmyslom týchto aktivít je pomôcť frekventantkám kurzu presadiť sa na trhu práce, navštívili firmy Lear v Prešove a Linoru v Hencovciach. Priamo v praxi sa mohli presvedčiť, že ak zapracujú na sebe, môžu získať stabilné zamestnanie. „Teší nás, že dve dievčatá boli na pohovore a držíme im palce, aby ich prijali. Pre ostatné ukázali cestu a dali im nádej, že ak sa budú snažiť, môžu si nájsť prácu,“ zdôraznila I. Blecharžová.

V Komunitnom centre v Soli kladú dlhodobo dôraz na to, aby miestni Rómovia boli pripravení uspieť pri hľadaní si zamestnania a k tomu patrí aj aktívna príprava na pracovné pohovory. V tomto prípade si dávajú záležať naozaj na každom z detailov, vrátane tréningov jemnej motoriky prostredníctvom skladania rôznych stavebníc. „Takto si môžu precvičiť nielen motoriku, ale zároveň sa učia čítať návody. To je však iba jeden moment, na ktorom si dávame záležať. Často sa stáva, že pri pohovoroch nie sú problémom ani tak ich zručnosti, ako skôr tréma. My sa im takto snažíme dodať sebavedomie, aby sa nebáli a verili si,“ vysvetlila I. Blecharžová.   

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok