Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

A. Romanová: Pre lekára je dôležitá aj prax a rutina, ktorú získava

Správy / Ostatné / A. Romanová: Pre lekára je dôležitá aj prax a rutina, ktorú získava

A. Romanová: Pre lekára je dôležitá aj prax a rutina, ktorú získava
Aké sú môžnosti reklamy?

Letného campu 2019 sa zúčastnilo dvadsať najlepších uchádzačov – študentov medicíny zo slovenských a českých vysokých škôl. V nemocniciach Svet zdravia v Trebišove, Humennom, Vranove nad Topľou a Michalovciach absolvovali sériu stáží na viacerých oddeleniach.

Filozofiou Letných campov je, aby slovenskí talentovaní medici videli priestor na realizáciu kvalitnej medicíny aj v podmienkach regionálnych nemocníc. Ich program neformálnym spôsobom simuloval tímové prostredie, v ktorom lekári reálne pracujú. Vďaka tomu získali študenti prvý kontakt s výkonnom lekárskeho povolania a tieto skúsenosti budú môcť neskôr rozvíjať na svojich fakultách. „Letný camp organizujeme nielen preto, aby sme medikom povedali viac o trendoch v modernej medicíne, ale aj preto, aby sme sa od nich dozvedeli, v čom vidia problémy v zdravotníctve, aké sú ich priority a názory. Títo mladí ľudia budú čoskoro pracovať možno aj v našich nemocniciach a ja verím, že budú spolu s nami meniť slovenské zdravotníctvo k lepšiemu,“ uviedol generálny riaditeľ spoločností ProCare a Svet zdravia Vladimír Dvorový.

V nemocniciach Sveta zdravia v Trebišove, Humennom, Vranove nad Topľou a Michalovciach absolvovali medici stáže na viacerých oddeleniach, kde si mohli otestovať svoje teoretické vedomosti v priamej konfrontácii s praxou. V priebehu piatich dní mali študenti z lekárskych fakúlt študujúci na univerzitách a vysokých školách v Prahe, Brne, Ostrave, Hradci Králové, Bratislave, Košiciach, či Martine možnosť byť pri pôrode, asistovať pri skutočnej chirurgickej operácii, absolvovať nočnú službu na urgente alebo rôzne odborné workshopy, počas ktorých sa napríklad naučili, ako správne intubovať novorodenca. „Prišlo mi to ako veľmi dobrá príležitosť vyskúšať si niečo nové. V prvých dvoch ročníkoch získavame v rámci preklinických predmetov väčšinou teoretické vedomosti, no počas stáží v Letnom campe sme mali možnosť byť pri vyšetreniach, ku ktorým by sme sa dostali podstatne neskôr, preto je to pre nás veľký prínos,“ uviedla študentka 2. Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe Alexandra Romanová.

Keďže „jej“ fakulta sa v rozšírenom rozsahu špecializuje na pediatriu, zaujal ju predovšetkým program na novorodeneckom a gynekologickom oddelení. Pri tejto príležitosti ocenila vysokú odbornosť konzultácií a individuálny prístup lekárov. „Lekár sa učí nielen získavaním teoretických vedomostí, ale veľmi dôležitá je prax a rutina, ktorú ňou získava. V Humennom sme mali napr. možnosť vyšetriť ultrazvukom bábätko a bola to pre mňa nielen nová skúsenosť, ale aj nový pocit. Iba ma to utvrdilo v tom, že cesta, kedy sa môžeme zoznamovať s praxou od najnižších ročníkov, je správna,“ dodala A. Romanová. 
 

A. Romanová: Pre lekára je dôležitá aj prax a rutina, ktorú získava

Správy / Ostatné / A. Romanová: Pre lekára je dôležitá aj prax a rutina, ktorú získava

A. Romanová: Pre lekára je dôležitá aj prax a rutina, ktorú získava
Aké sú môžnosti reklamy?

Letného campu 2019 sa zúčastnilo dvadsať najlepších uchádzačov – študentov medicíny zo slovenských a českých vysokých škôl. V nemocniciach Svet zdravia v Trebišove, Humennom, Vranove nad Topľou a Michalovciach absolvovali sériu stáží na viacerých oddeleniach.

Filozofiou Letných campov je, aby slovenskí talentovaní medici videli priestor na realizáciu kvalitnej medicíny aj v podmienkach regionálnych nemocníc. Ich program neformálnym spôsobom simuloval tímové prostredie, v ktorom lekári reálne pracujú. Vďaka tomu získali študenti prvý kontakt s výkonnom lekárskeho povolania a tieto skúsenosti budú môcť neskôr rozvíjať na svojich fakultách. „Letný camp organizujeme nielen preto, aby sme medikom povedali viac o trendoch v modernej medicíne, ale aj preto, aby sme sa od nich dozvedeli, v čom vidia problémy v zdravotníctve, aké sú ich priority a názory. Títo mladí ľudia budú čoskoro pracovať možno aj v našich nemocniciach a ja verím, že budú spolu s nami meniť slovenské zdravotníctvo k lepšiemu,“ uviedol generálny riaditeľ spoločností ProCare a Svet zdravia Vladimír Dvorový.

V nemocniciach Sveta zdravia v Trebišove, Humennom, Vranove nad Topľou a Michalovciach absolvovali medici stáže na viacerých oddeleniach, kde si mohli otestovať svoje teoretické vedomosti v priamej konfrontácii s praxou. V priebehu piatich dní mali študenti z lekárskych fakúlt študujúci na univerzitách a vysokých školách v Prahe, Brne, Ostrave, Hradci Králové, Bratislave, Košiciach, či Martine možnosť byť pri pôrode, asistovať pri skutočnej chirurgickej operácii, absolvovať nočnú službu na urgente alebo rôzne odborné workshopy, počas ktorých sa napríklad naučili, ako správne intubovať novorodenca. „Prišlo mi to ako veľmi dobrá príležitosť vyskúšať si niečo nové. V prvých dvoch ročníkoch získavame v rámci preklinických predmetov väčšinou teoretické vedomosti, no počas stáží v Letnom campe sme mali možnosť byť pri vyšetreniach, ku ktorým by sme sa dostali podstatne neskôr, preto je to pre nás veľký prínos,“ uviedla študentka 2. Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe Alexandra Romanová.

Keďže „jej“ fakulta sa v rozšírenom rozsahu špecializuje na pediatriu, zaujal ju predovšetkým program na novorodeneckom a gynekologickom oddelení. Pri tejto príležitosti ocenila vysokú odbornosť konzultácií a individuálny prístup lekárov. „Lekár sa učí nielen získavaním teoretických vedomostí, ale veľmi dôležitá je prax a rutina, ktorú ňou získava. V Humennom sme mali napr. možnosť vyšetriť ultrazvukom bábätko a bola to pre mňa nielen nová skúsenosť, ale aj nový pocit. Iba ma to utvrdilo v tom, že cesta, kedy sa môžeme zoznamovať s praxou od najnižších ročníkov, je správna,“ dodala A. Romanová. 
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok