Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

ZEOCEM a.s. Bystré potvrdzuje svoju pozíciu na svetových trhoch

Správy / Ostatné / ZEOCEM a.s. Bystré potvrdzuje svoju pozíciu na svetových trhoch

ZEOCEM a.s. Bystré potvrdzuje svoju pozíciu na svetových trhoch
Aké sú môžnosti reklamy?

Vďaka novej výrobnej linke na výrobu zrnitých produktov na báze zeolitu potvrdzuje spoločnosť ZEOCEM a.s. svoju pozíciu na svetových trhoch. Investícia vo výške takmer 3 mil. eur zvýši výrobné kapacity, aj kvalitu produktov a zároveň zjednoduší expedičnú časť logistiky.

Od roku 2000 orientuje spoločnosť ZEOCEM a.s. svoj výrobný program na spracovanie prírodného zeolitu a dnes patrí medzi jeho najvýznamnejších svetových producentov. Keďže dopyt na trhu dlhodobo garantuje záujem o produkty z Bystrého, vo vedení firmy sa rozhodli investovať takmer 3 mil. eur. do výstavby novej výrobnej linky na výrobu zrnitých produktov na báze zeolitu z lokality v Nižnom Hrabovci. „Naše doterajšie výrobné kapacity dosahovali 90% časového využitia, preto sme ich potrebovali zväčšiť na dvojnásobok. Do budúcnosti nám táto nová linka umožňuje dobudovaním ďalších výrobných zariadení zvýšiť produkciu o ďalší násobok s tým, že expedičná infraštruktúra je už vybudovaná tak, aby poňala aj ďalšie rozšírenie výrobnej kapacity,“ uviedol výrobno-technický riaditeľ ZEOCEM a.s. Martin Dzivák.

Vybudovaná infraštruktúra v rámci novej linky pozostáva z troch častí - výrobnej, skladovacej a expedičnej. Jej kapacita je 70 tis. ton ročne s tým, že v Bystrom sa bude vyrábať osem štandardných frakcií. Ako M. Dzivák zdôraznil, zásadnou charakteristikou investície je udržanie absolútnej kvality a bezpečnosti produktov. „Nová linka triedi zeolitové častice podľa ich veľkosti. Našou prioritou bolo sústrediť sa v maximálnej možnej miere na najvyššiu kvalitu, ktorú chceme dlhodobo dosahovať podľa požiadaviek klientov. Práve úroveň triedenia je totiž kľúčovým znakom kvality týchto produktov, čím sme pre nás, oproti iným spoločnostiam v rámci Európy, zabezpečili konkurenčnú výhodu,“ pripomenul M. Dzivák.

Expedíciu zeolitových produktov zabezpečia dva vážené pásové dopravníky vybavené filtračnými zariadeniami, separátormi kovových častíc a ukončené automatickými plniacimi hubicami, ktoré umožňujú plnenie autocisterien, sklápačov, aj železničných vozňov. Druhou časťou modernej infraštruktúry sú ďalšie dve automatické plniace linky určené na distribúciu vo veľkoobjemových vreciach, tzv. big bagoch s kapacitou 10 ton za hodinu v prípade hrubších frakcií a 3 tony za hodinu u jemnejších frakcií. „Víziou našej spoločnosti je rozširovať infraštruktúru a objem produktov, ktoré vyrábame, z čoho vychádzajú aj výzvy do budúcnosti, medzi ktoré patrí doprava a logistika, pretože doplnkové látky do krmív exportujeme do celého sveta. Z tohto dôvodu táto investícia do istej miery rieši aj expedíciu po železnici, čomu sa, vrátane kombinovanej prepravy, chceme do budúcnosti venovať,“ dodal M. Dzivák.

Využitie prírodného zeolitu z jedného z najkvalitnejších ložísk v Európe v Nižnom Hrabovci je rôznorodé. Uplatnenie má v oblasti poľnohospodárstva, stavebníctva, čistenia vôd, či priemysle a ekológii. Od roku 2005 je ZEOCEM a.s. certifikovaným výrobcom aditív do kŕmnych zmesí, ktoré tvoria najväčší podiel ich ročnej produkcie v objeme 80 tisíc ton. Medzi najvýznamnejších odberateľov produktov z Bystrého patria partneri v rámci celej Európy, juhovýchodnej Ázie, strednej a Južnej Ameriky. Z pohľadu ekonomiky produkcie majú naše produkty v oblasti výživy zvierat nesporné benefity, pretože zvyšujú úžitkovosť zvierat a zlepšujú technické vlastnosti kŕmnych zmesí pri preprave, skladovaní a dávkovaní. Keďže v zeolite vidíme veľký priestor na využitie aj v ostatných oblastiach poľnohospodárstva a priemyslu, celkovo sa snažíme o jeho popularizáciu v širšom rozmere,“ vysvetľoval člen predstavenstva ZEOCEM a.s. Pavel Kobulej.     

 

ZEOCEM a.s. Bystré potvrdzuje svoju pozíciu na svetových trhoch

Správy / Ostatné / ZEOCEM a.s. Bystré potvrdzuje svoju pozíciu na svetových trhoch

ZEOCEM a.s. Bystré potvrdzuje svoju pozíciu na svetových trhoch
Aké sú môžnosti reklamy?

Vďaka novej výrobnej linke na výrobu zrnitých produktov na báze zeolitu potvrdzuje spoločnosť ZEOCEM a.s. svoju pozíciu na svetových trhoch. Investícia vo výške takmer 3 mil. eur zvýši výrobné kapacity, aj kvalitu produktov a zároveň zjednoduší expedičnú časť logistiky.

Od roku 2000 orientuje spoločnosť ZEOCEM a.s. svoj výrobný program na spracovanie prírodného zeolitu a dnes patrí medzi jeho najvýznamnejších svetových producentov. Keďže dopyt na trhu dlhodobo garantuje záujem o produkty z Bystrého, vo vedení firmy sa rozhodli investovať takmer 3 mil. eur. do výstavby novej výrobnej linky na výrobu zrnitých produktov na báze zeolitu z lokality v Nižnom Hrabovci. „Naše doterajšie výrobné kapacity dosahovali 90% časového využitia, preto sme ich potrebovali zväčšiť na dvojnásobok. Do budúcnosti nám táto nová linka umožňuje dobudovaním ďalších výrobných zariadení zvýšiť produkciu o ďalší násobok s tým, že expedičná infraštruktúra je už vybudovaná tak, aby poňala aj ďalšie rozšírenie výrobnej kapacity,“ uviedol výrobno-technický riaditeľ ZEOCEM a.s. Martin Dzivák.

Vybudovaná infraštruktúra v rámci novej linky pozostáva z troch častí - výrobnej, skladovacej a expedičnej. Jej kapacita je 70 tis. ton ročne s tým, že v Bystrom sa bude vyrábať osem štandardných frakcií. Ako M. Dzivák zdôraznil, zásadnou charakteristikou investície je udržanie absolútnej kvality a bezpečnosti produktov. „Nová linka triedi zeolitové častice podľa ich veľkosti. Našou prioritou bolo sústrediť sa v maximálnej možnej miere na najvyššiu kvalitu, ktorú chceme dlhodobo dosahovať podľa požiadaviek klientov. Práve úroveň triedenia je totiž kľúčovým znakom kvality týchto produktov, čím sme pre nás, oproti iným spoločnostiam v rámci Európy, zabezpečili konkurenčnú výhodu,“ pripomenul M. Dzivák.

Expedíciu zeolitových produktov zabezpečia dva vážené pásové dopravníky vybavené filtračnými zariadeniami, separátormi kovových častíc a ukončené automatickými plniacimi hubicami, ktoré umožňujú plnenie autocisterien, sklápačov, aj železničných vozňov. Druhou časťou modernej infraštruktúry sú ďalšie dve automatické plniace linky určené na distribúciu vo veľkoobjemových vreciach, tzv. big bagoch s kapacitou 10 ton za hodinu v prípade hrubších frakcií a 3 tony za hodinu u jemnejších frakcií. „Víziou našej spoločnosti je rozširovať infraštruktúru a objem produktov, ktoré vyrábame, z čoho vychádzajú aj výzvy do budúcnosti, medzi ktoré patrí doprava a logistika, pretože doplnkové látky do krmív exportujeme do celého sveta. Z tohto dôvodu táto investícia do istej miery rieši aj expedíciu po železnici, čomu sa, vrátane kombinovanej prepravy, chceme do budúcnosti venovať,“ dodal M. Dzivák.

Využitie prírodného zeolitu z jedného z najkvalitnejších ložísk v Európe v Nižnom Hrabovci je rôznorodé. Uplatnenie má v oblasti poľnohospodárstva, stavebníctva, čistenia vôd, či priemysle a ekológii. Od roku 2005 je ZEOCEM a.s. certifikovaným výrobcom aditív do kŕmnych zmesí, ktoré tvoria najväčší podiel ich ročnej produkcie v objeme 80 tisíc ton. Medzi najvýznamnejších odberateľov produktov z Bystrého patria partneri v rámci celej Európy, juhovýchodnej Ázie, strednej a Južnej Ameriky. Z pohľadu ekonomiky produkcie majú naše produkty v oblasti výživy zvierat nesporné benefity, pretože zvyšujú úžitkovosť zvierat a zlepšujú technické vlastnosti kŕmnych zmesí pri preprave, skladovaní a dávkovaní. Keďže v zeolite vidíme veľký priestor na využitie aj v ostatných oblastiach poľnohospodárstva a priemyslu, celkovo sa snažíme o jeho popularizáciu v širšom rozmere,“ vysvetľoval člen predstavenstva ZEOCEM a.s. Pavel Kobulej.     

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok