Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

PCB látky spojili samosprávy z vranovského a michalovského okresu

Správy / Obce / PCB látky spojili samosprávy z vranovského a michalovského okresu

PCB látky spojili samosprávy z vranovského a michalovského okresu
Aké sú môžnosti reklamy?

Problém kontaminácie polychlórovanými bifenylmi, ktorý rezonuje v súvislosti s Chemkom Strážske alebo Odkaliskom Poša, sa netýka iba okresov Michalovce a Vranov nad Topľou. Zvýšené hodnoty PCB boli namerané napr. aj u obyvateľov stropkovského regiónu, či dokonca u ľadových medveďov. Samozrejme, v ich prípade nejde o chemikálie zo Strážskeho, ale i tento fakt poukazuje na to, že znečistené životné prostredie nepozná hranice.

Na tento moment zareagoval poslanec Prešovského samosprávneho kraja a člen petičného výboru za uzavretie prevádzky a sanáciu Odkaliska Poša Peter Kocák, ktorý kontaktoval europoslanca a environmentalistu Martina Hojsíka so žiadosťou o pracovné stretnutie.

Napriek tomu, že sa ho M. Hojsík pre pracovné povinnosti v Bruseli nemohol na poslednú chvíľu zúčastniť, zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy z okresov Vranov nad Topľou a Michalovce sa na Obecnom úrade v Nižnom Hrušove stretli s jeho poradcom Ladislavom Hegyim, ktorý sa v rokoch 2001 – 2008 taktiež intenzívne venoval monitoringu toxických environmentálnych záťaží na Slovensku. Predmetom jeho záujmu bolo aj znečistenie Zemplína a okolia PCB látkami. „Téma znečistenia životného prostredia PCB látkami sa nedá oddeliť na časť spojenú s Chemkom Strážske a časť, ktorá sa týka iba Odkaliska Poša. Práve na príklade kontaminovaných zvierat najlepšie vidieť, ako sa riziká negatívneho vplyvu na zdravie ľudí môžu prenášať z regiónu do regiónu. Dôležité pre to bude, aby sme spojili sily a postupovali spoločne na úrovni samospráv v obidvoch okresoch, ako aj obidvoch samosprávnych krajov,“ uviedol poslanec PSK a člen petičného výboru Peter Kocák.

Z úst viacerých starostov zaznievalo, že očakávajú podstatne iniciatívnejší prístup od štátnych orgánov, ktorým vyčítajú nedostatočnú pružnosť. V tejto súvislosti by uvítali aj zmenu legislatívy s delegovaním niektorých kompetencií na miestnu, resp. okresnú úroveň. Ich reakcie sú o to viac opodstatnené, že situácia je vážna. Vo zvernici v bývalom areáli Chemka Strážske bolo preukázané mnohonásobné prekročenie toxických látok u zvierat a v Odkalisku Poša nie je dokonca žiadny život. „V minulosti chodili na odkalisko ornitológovia, bolo počuť žaby, bol tam hmyz... Dnes je tam mŕtvo! Ľudia sú poškodení nielen na zdraví, ale tiež na práve vlastniť a užívať svoje vlastníctvo, pretože odkalisko sa nachádza aj na súkromných pozemkoch, ktoré nie sú vysporiadané,“ upozornil poslanec Obecného zastupiteľstva v Poši Peter Matta.

Poradca europoslanca Martina Hojsíka a environmentalista Ladislav Hegyi prisľúbil, že toto nebolo posledné stretnutie so zástupcami samospráv. Zároveň ponúkol možnosť spolupráce na úrovni odborných konzultácií. „Keďže sme sa, spolu s europoslancom Martinom Hojsíkom, téme kontaminovania životného prostredia PCB látkami z Chemka Strážske v minulosti intenzívne venovali, sme pripravení načúvať aktuálnej situácii a pomôcť v rámci našich možností Z toho dôvodu bolo pre nás toto stretnutie dôležité, pretože sme si mohli vypočuť viaceré názory a urobiť si obraz o tom, ako by sme mohli z našich pozícií pomôcť,“ dodal Ladislav Hegyi.
 

PCB látky spojili samosprávy z vranovského a michalovského okresu

Správy / Obce / PCB látky spojili samosprávy z vranovského a michalovského okresu

PCB látky spojili samosprávy z vranovského a michalovského okresu
Aké sú môžnosti reklamy?

Problém kontaminácie polychlórovanými bifenylmi, ktorý rezonuje v súvislosti s Chemkom Strážske alebo Odkaliskom Poša, sa netýka iba okresov Michalovce a Vranov nad Topľou. Zvýšené hodnoty PCB boli namerané napr. aj u obyvateľov stropkovského regiónu, či dokonca u ľadových medveďov. Samozrejme, v ich prípade nejde o chemikálie zo Strážskeho, ale i tento fakt poukazuje na to, že znečistené životné prostredie nepozná hranice.

Na tento moment zareagoval poslanec Prešovského samosprávneho kraja a člen petičného výboru za uzavretie prevádzky a sanáciu Odkaliska Poša Peter Kocák, ktorý kontaktoval europoslanca a environmentalistu Martina Hojsíka so žiadosťou o pracovné stretnutie.

Napriek tomu, že sa ho M. Hojsík pre pracovné povinnosti v Bruseli nemohol na poslednú chvíľu zúčastniť, zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy z okresov Vranov nad Topľou a Michalovce sa na Obecnom úrade v Nižnom Hrušove stretli s jeho poradcom Ladislavom Hegyim, ktorý sa v rokoch 2001 – 2008 taktiež intenzívne venoval monitoringu toxických environmentálnych záťaží na Slovensku. Predmetom jeho záujmu bolo aj znečistenie Zemplína a okolia PCB látkami. „Téma znečistenia životného prostredia PCB látkami sa nedá oddeliť na časť spojenú s Chemkom Strážske a časť, ktorá sa týka iba Odkaliska Poša. Práve na príklade kontaminovaných zvierat najlepšie vidieť, ako sa riziká negatívneho vplyvu na zdravie ľudí môžu prenášať z regiónu do regiónu. Dôležité pre to bude, aby sme spojili sily a postupovali spoločne na úrovni samospráv v obidvoch okresoch, ako aj obidvoch samosprávnych krajov,“ uviedol poslanec PSK a člen petičného výboru Peter Kocák.

Z úst viacerých starostov zaznievalo, že očakávajú podstatne iniciatívnejší prístup od štátnych orgánov, ktorým vyčítajú nedostatočnú pružnosť. V tejto súvislosti by uvítali aj zmenu legislatívy s delegovaním niektorých kompetencií na miestnu, resp. okresnú úroveň. Ich reakcie sú o to viac opodstatnené, že situácia je vážna. Vo zvernici v bývalom areáli Chemka Strážske bolo preukázané mnohonásobné prekročenie toxických látok u zvierat a v Odkalisku Poša nie je dokonca žiadny život. „V minulosti chodili na odkalisko ornitológovia, bolo počuť žaby, bol tam hmyz... Dnes je tam mŕtvo! Ľudia sú poškodení nielen na zdraví, ale tiež na práve vlastniť a užívať svoje vlastníctvo, pretože odkalisko sa nachádza aj na súkromných pozemkoch, ktoré nie sú vysporiadané,“ upozornil poslanec Obecného zastupiteľstva v Poši Peter Matta.

Poradca europoslanca Martina Hojsíka a environmentalista Ladislav Hegyi prisľúbil, že toto nebolo posledné stretnutie so zástupcami samospráv. Zároveň ponúkol možnosť spolupráce na úrovni odborných konzultácií. „Keďže sme sa, spolu s europoslancom Martinom Hojsíkom, téme kontaminovania životného prostredia PCB látkami z Chemka Strážske v minulosti intenzívne venovali, sme pripravení načúvať aktuálnej situácii a pomôcť v rámci našich možností Z toho dôvodu bolo pre nás toto stretnutie dôležité, pretože sme si mohli vypočuť viaceré názory a urobiť si obraz o tom, ako by sme mohli z našich pozícií pomôcť,“ dodal Ladislav Hegyi.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok