Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Na okresnom kole Geografickej olympiády sa najviac darilo žiakom ZŠ Lúčna

Správy / Školstvo / Na okresnom kole Geografickej olympiády sa najviac darilo žiakom ZŠ Lúčna

Na okresnom kole Geografickej olympiády sa najviac darilo žiakom ZŠ Lúčna
Aké sú môžnosti reklamy?

Zamestnanci Centra voľného času vo Vranove nad Topľou zorganizovali 48. ročník Geografickej olympiády kat. G, F, E pre 5. – 9. ročník ZŠ a príslušné ročníky OG. Cieľom Geografickej olympiády je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody. Súťaže sa zúčastnilo 47 súťažiacich z 8 základných škôl nášho okresu.

Súťažiaci riešili písomnú a praktickú časť. Spolu mohli získať 100 bodov. Úspešným riešiteľom sa stal súťažiaci, ktorý získal najmenej 65 bodov. Práce súťažiacich hodnotila komisia v zložení – predseda Mgr. Jana Džuková a členovia PhDr. Radoslav Homoľa, Mgr. Anna Treľová a Mgr. Monika Gumanová.

Prví traja z kategórií F a E postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční  17.4.2020 v Prešove.

Ďakujeme všetkým súťažiacim a učiteľom, ktorí ich na súťaž pripravovali.

Umiestnenie súťažiacich:

Kat. G - 5. ročník
1. miesto
Meteňko Ján (ZŠ Lúčna, príprava p. uč. Gumanová)
2. miesto Líška Lukáš (ZŠ Lúčna, príprava p. uč. Gumanová)
3. miesto Doľacká Tamara (ZŠ Juh, príprava p. uč. Uriga)

Kat. F – 6. -  7. ročník
1. miesto
Saladiaková Stela (ZŠ Sídlisko II, príprava p. uč. Štefanková)
2. miesto Homoľová Tamara (ZŠ Bernolákova, príprava p. uč. Jakubeková)
3. miesto Machek Roman (ZŠ Bernolákova, príprava p. uč. Jakubeková)

Kat. E – 8. - 9. ročník
1. miesto
Štiberová Eva (ZŠ Lúčna, príprava p. uč. Vargová)
2. miesto Novikmecová Diana (ZŠ Lúčna, príprava p. uč. Gumanová)
3. miesto Olach Erik (ZŠ Juh, príprava p. uč. Uriga)
           
Víťazom blahoželáme.
                                     
Ing. Juraj Homza
CVČ Vranov n/T.

 

Na okresnom kole Geografickej olympiády sa najviac darilo žiakom ZŠ Lúčna

Správy / Školstvo / Na okresnom kole Geografickej olympiády sa najviac darilo žiakom ZŠ Lúčna

Na okresnom kole Geografickej olympiády sa najviac darilo žiakom ZŠ Lúčna
Aké sú môžnosti reklamy?

Zamestnanci Centra voľného času vo Vranove nad Topľou zorganizovali 48. ročník Geografickej olympiády kat. G, F, E pre 5. – 9. ročník ZŠ a príslušné ročníky OG. Cieľom Geografickej olympiády je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody. Súťaže sa zúčastnilo 47 súťažiacich z 8 základných škôl nášho okresu.

Súťažiaci riešili písomnú a praktickú časť. Spolu mohli získať 100 bodov. Úspešným riešiteľom sa stal súťažiaci, ktorý získal najmenej 65 bodov. Práce súťažiacich hodnotila komisia v zložení – predseda Mgr. Jana Džuková a členovia PhDr. Radoslav Homoľa, Mgr. Anna Treľová a Mgr. Monika Gumanová.

Prví traja z kategórií F a E postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční  17.4.2020 v Prešove.

Ďakujeme všetkým súťažiacim a učiteľom, ktorí ich na súťaž pripravovali.

Umiestnenie súťažiacich:

Kat. G - 5. ročník
1. miesto
Meteňko Ján (ZŠ Lúčna, príprava p. uč. Gumanová)
2. miesto Líška Lukáš (ZŠ Lúčna, príprava p. uč. Gumanová)
3. miesto Doľacká Tamara (ZŠ Juh, príprava p. uč. Uriga)

Kat. F – 6. -  7. ročník
1. miesto
Saladiaková Stela (ZŠ Sídlisko II, príprava p. uč. Štefanková)
2. miesto Homoľová Tamara (ZŠ Bernolákova, príprava p. uč. Jakubeková)
3. miesto Machek Roman (ZŠ Bernolákova, príprava p. uč. Jakubeková)

Kat. E – 8. - 9. ročník
1. miesto
Štiberová Eva (ZŠ Lúčna, príprava p. uč. Vargová)
2. miesto Novikmecová Diana (ZŠ Lúčna, príprava p. uč. Gumanová)
3. miesto Olach Erik (ZŠ Juh, príprava p. uč. Uriga)
           
Víťazom blahoželáme.
                                     
Ing. Juraj Homza
CVČ Vranov n/T.

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok