Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

V obci Soli zaviedli novú službu, rúška šijú aj v komunitnom centre

Správy / Obce / V obci Soli zaviedli novú službu, rúška šijú aj v komunitnom centre

V obci Soli zaviedli novú službu, rúška šijú aj v komunitnom centre
Aké sú môžnosti reklamy?

 

Situácia, ktorú spôsobil nový koronavírus, preveruje aj samosprávy. Práve primátori, starostovia a zamestnanci úradov na miestnej úrovni sú tí, ktorí organizujú život v mestách a obciach v prvej línii, aby v rámci možností eliminovali dopad súčasného kritického stavu na občanov. Keďže najmä v posledných dňoch je dôležité, aby bola verejnosť informovaná z prvej ruky a korektne, spustili v obci Soľ novú službu – zasielanie správ prostredníctvom sms a e-mailovej pošty. 

Ako zdôraznil starosta Soli Jozef Berta, snahou obce je neustále zlepšovať poskytovanie služieb pre občanov. Služba SMS zdarma je súčasťou nového obecného rozhlasu, ktorý samospráva zakúpila. Obecný rozhlas má totiž viac ako 30 rokov a v poslednej dobe bol dosť často poruchový. Po jeho úplnom znefunkčnení stáli v Soli pred odpoveďou na otázku, či zakúpia jednoduchý systém na hlásenie, avšak bez ďalších dodatočných funkcií, alebo zmodernizujú systém hlásenia a občanom budú môcť ponúknuť aj doplnkové služby. „Po prieskume trhu a dôkladnej analýze získaných ponúk sme sa rozhodli pre rozhlasovú ústredňu od firmy z Prešovského kraja. Túto ústredňu a služby s tým spojené využíva viac ako 500 obcí na Slovensku. Sme radi, že takúto novinku sme mohli ponúknuť aj našim občanom. Ide o nový, efektívny a výhodný spôsob komunikácie s obyvateľmi, pričom zároveň môže slúžiť ako čiastočná náhrada obecného rozhlasu. Je výhodná aj pre občanov, ktorí sa z práce vracajú neskôr a nemajú možnosť počuť obecný rozhlas, resp. hlásenia z neho zle počujú,“ uviedol starosta obce Soľ Jozef Berta. 
 
Prihlásenie sa do uvedenej služby je možné dvoma spôsobmi. Osobne na obecnom úrade vyplnením tlačiva o registrácii, resp. elektronicky na stránke www.obecsol.sk v sekcii SMS služba pre občanov. Ich reakcie sú od prvého dňa pozitívne. Novú službu si ju pochvaľujú predovšetkým zamestnaní občania, ktorí prichádzajú z práce popoludní a o obecných hláseniach nemajú informáciu. Vzhľadom k tomu, že túto službu využívajú v Soli ešte len druhý týždeň, zatiaľ sú zasielané oznamy vyhlasované v obecnom rozhlase. Okrem nich plánuje obecný úrad zasielať informácie týkajúce sa komunálneho a separovaného odpadu, či propagovať plánované spoločenské, kultúrne alebo športové akcie a podobne „SMS zasielané zaregistrovaným občanom sú dobrým nástrojom na rýchlu komunikáciu s nimi aj v súvislosti s mimoriadnou situáciou, ktorá nastala, lebo im zasielame taktiež oznamy týkajúce sa koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19. Napr. sme vysvetlili ako správne zneškodňovať použité rúška. Určite však budeme aj naďalej informovať o aktuálnej situácii a opatreniach s tým súvisiacimi, preto budeme radi, ak si túto službu aktivizuje čo najviac obyvateľov našej obce,“ dodal J. Berta.  
 

V Soli priložili ruku k dielu dobrovoľníčky, v materskej škole, aj v komunitnom centre. 
 
Samozrejme, v Soli reagovali aj na situáciu s nedostatkom hygienických jednorazových rúšok. Keďže boli beznádejne vypredané a nedali sa ani objednať, J. Berta sa rozhodol zabezpečiť ich pre obyvateľov obce prostredníctvom dobrovoľníkov, ktorí ich ušili svojpomocne. Rúška šili zo 100% bavlny ako dvojvrstvové, ktoré je možné oprať, vyžehliť a opätovne ich používať. Pre každú domácnosť sú určené dve rúška, ktoré sú postupne distribuované pracovníkmi obecného úradu a terénnymi sociálnymi pracovníkmi. Keď v obecnom rozhlase vyhlásili prosbu pre dobrovoľníkov, ktorí by mali záujem šiť rúška z obcou dodaného materiálu, na túto výzvu zareagovali nielen viaceré šikovné ženy, ale taktiež celý kolektív materskej školy. „Iniciatívne sa do šitia rúšok zapojilo aj komunitné centrum. Materiál na šitie im bol zabezpečený prostredníctvom obecného úradu a dve šikovné krajčírky v priebehu dvoch týždňov ušili viac ako 600 kusov rúšok a v šití naďalej pokračujú. Tieto boli operatívne distribuované do každej domácností v rómskej osade. Veľmi nás teší, že všetci občania pristupujú k vzniknutej situácii veľmi zodpovedne. Nosenie rúška je už samozrejmosťou a aj takto chránime nielen seba, svojich blízkych, ale aj iných,“ pripomenul J. Berta. 
 
 

V obci Soli zaviedli novú službu, rúška šijú aj v komunitnom centre

Správy / Obce / V obci Soli zaviedli novú službu, rúška šijú aj v komunitnom centre

V obci Soli zaviedli novú službu, rúška šijú aj v komunitnom centre
Aké sú môžnosti reklamy?

 

Situácia, ktorú spôsobil nový koronavírus, preveruje aj samosprávy. Práve primátori, starostovia a zamestnanci úradov na miestnej úrovni sú tí, ktorí organizujú život v mestách a obciach v prvej línii, aby v rámci možností eliminovali dopad súčasného kritického stavu na občanov. Keďže najmä v posledných dňoch je dôležité, aby bola verejnosť informovaná z prvej ruky a korektne, spustili v obci Soľ novú službu – zasielanie správ prostredníctvom sms a e-mailovej pošty. 

Ako zdôraznil starosta Soli Jozef Berta, snahou obce je neustále zlepšovať poskytovanie služieb pre občanov. Služba SMS zdarma je súčasťou nového obecného rozhlasu, ktorý samospráva zakúpila. Obecný rozhlas má totiž viac ako 30 rokov a v poslednej dobe bol dosť často poruchový. Po jeho úplnom znefunkčnení stáli v Soli pred odpoveďou na otázku, či zakúpia jednoduchý systém na hlásenie, avšak bez ďalších dodatočných funkcií, alebo zmodernizujú systém hlásenia a občanom budú môcť ponúknuť aj doplnkové služby. „Po prieskume trhu a dôkladnej analýze získaných ponúk sme sa rozhodli pre rozhlasovú ústredňu od firmy z Prešovského kraja. Túto ústredňu a služby s tým spojené využíva viac ako 500 obcí na Slovensku. Sme radi, že takúto novinku sme mohli ponúknuť aj našim občanom. Ide o nový, efektívny a výhodný spôsob komunikácie s obyvateľmi, pričom zároveň môže slúžiť ako čiastočná náhrada obecného rozhlasu. Je výhodná aj pre občanov, ktorí sa z práce vracajú neskôr a nemajú možnosť počuť obecný rozhlas, resp. hlásenia z neho zle počujú,“ uviedol starosta obce Soľ Jozef Berta. 
 
Prihlásenie sa do uvedenej služby je možné dvoma spôsobmi. Osobne na obecnom úrade vyplnením tlačiva o registrácii, resp. elektronicky na stránke www.obecsol.sk v sekcii SMS služba pre občanov. Ich reakcie sú od prvého dňa pozitívne. Novú službu si ju pochvaľujú predovšetkým zamestnaní občania, ktorí prichádzajú z práce popoludní a o obecných hláseniach nemajú informáciu. Vzhľadom k tomu, že túto službu využívajú v Soli ešte len druhý týždeň, zatiaľ sú zasielané oznamy vyhlasované v obecnom rozhlase. Okrem nich plánuje obecný úrad zasielať informácie týkajúce sa komunálneho a separovaného odpadu, či propagovať plánované spoločenské, kultúrne alebo športové akcie a podobne „SMS zasielané zaregistrovaným občanom sú dobrým nástrojom na rýchlu komunikáciu s nimi aj v súvislosti s mimoriadnou situáciou, ktorá nastala, lebo im zasielame taktiež oznamy týkajúce sa koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19. Napr. sme vysvetlili ako správne zneškodňovať použité rúška. Určite však budeme aj naďalej informovať o aktuálnej situácii a opatreniach s tým súvisiacimi, preto budeme radi, ak si túto službu aktivizuje čo najviac obyvateľov našej obce,“ dodal J. Berta.  
 

V Soli priložili ruku k dielu dobrovoľníčky, v materskej škole, aj v komunitnom centre. 
 
Samozrejme, v Soli reagovali aj na situáciu s nedostatkom hygienických jednorazových rúšok. Keďže boli beznádejne vypredané a nedali sa ani objednať, J. Berta sa rozhodol zabezpečiť ich pre obyvateľov obce prostredníctvom dobrovoľníkov, ktorí ich ušili svojpomocne. Rúška šili zo 100% bavlny ako dvojvrstvové, ktoré je možné oprať, vyžehliť a opätovne ich používať. Pre každú domácnosť sú určené dve rúška, ktoré sú postupne distribuované pracovníkmi obecného úradu a terénnymi sociálnymi pracovníkmi. Keď v obecnom rozhlase vyhlásili prosbu pre dobrovoľníkov, ktorí by mali záujem šiť rúška z obcou dodaného materiálu, na túto výzvu zareagovali nielen viaceré šikovné ženy, ale taktiež celý kolektív materskej školy. „Iniciatívne sa do šitia rúšok zapojilo aj komunitné centrum. Materiál na šitie im bol zabezpečený prostredníctvom obecného úradu a dve šikovné krajčírky v priebehu dvoch týždňov ušili viac ako 600 kusov rúšok a v šití naďalej pokračujú. Tieto boli operatívne distribuované do každej domácností v rómskej osade. Veľmi nás teší, že všetci občania pristupujú k vzniknutej situácii veľmi zodpovedne. Nosenie rúška je už samozrejmosťou a aj takto chránime nielen seba, svojich blízkych, ale aj iných,“ pripomenul J. Berta. 
 
 
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok